Høgskole: Bedriftsøkonomstudiet


Nettbasert kursDeltidHeltidHøgskoleNorsk
Klikk på ....Les mer/Påmelding... for å finne ut om dette kurset passer deg. Du kan begynne når du ønsker.

Bedriftsøkonomistudiet gir deg en grundig innføring i økonomi, administrasjon og ledelse på høyskolenivå, med mulighet til å studere videre frem mot Høgskolekandidat og Bachelor i administrasjon og ledelse.

 

Bedriftsøkonomistudiet er offentlig godkjent, og du kan søke om å få det innpasset i grader ved andre høyskoler og universiteter.

 

Studiet består av åtte kurs:

 

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi gir deg en innføring i viktige sider ved samspillet mellom mennesker og mellom organisasjon og ansatte, slik du kan møte det i arbeidslivet.

 

Innføring i markedsføring

Innføring i markedsføring gir deg en innføring i markedsføringsfunksjonen og trening i å se sammenhengen mellom markedsføring og andre funksjoner i bedriften.

 

Samfunnsøkonomi makro

Samfunnsøkonomi makro gir deg en innføring i viktige makroøkonomiske emner og gir deg en forståelse av hvordan du kan analysere økonomiske problemstillinger.

 

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap gir deg en innføring i finansregnskapets oppbygning og rammebetingelser, og hvordan du kan behandle regnskapsmessige måleproblemer.

 

Organisasjonsteori

Organisasjonsteori gir deg innføring i organisasjonsteori og ledelse på høyskolenivå. Du vil lære hvordan organisasjoner er bygd opp og fungerer.

 

Innføring i bedriftsøkonomi

Innføring i bedriftsøkonomi gir en generell innføring i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, og viser hvordan de kan brukes i praksis. Du får innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger.

 

Økonomistyring

Økonomistyring behandler en del av de metodene som benyttes i moderne økonomistyring. Du lærer hvordan man kan bygge opp driftsregnskap/produktkalkyler, og hvordan man bruker standardkostregnskap og lønnsomhetsanalyser som verktøy.

 

Investering og finansiering

Investering og finansiering gir deg forståelse av hvorfor økonomisk planlegging er nødvendig. 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere