Oversikt over relevante kurs innen Eucip i Oslo

Velg Kategori

Fant 6 kurs!

Eucip Modul Operate

Oslo 8 dager 8 925 kr
Modul Operate omhandler nettverk og relaterte kommunikasjonstjenester innen en IT- infrastruktur, samt vedlikehold og brukerproblemstillinger i forhold til tjenestetilbud... Les mer

Eucip Modul Build

Oslo 8 dager 8 925 kr
Kandidaten vil bl.a. få en grunnleggende kunnskap om søkespråk og være oppmerksom på noen viktige databaseadministrasjonsproblemer Les mer

Eucip Modul Build- Intens

Oslo 4 dager 4 865 kr
Modul Build består av de tradisjonelle, tekniske aspektene ved design, spesifikasjon, utvikling, testing, integrering og anvendelse av IT-systemer Les mer

Eucip Modul Plan

Oslo 6 dager 7 525 kr
Modul Plan, ser på organisasjoner og deres bruk av IT, både som en tilrettelegger for effektive informasjonsystemer, og som en plattform for innovasjon Les mer

Eucip Modul Plan- Intens

Oslo 3 dager 4 515 kr
Kandidaten skal bl.a. kunne begrunne IT-investeringer og få kjennskap til noen av de juridiske og etiske aspekter ved bruken av IT Les mer

Eucip Modul Operate- Intens

Oslo 4 dager 4 865 kr
Modul Operate omhandler nettverk og relaterte kommunikasjonstjenester innen en IT-infrastruktur, samt vedlikehold og brukerproblemstillinger i forhold til tjenestetilbude... Les mer