Oversikt over relevante kurs innen Arbeidsrett i Oslo

Velg Kategori

Fant 13 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Arbeidsrett I

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 1 semester 8 500 kr
Arbeidsrett I omhandler rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Les mer

Ferieloven - feriedager og feriepenger

Oslo 1 dag 4 400
Få en fullstendig oversikt over ferielovens regler for feriefritiden og feriepenger, og en gjennomgang av forholdene rundt de avtalefestede ferieordningene. Les mer

Arbeidsrett II

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 1 semester 8 500 kr
Arbeidsrett II gir deg en oversikt over den kollektive arbeidsretten, det vil si inngåelse og revisjon av tariffavtaler. Les mer

Arbeidsrett for deg som ikke er jurist

Oslo Og 2 andre steder 2 dager 6 300 kr
Kurset skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen. Les mer

Praktisk arbeidsrett

Oslo Og 4 andre steder 1 dag 3 990 kr
Kurset retter seg mot styret, ledelse, og økonomiske ledere i bedrifter som er på vei mot, eller har økonomiske utfordringer Les mer

Arbeidsrett II - Offentlig og privat sektor

Oslo 1 semester 14 650 kr
Gjennom kurset Arbeidsrett II får ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor kunnskap om arbeidsrettslige regelverk og ... Les mer

Nettkurs - Arbeidsrett for ledere

Nettbasert kurs 2 timer 1 990 kr
- Nødvendig fundament som leder! Les mer

Arbeidsgivers styringsrett

Oslo Og 2 andre steder 5 995 kr
Bli bevisst hvilke rettigheter arbeidsgiver har til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet! Aktuelt både for offentlig og privat sektor. Les mer

Arbeidslivets spilleregler, Oslo

Oslo 3 dager 12 800 kr
Du får hjelp til selvhjelp i jussens irrganger, og lærer de viktigste lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Videre vil du få innsikt i viktige prinsipper og kjen... Les mer

Arbeidsrett I

Oslo 1 semester 14 650 kr
Kurset i Arbeidsrett skal gi deg kunnskap om de arbeidsrettslige grunnreglene, og innsikt i juridisk metode. Les mer

Alt du bør vite om arbeidsavtaler - inkludert innleie av arbeidskraft

Oslo 1 dag 5 600 kr
De juridiske rammene rundt arbeidsavtaler! Les mer

Arbeidstid, overtid og mertid

Oslo 4 timer 3 250 kr
Hva er alminnelig arbeidstid og hvilke muligheter har arbeidsgiver i organisering av arbeidstiden? Hvor går grensen mellom mertid og overtid? Les mer

Grunnleggende arbeidsrett

Oslo 2 timer 850 kr
Som arbeidsgiver/arbeidsgivers representant har du det samme ansvar etter loven overfor "dine" ansatte enten virksomheten er stor eller liten. Les mer