Kurs: Økonomi for ikke-økonomer
Positiv Opplæring Norge AS