Eucip

Velg Kategori

Fant 6 kurs!

Eucip Modul Operate

Oslo 8 dager 8 925 kr
Modul Operate omhandler nettverk og relaterte kommunikasjonstjenester innen en IT- infrastruktur, samt vedlikehold og brukerproblemstillinger i forhold til tjenestetilbud... Les mer

Eucip Modul Plan

Oslo 6 dager 7 525 kr
Modul Plan, ser på organisasjoner og deres bruk av IT, både som en tilrettelegger for effektive informasjonsystemer, og som en plattform for innovasjon Les mer

Eucip Modul Build

Oslo 8 dager 8 925 kr
Kandidaten vil bl.a. få en grunnleggende kunnskap om søkespråk og være oppmerksom på noen viktige databaseadministrasjonsproblemer Les mer

Eucip Modul Plan- Intens

Oslo 3 dager 4 515 kr
Kandidaten skal bl.a. kunne begrunne IT-investeringer og få kjennskap til noen av de juridiske og etiske aspekter ved bruken av IT Les mer

Eucip Modul Build- Intens

Oslo 4 dager 4 865 kr
Modul Build består av de tradisjonelle, tekniske aspektene ved design, spesifikasjon, utvikling, testing, integrering og anvendelse av IT-systemer Les mer

Eucip Modul Operate- Intens

Oslo 4 dager 4 865 kr
Modul Operate omhandler nettverk og relaterte kommunikasjonstjenester innen en IT-infrastruktur, samt vedlikehold og brukerproblemstillinger i forhold til tjenestetilbude... Les mer