Fagskole: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon


Klasserom3 årHeltidFagskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Bergen NorskBachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i økonomi og administrasjon. Totalt teller studiet 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske kurs og 45 studiepoeng av valgfrie. Studiet er strukturert med 4 kurs à 7,5 studiepoeng per semester.

 

 

Obligatoriske kurs

Hovedtyngden i studiet ligger på de tre økonomisk-administrative fagområdene bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi og strategi og ledelse. Studentene introduseres for sentrale begreper, teori, metoder og analysemodeller innen disse fagområdene. Et viktig moment i studiet er integrasjon mellom fagområdene, og å se de økonomisk-administrative fagene i sammenheng.

 

Innen bedriftsøkonomisk analyse skal studentene gjennomgå kurs i kostnads- og inntektsanalyse, finansregnskap, investering og finans og økonomisystemer og styring. I samfunnsøkonomi vil en ha kurs i mikro- og makroøkonomi, samt i internasjonal handel og økonomisk vekst. I fagområdet strategi og ledelse inngår kurs i markedsføring, psykologi og ledelse, organisasjon og ledelse og strategisk ledelse.

 

Studiet gir også en grunnleggende innføring i metode- og redskapsfag som matematikk, statistikk og databehandling, som skal gi studentene det nødvendige grunnlaget for å arbeide systematisk med problemorienterte emner. I metode- og redskapsfagene legges det spesiell vekt på å vise sammenhengen med og nytten for de økonomisk-administrative fagene.

 

I studiets første semester inngår et studieforberedende kurs, som blant annet skal gi studentene grunnleggende innsikt i språkbruk og kommunikasjon både som individuell prestasjon og som gruppeprosess, et introduksjonskurs i økonomisk-administrativ analyse, som skal gi studentene en mulighet til å se de økonomisk-administrative fagene i en sammenheng allerede fra begynnelsen av studiet, og et introduksjonskurs i etikk, som vil legge grunnlaget for integrasjon av etikk i senere kurs i studiet og vise relevansen av etiske problemstillinger for de utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet.

 

 

Valgfrie kurs

Studentene skal i løpet av studiet velge fire moduler av valgfrie allmenne fag og to moduler av valgfrie økonomisk-administrative fag. Innen valgfrie allmenne fag tilbys det moduler innen hvert av fagene engelsk, fransk, japansk, spansk, tysk, databehandling, matematikk, rettslære, økonomisk geografi og økonomisk historie. Studentene vil ha stor fleksibilitet til å kombinere moduler fra de ulike fagene. Når det gjelder valgfrie økonomisk-administrative fag, tilbys moduler fra en rekke fagområder. I disse fagene er undervisningsspråket engelsk.Forkunnskaper


Generell studiekompetanse.

Forkunnskaper i matematikk tilsvarende 2MX eller 2MZ + 3MZ.
Som tilsvarende anses følgende: 2MN, 2MS, 2MY, 6 studiepoeng (2 vekttall) matematikk fra høyskole eller universitet, 10 uketimer matematikk fra Handel og Kontor.
Fra og med 2009 vil i tillegg R1 og S1+S2 dekke kravet til matematikk.Varighet


3 år 

Påmelding
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon hos NHH - Norges Handelshøyskole
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

KAMPANJE!!!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
NHH - Norges Handelshøyskole vil snart kontakte deg og bekrefte! 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere