Kurs: Smart læring 2.0


KlasseromDeltidKurs
Start Sted Språk
26.10.16 Trondheim Norsk
Søknad / InformasjonKurset handler om hvordan digitale tjenester endrer læring og vilkår for læring. Som deltaker vil du utvikle ditt personlige læringsnettverk gjennom å bruke en rekke digitale tjenester for kunnskapsutvikling, refleksjon og samhandling. Kurset tar opp grunnleggende teori om læring og ser disse i forhold til digitale læreprosesser. Den digitale kompetansen utvikles i kurset hovedsakelig gjennom nettbaserte aktiviteter og utprøvinger, og i diskusjonsoppgaver som omhandler vilkår for og bruk av teknologi i fag og fagmiljø.

Kurset består av en kunnskapsdel der du vil lære om sammehengen mellom sosiale nettverk og sosiale medier og hvordan disse kan brukes til å designe gode læreprosesser. Videre består det av en ferdighetsdel der du vil lære å bruke ulike tjenester for samskriving, for kommunikasjon og kunnskapsutvikling. Et tredje hovedtema omhandler digital dannelse der deltakerne vil diskutere og reflektere over ulike dilemmaer som oppstår når sosiale medier og digitale tjenester tas i bruk i skolen og samfunnet.


Emnet utgjør en naturlig del av det digitale kompetansegrunnlaget som er nødvendig for å undervise i skolen og høyere utdanning. Emnet har som mål å øke deltakernes digitale kompetanse i teori- og erfaringsbaserte læringsprosesser og slik legge til rette for utvikling av digitalt samarbeid mellom fagpersoner og faggrupper. Målene nås i et lærende digitalt nettverk som utnytter deltakernes muligheter for samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling, og bidrar til utvikling av deltakernes teori- og begrepsforståelse på fagfeltet. Aktiv deltakelse i digitale nettverk og utprøving i praksis er en forutsetning for å kunne utvikle en digital lærer/foreleseridentitet.

Emnet gir grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning, læring og kunnskapsutvikling basert på forskning og erfaring fra digitale lære- og arbeidsprosesser. I emnet blir det vektlagt varierte og digitale arbeidsformer i faglige sammenhenger. Det vil være en veksling mellom individuelt arbeid og samarbeid med og uten veiledning. Det legges vekt på nettverksbygging og erfaringsdeling, blant annet gjennom deltakernes utvikling av et personlig læringsnettverk.

 

 

Kurset startet 8. september 2016.
Deltakere kan søke om opptak til formell eksamen i emnet SOS6605 i perioden fra 30. september til 26. oktober.

Klikk på lenka "søk dette kurset nå" og registrer deg på søknadsweb for NTNU VIDERE. Hvis du ikke har tatt eksamen ved NTNU tidligere må sende kopi av vitnemål som viser at du har generell studiekompetanse. Adressen er NTNU VIDERE, 7491 Trondheim. Merkes med "Smart læring".

 Forkunnskaper


Grunnleggende erfaring med bruk av ”data” og internett.

Studiepoeng


7.5Be om gratis info
Smart læring 2.0 hos NTNU VIDERE
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
NTNU VIDERE vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere