Økonomikurs

Velg Kategori

Fant mer enn 100 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Økonomi og administrasjon

Nettbasert kurs 2 år 70 800 kr
Dette er starten på din høgskoleutdanning innen økonomi, markedsføring, ledelse og administrasjon. Gjennom denne allsidige utdanningen danner du grunnlaget for videre... Les mer

Driftsregnskap og budsjettering

Nettstudier 11 350 kr
Kurset passer for ledere, økonomimedarbeidere og andre som ønsker kunnskaper om hvorda... Les mer

Prosjektregnskap

Nettbasert kurs 1 dag 3 100 kr
Målsettingen med kurset er at du skal kunne legge opp rutiner sammen med dine kunder som sikre... Les mer

E-kurs: Fordelsbeskatning av fri bil

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Regelverket rundt fastsettelse av fordel fri bil er detaljerte og omfattende. Det er ikke alltid lett å avgjøre om det skal fastsettes en fordel og hvor stor denne for... Les mer

Bachelor i Innkjøpsledelse

32 400 kr
Lær om innkjøp, innkjøpsfunksjonen og ledelse av prosesser knyttet til innkjøp. Les mer

Avvikling av virksomhet

Nettbasert kurs 1 700 kr
Kurset er et praktisk kurs om å gjennomføre avviklingen av selskap fra A til Å. Les mer

Innføring i merverdiavgift

Trondheim Bergen Oslo 1 dag 4 100 kr
Dette kurset passer for alle som ønsker basiskunnskap om merverdiavgift. Her får du en innføring i merverdiavgiftssystemet. Les mer

God regnskapsføringsskikk

1 dag 3 100 kr
Eksterne regnskapsførere er etter regnskapsførerloven forpliktet til å utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Les mer

Bachelor i Økonomi og ledelse

3 år 32 400 kr
Bachelorstudiet i økonomi og ledelse gir bred, grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med hovedvekt på økonomi, metode og ledelsesfag. Les mer

Statistikk

Nettstudier 11 850 kr
Statistikk gir en innføring i hvordan man skal anvende vanlige statistiske metoder med s&aeli... Les mer

Grunnmodul - Executive MBA

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 18 dager 69 000 kr
Grunnmodulen består av tre emner: Emnene er ledelse, økonomi og strategi. Les mer

Bruk av risiko og vesentlighet i regnskapsføring

Nettbasert kurs 1 700 kr
Kurset har som mål å sette kursdeltageren i stand til å benytte metodikk kjent fra revisjon til å øke både effektiviteten og kvaliteten på regnskapsføringen. Les mer

Finansiering og investering

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 1 semester 8 500 kr
Emnet gir deg en innføring i grunnlaget for tidsverdien av penger, risikojusterte avkastningskrav og relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium fo... Les mer

Regnskapsførers oppdragsdokumentasjon

Nettbasert kurs 2 000 kr
Som regnskapsfører har du en rekke dokumentasjonsregler å forholde deg til. Les mer

Adferdsøkonomi

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 6 dager 23 000 kr
Kurset i atferdsøkonomi anvender ny innsikt til å belyse viktige problemstillinger innen finans og HR. Hvordan tar vi økonomiske beslutninger? Hva motiverer oss? Disse... Les mer