Kurs: Kalkulasjon – Velg riktig metode for tjenester og produkter
Regnskap Norge AS