Økonomikurs

Velg Kategori

Fant mer enn 100 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Bedriftsøkonomstudiet

Nettbasert kurs 80 600 kr
Bedriftsøkonomstudiet gir deg en formell kompetanse i økonomi og administrasjon og egner seg godt som tilleggsutdanning eller i kombinasjon med annen høyskoleutdanning... Les mer

Anleggskontrakter for små virksomheter

Nettbasert kurs 700 kr
Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten! Kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for anleggskontrakter. Kurset vil gi de... Les mer

Avvikling av virksomhet

Nettbasert kurs 1 700 kr
Kurset er et praktisk kurs om å gjennomføre avviklingen av selskap fra A til Å. Les mer

Ledelse og økonomisk styring

Nettbasert kurs 7 100 kr
Faget ledelse og økonomisk styring inngår som ett av fagene i studiet: Løyve for person- og godstransport. Kurset er et tilbud til dem som allerede har vitnemål fra e... Les mer

Økonomi i lederrollen

Bergen Oslo Stavanger 1 dag 4 500 kr
Økonomi og ledelse. Lederen er bedriftens mest verdifulle og dyreste ressurs, og vi tror at økt økonomikompetanse gir bedre beslutninger. Les mer

Grunnleggende verdsettelser – begreper og metoder

Nettbasert kurs 1 700 kr
Dette kurset skal sette deg i stand til å identifisere situasjoner som krever verdsettelse og faktisk gjennomføre enkle verdsettelser. Les mer

Revisjonskurs

Nettbasert kurs 3 timer 2 600 kr
Gjennomført kurs gir teoretisk kompetanse for revisjon av ledelsessystemer basert på NS... Les mer

MVA - Salg av tjenester til utenlandsk mottaker

Nettbasert kurs 700 kr
Kurset gjennomgår definisjonen av de ulike tjenestetypene, og redegjør for forståelsen av vilkår for avgiftsfritak. Les mer

Forhandlingsteknikk

Oslo 2 dager 12 000 kr
Enorme verdier blir oversett på grunn av dårlig forhandlingsteknikk eller dårlige forhandlere. Med vårt praktisk rettede kurs blir du dyktig på forhandlinger. Les mer

Adferdsøkonomi

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 6 dager 23 000 kr
Kurset i atferdsøkonomi anvender ny innsikt til å belyse viktige problemstillinger innen finans og HR. Hvordan tar vi økonomiske beslutninger? Hva motiverer oss? Disse... Les mer

Energiøkonomi

Kombinert klasserom og nettbasert 6 dager 23 000 kr
Kurset har som mål å utvikle forståelse for økonomiske sider ved verdens energisituasjon, markedsutsikter for ulike energibærere, med spesiell oppmerksomhet på olje... Les mer

Fagskoleutdanning i regnskap og lønn 

Nettbasert kurs 35 000 kr
Fagskole i regnskap og lønn gir deg en innføring i fagområdene regnskap og lønn. Etter gjennomført utdanning skal du ha tilegnet deg kunnskaper innenfor alle de ni k... Les mer

Engineering economics

25 000 kr
The course covers profitability analysis of investment projects, cost of capital, processes for mana... Les mer

E-kurs: Mva - Hovedprinsippene i justeringsreglene for fast eiendom

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i justeringsreglene for fast eiendom. Les mer

Økonomi og administrasjon

Nettbasert kurs 2 år 70 800 kr
Dette er starten på din høgskoleutdanning innen økonomi, markedsføring, ledelse og administrasjon. Gjennom denne allsidige utdanningen danner du grunnlaget for videre... Les mer