Kurs: Todagerskurs: Arbeidspsykologiske verktøy | 11. - 12. oktober


Klasserom2 dagerDeltidKursNorsk
Start Sted Språk
15.11.16 Christiania Qvartalet, Oslo Norsk

Kursinnhold

I dette todagerskurset vil du få en gjennomgang av bakgrunnen for de ulike testtypene, en orientering om hva de egentlig måler, og kunnskap om nytteverdien ved bruk av de ulike testverktøyene. 

Kurset tar også for seg person-situasjon-debatten som har preget forskningsfeltet de siste 50 år, og hvilke implikasjoner den har hatt for dagens fortolkning av utvikling av menneskets personlighet, evner og intelligens. 

Videre vil du også oppnå kjennskap til de ulike teoretiske tilnærminger innen personlighetspsykologien, deres historiske forankring, samt kritikk av de ulike teoretiske tilnærmingene. Likeledes vil du få en grunnleggende forståelse av intelligensbegrepet, kjenne til ulike retninger innen intelligensforskningen og kunne fortolke IQ-skårer og forstå forskjeller og implikasjoner av kandidaters evne, intelligens og ferdighetsprofiler.

Viktige temaer:

  • Personlighetspsykologi inkludert relatert testteori, og kritikk av de ulike teoretiske tilnærmingene
  • Måling av intelligens, evner og ferdigheter. Drøftelser av fordeler og ulemper ved bruk av evne- og ferdighetstester i rekrutteringssammenheng
  • Prestasjonsutvikling (360-graders og 180-graders evalueringer, samt medarbeider/klimaundersøkelser). Drøfting av fordeler og ulemper ved bruk av målinger ved leder- og medarbeiderutvikling. Hvilke begrensninger har slike målinger?
     

Dette kurset er ett av flere som inngår i Høyskolen Kristiania sitt videreutdanningstilbud «Professional Programs»

Gjennomføringssform: Kurset gjennomføres med en kombinasjon av undervisning, caseøvelser og diskusjon blant deltakerne. Dette sørger for at du både lærer teorien, og får forståelse for hvordan du kan sette teori ut i praksis.Stedsbeskrivelse


Christiania Qvartalet MøtesenterForkunnskaper


Kurset er relevant for alle som jobber med rekruttering og ansettelser.Varighet


Dato: Tirsdag 15. november - onsdag 16. november

Klokkeslett: 09.00 - 15.00 begge dagerStudiepoeng


Ved avsluttet kurs vil du få en bred forståelse for valg og innkjøp av testverktøy, bruk av de ulike metodene og fortolkninger på en etisk og effektiv måte. 

Gjennomføringsformen sikrer at du blir i stand til å forstå hvordan du praktisk kan bruke teorien i ditt daglige arbeid.Målgruppe


Kurset er relevant for alle som jobber med rekruttering og ansettelser.  Søknad 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere