Barnehage Kurs

Velg Kategori

Fant 8 kurs!

Barnehageassistent

Nettbasert kurs 1 semester 13 500 kr
Denne utdanningen gir deg kunnskap om barns lek, kultur og sosiale kompetanse. Lær om din pedagogiske rolle i sosialiseringsprosessen og få kompetanse til å legge til ... Les mer

Sang og musikk i barnehage og småskole - halvårsstudium

Kristiansand 1 semester 0 kr
Studiet er rettet mot barnehage og småskoletrinnet. Studiet vil sammen med musikk 2 utgjøre musikk årsstudium. Les mer

Skole- og barnehagekunnskap for lærere med utenlandsk utdanning

Kristiansand 1 år 0 kr
Studiet henvender seg til lærere og førskolelærere med utenlandsk utdanning som ønsker å kvalifisere seg for undervisning i norsk skole. Les mer

Småbarnspedagogikk

Grimstad 1 semester 0 kr
Sosialt samspill, utvikling og læring Kultur og kulturformidling Utviklingsoppgave Les mer

Utefag - halvårsstudium

Kristiansand 1 semester 0 kr
Studiet skal sette studentene i stand til å stimulere barns lek, kreativitet, fysiske utfoldelse og nysgjerrighet ute i naturen. Les mer

Barnehagens grunnmur

3 timer 0 kr
Barnehagefaglige kurs Lederutviklingskurs Se mer informasjon på www.styd.no Les mer

Bachelor i Ernæring

3 år 0 kr
Ønsker du å lære om hvordan maten vi spiser påvirker helsen vår? Vil du gjennom kostrådgivning og ernæringsopplysning bidra til å bedre folkehelsen? Les mer

IKT i barnehagen - betaling

Kristiansand 2 semester 20 000 kr
I følge Rammeplan for barnehage,må de ansatte møte barnas digitale kompetanse og utvide denne til å omfatte digital aktivitet. Les mer