Kurs: Bokføringsreglene i praksis


Klasserom1 dagKursNorsk
Start Sted Språk
04.04.17 Oslo Norsk

Bokføringsreglene i praksis

Den raske teknologiske utviklingen innen regnskapsfaget, der mer og mer skjer elektronisk, har gjort bokføringsreglene til et «levende» regelverk som løpende må justeres i henhold til regnskapsførers nye hverdag. Er du oppdatert og oppfyller dere alle kravene i bokføringsloven?

 

Få full oversikt

Vi ser på hovedreglene i bokføringsloven og tilhørende forskrift, samt norske bokføringsstandarder og god bokføringsskikk. Et nødvendig kurs for alle som fører regnskap.

Etter kurset har du oversikt over hvem som er bokføringspliktig og hva bokføringsplikten medfører. Dette omfatter blant annet hvilke krav som stilles til regnskapssystemet og til dokumentasjon av de posteringer som gjøres der. Kravene til de enkelte regnskapsspesifikasjonene og oppbevaringskravene for ulike typer regnskapsmateriell blir også gjennomgått. Det samme gjør de særskilte reglene for utvalgte bransjer. Nye krav til å kunne gjengi regnskapsopplysninger i standard dataformat (SAF-T) blir også gjennomgått.

 

Kurset gir deg autorisasjonstimer i bokføringsregelverket, hvor kravet er 7 av 21 timer innen finansregnskap.

Innhold

  • Grunnleggende bokføringsprinsipper og hva som ligger i begrepet god bokføringsskikk
  • Krav til regnskapssystemet og ajourhold
  • Krav til dokumentasjon av posteringer i regnskapet
  • Dokumentasjon av bokførte opplysninger og balansedokumentasjon
  • Hvordan oppfylle de nye kravene i SAF-T
  • Oppbevaring av regnskapsmateriell og annet materiell
  • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
  • Bransjekrav
  • Oversikt over bokføringsstandarder og god bokføringsskikk

 

Autorisasjon

7 timer under fagområdet Finansregnskap/bokføringsregelverket

 

Kursholder

Håkon Solheim

 

 Stedsbeskrivelse


Oslo: Bjørvika Konferansesenter AS

 

 

 

 

 Varighet


kl. 09.00-16.00Målgruppe


Kurset passer for alle som jobber med regnskap og andre som trenger en praktisk gjennomgang av reglene knyttet til bokføring. Søknad 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere