Kurs: SAM 102D Mikroøkonomi


Klasserom1 semesterDeltidKurs
Start Sted Språk
Ta kontakt Bergen NorskInnhold/emneoversikt:
I første del av kurset presenteres teorien om konsumenters og produsenters økonomiske tilpasning. Sentrale spørsmål i produsentteorien er: Hvordan bestemmer en produsent den samlede produksjonen av varer og tjenester? Hvordan bestemmes etterspørselen etter ulike innsatsfaktorer og faktorsammensetningen? Sentrale spørsmål i konsumentteorien er: Hvordan bestemmer en konsument etterspørselen etter ulike konsumvarer og -tjenester? Hvordan bestemmes tilbudet av arbeidskraft?

 

I andre del av kurset diskuteres ulike markedsformer, dvs. ulike måter enkeltmarkeder kan tenkes å fungere på. Markedsformen fullkommen konkurranse, hvor det er mange tilbydere som hver for seg ikke har markedsmakt, diskuteres i utgangspunktet. Deretter diskuteres monopol og monopolistisk prisdiskriminering, hvor det bare er én tilbyder av den aktuelle varen. Ulike former for ufullkommen konkurranse, markedsformer som verken kan karakteriseres som monopol eller fullkommen konkurranse, vil bli viet spesiell oppmerksomhet. Her legges det vekt på aktuelle eksempler fra norsk næringsliv.

 

 

Obligatorisk litteratur:
Oppgis senere

 

 

Anbefalt litteratur:
Vidar Ringstad: ”Mikro- og markedsøkonomi”  Cappelen Akademiske Forlag, siste utgave Undervisningsopplegg:
Forelesninger

 

 

Dataverktøy:
Ingen dataverktøy kreves

 

 

Krav til kursgodkjenning (obligatoriske oppgaver/innleveringer):
Det legges opp til en obligatorisk innlevering

 

 

Vurderingsform:
Fire timers skriftlig skoleeksamen

 

 

Hjelpemidler til eksamen:
Generelle hjelpemidler

 Forkunnskaper


Grunnleggende kunnskaper i matematikk på nivå med de emner som tas opp i MET 102D Matematikk

Studiepoeng


7.5

 

Påmelding
SAM 102D Mikroøkonomi hos NHH - Norges Handelshøyskole
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

KAMPANJE!!!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
NHH - Norges Handelshøyskole vil snart kontakte deg og bekrefte! 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere