Oversikt over relevante kurs innen Arbeidsrett i Oslo

Velg Kategori

Fant 12 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Arbeidsgivers styringsrett

Oslo Og 2 andre steder 5 995 kr
Bli bevisst hvilke rettigheter arbeidsgiver har til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet! Aktuelt både for offentlig og privat sektor. Les mer

Nettkurs - Arbeidsrett for ledere

Nettbasert kurs 2 timer 1 990 kr
- Nødvendig fundament som leder! Les mer

Arbeidsrett II - Offentlig og privat sektor

Oslo 1 semester 14 650 kr
Gjennom kurset Arbeidsrett II får ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor kunnskap om arbeidsrettslige regelverk og ... Les mer

Alt du bør vite om arbeidsavtaler - inkludert innleie av arbeidskraft

Oslo 3 timer 2 300 kr
De juridiske rammene rundt arbeidsavtaler! Les mer

Arbeidsrett I

Oslo 1 semester 14 650 kr
Kurset i Arbeidsrett skal gi deg kunnskap om de arbeidsrettslige grunnreglene, og innsikt i juridisk metode. Les mer

Arbeidsrett for deg som ikke er jurist

Oslo Og 2 andre steder 2 dager 6 700 kr
Kurset skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen. Les mer

Ferieloven - feriedager og feriepenger

Oslo 1 dag 4 400 kr
Få en fullstendig oversikt over ferielovens regler for feriefritiden og feriepenger, og en gjennomgang av forholdene rundt de avtalefestede ferieordningene. Les mer

Arbeidslivets spilleregler, Oslo

Oslo 3 dager 12 800 kr
Du får hjelp til selvhjelp i jussens irrganger, og lærer de viktigste lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Videre vil du få innsikt i viktige prinsipper og kjen... Les mer

Praktisk arbeidsrett

Oslo Og 4 andre steder 1 dag 3 990 kr
Kurset retter seg mot styret, ledelse, og økonomiske ledere i bedrifter som er på vei mot, eller har økonomiske utfordringer Les mer

Arbeidsrett - arbeidsforholdet fra A til Å

Oslo 7 timer 4 100 kr
Kjenner du grensene for arbeidsgivers styringsrett? Kurset tar deg gjennom viktige tema som arbeidsavtaler, arbeidstid, ferie og oppsigelse. Les mer

Arbeidstid, overtid og mertid

Oslo 4 timer 2 900 kr
Hva er alminnelig arbeidstid og hvilke muligheter har arbeidsgiver i organisering av arbeidstiden? Hvor går grensen mellom mertid og overtid? Les mer

Grunnleggende arbeidsrett

Oslo 2 timer 850 kr
Som arbeidsgiver/arbeidsgivers representant har du det samme ansvar etter loven overfor "dine" ansatte enten virksomheten er stor eller liten. Les mer