Oversikt over relevante kurs innen Barnehageassistent i Vest-Agder

Velg Kategori

Fant 4 kurs!

IKT i barnehagen - betaling

Kristiansand 2 semester 20 000 kr
I følge Rammeplan for barnehage,må de ansatte møte barnas digitale kompetanse og utvide denne til å omfatte digital aktivitet. Les mer

Sang og musikk i barnehage og småskole - halvårsstudium

Kristiansand 1 semester 0 kr
Studiet er rettet mot barnehage og småskoletrinnet. Studiet vil sammen med musikk 2 utgjøre musikk årsstudium. Les mer

Utefag - halvårsstudium

Kristiansand 1 semester 0 kr
Studiet skal sette studentene i stand til å stimulere barns lek, kreativitet, fysiske utfoldelse og nysgjerrighet ute i naturen. Les mer

Skole- og barnehagekunnskap for lærere med utenlandsk utdanning

Kristiansand 1 år 0 kr
Studiet henvender seg til lærere og førskolelærere med utenlandsk utdanning som ønsker å kvalifisere seg for undervisning i norsk skole. Les mer