Kurs: Styreseminar nr.4 - Økonomi, regnskap, finansielle emner for styret
IBU Institutt for Bedriftsutvikling