Kurs: Transaksjoner mellom selskap og eiere


Klasserom1 dagKursNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.


Transaksjoner mellom selskap og eiere

Unngå fallgruvene ved transaksjoner mellom selskap og eiere.

Når det inngås avtaler eller gjennomføres transaksjoner med aksjonær eller eier er det viktig å stille de rette spørsmålene. Vi gjennomgår regelverket slik at du blir trygg på at alt blir riktig behandlet, at du blir kjent med hvilke transaksjoner du bør være oppmerksom på og hvilke som er lovlige.

 

Mange fallgruver

Et av hovedtemaene i kurset blir aksjelovens § 3-8 «Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv.». Vi jobber med konkrete case der vi skal vurdere om ulike avtaler omfattes av § 3-8. Kurset dekker hele prosessen rundt avtalen, fra utarbeidelse av dokumenter til offentliggjøring.

 

Du lærer også om skattemessige problemstillinger i tilknytning til transaksjoner med aksjonær. Det innebærer spørsmål om uttak, kostnader som kan bli omgjort til lønn/utbytte, skatt for aksjonær og regnskapsføring. Vi gjennomgår konkrete case som kjøp av bil, utleie av bolig, garasje eller lager. I tillegg ser vi på nytt regelverk rundt lån til aksjonær.

Problemstillinger knyttet til transaksjoner innen et konsern omhandles også.

Innhold

  • Hvilke transaksjoner omfattes av aksjelovens § 3-8
  • Prosess og dokumenter som må utarbeides når det er en §3-8 transaksjon
  • Hvilke konsekvenser kan det få hvis du ikke følger regelverket?
  • Skattemessige problemstillinger som uttak og skatt for aksjonær, samt regnskapsføring av disse
  • Lån til aksjonær - skattemessig utbytte og praktisk løsning i regnskapet
  • Hvordan unngå fallgruvene?
  • Problemstillinger i tilknytning til transaksjoner innen konsern
  • Praktisk case

 

Autorisasjon:

3 timer under fagområdet Rettslære

2,5 timer under fagområdet Skatt/avgift

1,5 timer under fagområdet Finansregnskap

 

Kursholder:

Mette Alfstad Johansen

 Stedsbeskrivelse


Oslo: Thon Hotel OperaVarighet


kl. 09.00-16.00Målgruppe


Aksjonærer, regnskapsførere, revisorer, styremedlemmer og daglig ledere. Søknad 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere