Kurs: Økonomi og administrasjon
Studieforbundet Folkeuniversitetet