Oversikt over alle kurs innen Bokføring

Velg Kategori

Fant 5 kurs!

Bokføring - Dokumentasjon av balansen

Nettbasert kurs 1 200 kr
Ved utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver skal alle balanseposter dokumenteres, med mindre de er ubetydelige. Les mer

Bokføring - oppbevaring og sikring av regnskapsmateriale

Nettbasert kurs 1 700 kr
De fleste vet at det førte regnskapet, sammen med tilhørende bilag, må oppbevares i minst fem år etter regnskapsårets slutt. Les mer

E-kurs - Bokføringsreglene i praksis

Nettbasert kurs 7 timer 1 995 kr
Vi ser på hovedreglene i bokføringsloven og tilhørende forskrift, samt norske bokføringsstandarder og god bokføringsskikk Les mer

Bokføring - salgsdokumentasjon kredittsalg

Nettbasert kurs 1 700 kr
Kredittsalg er en av de vanligste transaksjonstypene i norske virksomheter. Les mer

Bokføring - salgsdokumentasjon kontantsalg

Nettbasert kurs 1 700 kr
I dette kurset ser vi nærmere på når bokføringsforskriftens regler om dokumentasjon av kontantsalg gjelder, og hvilke krav som da stilles. Les mer