Alle kategorier
Du har valgt: Førerkort
Nullstill
Filter
Ferdig

-

75 treff i Førerkort

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Oslo 30 timer 11 000 kr
20 Apr
Økonomi og ledelse for løyve etter gjennomføring av realkompetanse. [+]
Kurset er tilpasset Yrkestransportlovens krav til løyveutdanningen, og er tilpasset de som ønsker å søke løyve ved realkompetansevurdering. Kursinnhold Samferdsel Lover og forskrifter Lover og regler for løyve HMS Grunninnføring i ledelse Bedriftsøkonomi [-]
Les mer
Oslo Hamar 35 timer 8 950 kr
25 Apr
09 May
06 Jun
Etterutdanning persontransport [+]
Obligatorisk etterutdanningHva er obligatorisk etterutdanning? Yrkessjåfør direktivet ble innført i Norge i september 2008 (for busssjåfører) og i september 2009 (for godssjåfører). Direktivet omfatter to viktige nyordninger for yrkessjåføer i Norge - krav om videreutdanning for alle nye sjåfører, og krav om etterutdanning hvert 5 år. Alle som ønsker å kjøre buss eller lastebil i yrkesmessig sammenheng må forholde seg til yrkessjåførdirektivet. Det er krav om 35 timers etterutdanning for alle ykressjåfører hvert 5 år. [-]
Les mer
Alta 35 timer 0 kr
  Våre ukekurs går fra mandag til fredag på dagtid.... [+]
  Våre ukekurs går fra mandag til fredag på dagtid. [-]
Les mer
Alta 35 timer 0 kr
08 May
12 Jun
Alle som utfører gods- eller persontransport mot betaling, må gjennomføre 35 timers etterutdanningskurs for yrkessjåfører. [+]
Våre ukekurs går fra mandag til fredag på dagtid. Vi tilbyr kurs både for godstransport, persontransport  og kombinert gods- og persontransport [-]
Les mer
Kristiansand 0 kr
03 Apr
14 Aug
30 Oct
Førerkort Buss og Lastebil [+]
FØRERKORTUTDANNING     Hovedinnholdet i hvert trinn i tungbilopplæringen vil være:   Trinn 1 Startopplæring. grunnleggende forståelse for det spesielle ved å kjøre tunge kjøretøy, vurdert i forhold til å kjøre personbil. Grunnleggende forståelse om lover og regler, om trafikken som system, om handlings- og vurderingstendenser og om betydningen av selvinnsikt og økonomisk og miljøvennlig kjøring.   Trinn 2 Kunnskap om kjøretøyet og trening i teknisk kjøreferdighet   Trinn 3 Kunnskap om hovedbestemmelsene i vegtrafikkloven og hovedinnholdet i aktuelle forskrifter som er fastsatt med hjemmel i denne loven. Trening i trafikal ferdighet   Trinn 4 Avsluttende opplæring. Trening i komplekse trafikale situasjoner, videre læring om betydningen av selvinnsikt og om handlings- og vurderingstendenser og læring om planlegging og forberedelse før kjøring. Risikoforståelse og erverv av nødvendig kompetanse til å ivareta førerens ansvar i krise- og nødssituasjoner.   Obligatorisk opplæring Trinn 1. Grunnleggende opplæring er obligatorisk for å kunne begynne opplæringen i de tunge klassene. Dersom mann har førerkort i en tung klasse er denne opplæringen frivillig. Trinn 2. Når eleven har nådd målene på dette trinn skal det gjennomføres en evaluerings time før mann går videre til Trinn 3. Dersom elev og lærer mener at det er nødvendig med et par timer til skal det ikke kjøres ny evalueringstime. Trinn 3. Når eleven har nådd målene på dette trinn skal det gjennomføres en evaluerings time før mann går videre til Trinn 4. Dersom elev og lærer mener at det er nødvendig med et par timer til skal det ikke kjøres ny evalueringstime. Dersom eleven ønsker det kan denne nå gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Trinn 4. Her gjennomføres sikkerhetskurs på vei. Kurs i lastesikring og ulykkesberedskap skal gjennomføres for personer som ikke har gjennomført tilsvarende opplæring i andre klasser.     NB Elever som skal gjennomføre sikkerhetskurs på bane og vei kan avvises under opplæringen dersom eleven har så svake kunnskaper at kurset ikke kan gjennomføres på en meningsfylt måte. Jmf. Førekortforskriftens.§ 7-3 Avvisningen kan ankes til Regionvegkontoret. [-]
Les mer
Tromsø Sør-Varanger 100 timer 14 900 kr
Fagbrevet er med på å heve kvaliteten av din kompetanse. [+]
Hvorfor fagbrev i yrkessjåførfaget? Jobber du som sjåfør, men mangler formell kompetanse. Vi tilbyr et lærerikt og spennende teorikurs i yrkessjåfør faget. Vår erfaring er at du oppnår ny viten, ny motivasjon, samt nye redskaper til bruk i arbeidshverdagen. Og ikke minst, du får papirer på din kompetanse.  Innhold i kurset: Planlegging og drift -hvordan en transportbedrift er organisert -planlegging av transporttjenester -samhandling i bedriften og med kunder -sikre og miljøvennlige transporttjenester Transport -sikker og effektiv lasting, lossing og forflytting av personer og varer i samsvar med gjeldende regelverk. -miljøvennlig behandling av gods og kundebehandling -enklere vedlikehold av utstyr -bruk av manuelt og elektronisk verktøy til behandling av transportdokumenter, kommunikasjon   Finansiering: Dersom du er medlem av en fagforening, får du dekket deler av kursavgiften gjennom stipend. [-]
Les mer
Nettstudier 9 550 kr
Dette er en utdanning som gir nødvendig og påkrevd kompetanse til deg som skal ha gyldi... [+]
Dette er en utdanning som gir nødvendig og påkrevd kompetanse til deg som skal ha gyldig bevis for å utføre person- eller godstransport. Yrkessjåførbeviset er gyldig i 5 år, og fornyet bevis krever regelmessig etterutdanning hos godkjent arrangør. Nå kan du ta deler av teorien som nettstudier.   Du oppnår Nivå: Yrkesrettet utdanning Program Yrkessjåførbevis - godstransport - 99F - 5128 Krav til deg   Studietid Du kan bruke inntil 6 måneder på å gjennomføre dette studiet. Dersom du ser at du trenger lenger tid på å fullføre kan du søke om forlengelse. Hvis du søker om forlengelse før studietiden har gått ut koster det 350 kroner pr. måned. Hvis du søker om forlengelse etter at den ordinære studietiden har gått ut koster det først 500 kroner i oppstartsgebyr og så 350 kroner pr. måned. Du kan utvide din studietid ved å sende en søknad om forlengelse pr. e-post til studietid@nki.no Studiestart NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang! Eksamen Eksamen All informasjon om eksamen. Priser og finansiering Pris kontant Pris 9 550,- Studiemateriell Studiemateriell fåes kjøpt hos NKI Forlaget. Etter bestilling av nettstudiet får du en link til NKI Forlaget hvor du finner pensumlitteratur og tilbud om å kjøpe de bøkene du trenger. Finansiering Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen. Tips til finansiering Du kan få støtte fra arbeidsgiver, NAV, fagforeninger eller søke om stipender. [-]
Les mer
Stavanger 24 timer 12 500 kr
29 Mar
26 Apr
10 May
Modul O-2.6, teori og praksis i henhold til Norsk Olje og Gass (NOG) anbefalte retningslinje 116 [+]
Litt om kurset: Modul O-2.624 timer teori og praksisTeori:    6 timerPraksis: 13 timerEksamen / Evaluering:   5 timerRogaland Kranskole er godkjent kursleverandør som er akseptert av oljebransjen til å kunne undervise i henhold til Norsk Olje og Gass (NOG) anbefalte retningslinje 116, Kursplan Modul O-2.6 og Kursplan Modul O-2.6I, samt dekke krav i Norsok Standard R003 (pkt. 7.11)   Teori: - Årsaker til uønskede hendelser - Avviksrapportering - Brukerkontroll av lastebærere - Aktuelt regelverk og standarder - Bruk av personlig verneutstyr - Festepunkter i lastebærere - Krefter man sikrer lasten for   Praksis: - Riktig bruk av personlig verneutstyr - Planlegge innlasting og sikring av ulike typer last i ulike typer lastbærere - Bruk av barriere og avstemplingsmateriell - Kontroll av lastsikringsutstyr - Bruk av ulike hjelpeverktøy   Eleven må ved kursstart ha med følgende:- Kopi av stroppebevis (eller kranførerbevis)- Vernesko og arbeidstøy som passer til været   Link til kursplan O-2.6 Link til Norsk Olje og Gass´s retningslinje 116 For mer informasjon se vår hjemmeside:  www.rogaland-kranskole.no         [-]
Les mer
Kristiansand 7 timer 2 050 kr
03 Apr
02 May
06 Jun
Etterutdanningskurs fra Lastebil til Buss 7 timer [+]
7 timers kurs fra Lastebil til Buss. Kandidaten må ha gjennomført etterutdanningskurs klasse C 35 timer.Kandidaten må minimum ha D1 i førerkortet.  Har du gjennomført etterutdanningskurs gods hos Skantraf får du kurset for kr 1300,-         [-]
Les mer
Trondheim 18 000 kr
02 May
Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om trafikksikkerhet, formålet med TS-revisjoner og TS-inspe... [+]
Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om trafikksikkerhet, formålet med TS-revisjoner og TS-inspeksjoner og etablerte metoder for gjennomføring av slike revisjoner og inspeksjoner. Kurset gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen/Vegdirektoratet.Kursets innhold: Bakgrunnen til TS-revisjoner og -inspeksjoner Trafikksikkerhetsgrunner Ulykkesanalyse Effektanalyse av tiltak Risikovurderinger Linjeføringsteori Revisjon av planer Inspeksjon av eksisterende veg Læringsmål: KunnskaperEtter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om relevante tema innen trafikksikkerhet og risiko knyttet til vegtransport, TS-arbeid i Norge, kilder for data og empirisk kunnskap om ulykker, lover og forskrifter som regulerer TS-revisjon og -inspeksjon FerdigheterEtter fullført kurs skal deltakeren kunne benytte/forstå programverktøyene TS-Effekt og Skadekost for vurdering av TS-tiltak og analyse av TS-nivå. Generell kompetanseEtter fullført kurs skal deltakeren kunne planlegge og gjennomføre trafikksikkerhetsrevisjon og -inspeksjon etter anerkjent metodikk Merk For å bli godkjent som TS-revisor av Vegdirektoratet må følgende krav være oppfylt: Bestått eksamen i kurs i TS-revisjoner og -inspeksjoner med karakteren D eller bedre, eller likeverdig opplæring, godkjent av Vegdirektoratet Dokumentert relevant erfaring For å kunne være revisjonsleder kreves det i tillegg til å være godkjent TS-revisor: Å ha deltatt i minst en revisjon/inspeksjon i løpet av de siste 12 måneder. Undervisningsformen vil være forelesninger, gruppearbeid, feltstudier og plenumsdiskusjoner samt en obligatorisk prosjektoppgave som gjennomføres i mellomperioden.Begge samlingene finner sted i Trondheim Første samling: 2.mai - 5.mai 2017Andre samling: 28.august - 31. august 2017Kurssted: NTNU, Gløshaugen [-]
Les mer
Bergen 3 dager 16 950 kr
05 Apr
19 Apr
22 May
Kurset for deg som skal jobbe med sending og mottak av last. Lær hvordan utføre arbeid med transport, forsendelse og mottak av last på en sikker m&arin... [+]
Kurset for deg som skal jobbe med sending og mottak av last. Lær hvordan utføre arbeid med transport, forsendelse og mottak av last på en sikker måte. Kurset er godkjent for offshore bruk. Kurset passer godt for deg som er hjelpearbeider, boredekksarbeider, kranfører eller assisterende kranfører – eller som vil bli det. Kurset er også relevant for flere andre stillinger som også har med lasting og lossing å gjøre. Undervisning og sertifisering Kurset varer i 3 dager, og du vil få opplæring i både teori og praksis. Kurset avsluttes med en teoretisk og en praktisk prøve. Dette lærer du Sikkerhetsteori Hvordan unngå ulykker og skader Bruk av verneutstyr Regelverk Planlegging og sikring av last Lær deg lasting og lossing, meld deg på kurs hos oss. Andre kurs Vi har et bredt tilbud av kurs for både offshore -og onshore. Når du melder deg på kan du også søke om å finansiere kursene med betalingsutsettelse. Les mer om våre kurs. Prøv vår yrkesguide. [-]
Les mer
Hamar 8 950 kr
26 May
Alle som ønsker å kjøre buss eller lastebil i yrkesmessig sammenheng må forholde seg til yrkessjåførdirektivet. [+]
Yrkessjåførdirektivet ble innført i Norge i september 2008 (for busssjåfører) og i september 2009 (for godssjåfører). Direktivet omfatter to viktige nyordninger for yrkessjåføer i Norge - krav om videreutdanning for alle nye sjåfører, og krav om etterutdanning hvert 5 år. Alle som ønsker å kjøre buss eller lastebil i yrkesmessig sammenheng må forholde seg til yrkessjåførdirektivet. Det er krav om 35 timers etterutdanning for alle yrkessjåfører hvert 5 år. [-]
Les mer
Kristiansand 35 timer 9 900 kr
24 Apr
29 May
26 Jun
Etterutdanning Gods 35 timer kurs med glattkjøring [+]
Etterutdanning og Yrkesjåførutdanning  Skantraf er godkjent utdanningsinstitusjon for både grunn- og etterutdanning til yrkessjåførkompetanse Alle som vil arbeide som yrkessjåfør må skaffe seg en spesiell yrkeskompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil. Med yrkessjåfør menes personer som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling. Alle nye sjåfører må ta grunnutdanning i tillegg til føreropplæringen for å få et slikt kompetansebevis. Yrkessjåførbeviset er gyldig i 5 år. For å få fornyet det, må sjåføren ha gjennomført et 35 timers etterutdanningskurs. Etterutdanningen må gjennomføres hvert femte år. Det skal ikke avlegges noen prøve i forbindelse med etterutdanningen. Denne ordningen omfatter alle sjåfører som kjører mot vederlag (lønn og andre økonomiske eller materielle godtgjørelser). Etterutdanning kan kun gjennomføres innenfor den/de førerkortklasse man har Fristen for når du skal gjennomføre etterutdanning tar utgangspunkt i det førerkortet du hadde når forskriften ble innført. - See more at: http://skantraf.no/309/bedrifts-opplering#sthash.KTWQe2wO.dpuf [-]
Les mer
Trondheim Hamar 35 timer 8 950 kr
31 Mar
05 May
05 May
Alle som ønsker å kjøre buss eller lastebil i yrkesmessig sammenheng må forholde seg til yrkessjåførdirektivet. Det er krav om 35 timers etterutdanning for alle yr... [+]
Yrkessjåførdirektivet ble innført i Norge i september 2008 (for busssjåfører) og i september 2009 (for godssjåfører). Direktivet omfatter to viktige nyordninger for yrkessjåføer i Norge - krav om videreutdanning for alle nye sjåfører, og krav om etterutdanning hvert 5 år. Alle som ønsker å kjøre buss eller lastebil i yrkesmessig sammenheng må forholde seg til yrkessjåførdirektivet. Det er krav om 35 timers etterutdanning for alle ykressjåfører hvert 5 år. [-]
Les mer
Sarpsborg Oslo 100 timer 16 500 kr
28 Aug
30 Aug
Fagbrev som yrkessjåfør for gods og persontransport [+]
Dokumentasjon av fagkompetanse  Etterspørselen etter kvalifisert personell innen transport er stor.  Fagbrev er et formelt papir som dokumenterer vedkommendes kompetanse.  Fagbrevet er med på å heve kvaliteten på bedriften. Vår erfaring tilsier at bedrifter som satser på etter- og videreutdanning med vekt på fagbrev bl.a får økt fokus på mer rasjonell og kostnadsbesparende drift og økt trivsel blant de ansatte.  Opplæringsloven gir yrkesaktive med "lang" yrkeserfaring mulighet til å få dokumentert sin realkompetanse gjennom et fagbrev. Dette kan gi deltakerne større utfordringer og mer spennende arbeidsoppgaver.  Totalt 100 undervisningstimer    [-]
Les mer