Alle kategorier
Du har valgt: Førstehjelp og livredning
Nullstill
Filter
Ferdig

-

64 treff i Førstehjelp og livredning

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Hele landet 5 timer
5 timers kurs for personer som har omsorg for barn: barnehage, skole, foreldre, familie. Personer som ønsker å lære seg eller repetere grunnleggende førstehjelp. [+]
Tema på kurset: Hva er livreddende førstehjelp? Varsling Pasientundersøkelse Bevisstløshet Fremmedlegeme i luftveier Frie luftveier, ulike teknikker på barn Hjerte- lungeredning på barn Forgiftninger Alvorlige og akutte barnesykdommer Kramper  Ønsker dere en 6. tilleggs time kan dere velge mellom følgend temaer: Kuldeskader Hjertesykdommer Alvorlige skader Lettere skader Praktiske øvelser Alle kursdeltakere vil motta en førstehjelpsbok til verdi av kr 149,- som er inkludert i prisen. Instruktøren vil utstede kurs dokumentasjon til deltakerne i etterkant av kurset. Samtlige deltagere vil også få muligheten til å motta et gratis månedlig førstehjelpstips på e-post, dersom de ønsker dette. I tillegg får bedriften klistremerke og bevis på at ansatte har gjennomført kurs. En undervisningstime varer i ca. 45 min med ca. 15 min pause. Undervisningsrommet bør ha god gulvplass, slik at kursdeltagerne har plass til å trene på hjertelungeredningsdukkene. Kurs og kursmateriellet er i henhold til anerkjente nasjonale retningslinjer.   NB! Vi holder også 3 timers kurs. Kr. 5.900.- for intill 15 personer. [-]
Les mer
Oslo Hele landet 3 timer 14 900 kr
Kurs i hjerte-lungeredning med hjertestarter utviklet og godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd. [+]
Når et hjerte først slutter å slå er det sekundene som teller. I de nye nasjonale retningslinjene for førstehjelp og HLR understreker Norsk Resuscitasjonsråd at: «Bruk av hjertestarter er førstehjelp. Alle steder hvor der etableres førstehjelpsberedskap, bør dette inkludere beredskap med hjertestarter.» Etter rask varsling av 1-1-3 og oppstart av god hjerte-lungeredning er nettopp hjertestarteren det neste punktet i «kjeden som redder liv». Dersom en hjertestarter er tilgjengelig innenfor 3-5 minutter etter en inntruffet hjertestans med sjokkbar hjerterytme, kan dette øke sannsynligheten for overlevelse 50-70%! Akuttundervisning forhandler den unike hjertestarteren Zoll AED Plus. Dette er en kvalitetshjertestarter fra en av verdens største produsenter Zoll, og den mest solgte hjertestarteren blant annet hos våre naboland Sverige og Danmark.  AED Plus er den eneste hjertestarteren på markedet som vurderer, gir tilbakemelding og rettleder brystkompresjonenes dybde og takt med uttrykk som "trykk hardere" og "gode kompresjoner". Tilbakemeldingene fra Zoll AED Plus er med til å skape en ekstra trygghet som andre hjertestartere ikke kan tilby, ved å rettlede og fortelle at det man gjør er riktig i den stressende situasjonen! Vi får ofte spørsmål på kurs om hvordan man vet at man komprimerer med den anbefalte dybden på 5-6 centimeter. Med denne hjertestarteren får man svar på nettopp det fortløpende, samtidig som den hjelper deg til å holde rytmen på 100 kompresjoner/min med en innebygget metronom.  Unikt landsdekkende pristilbud våren 2016: 14 900,- (eks. mva) for hjertestarterpakke med kurs på et avtalt tidspunkt i deres lokaler med inntil 16 deltakere - Et av de beste tilbudene på hjertestarterpakke, og billigste med denne hjertestarteren og dens unike betryggende hjelpefunksjoner. Pris inkl. mva er 17 375,-. Vi kan også formidle kun hjertestarter uten kurs (ta kontakt for pristilbud) Se https://akuttundervisning.no/info-kurs/hjertestarter-inkl-kurs/   [-]
Les mer
Volda Ålesund Og 20 andre steder 5 timer 6 590 kr
Norsk Grunnkurs Førstehjelp NGF [+]
Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. Fleste ulykker og akutt sjukdom oppstår i heimen, blandt våre egne. Men også på arbeidsplassen, ute på gata, i fjellet, på idrettsarenaen.  Derfor er det viktig å kunne førstehjelp for å kunne sikre liv og helse mens hjelpa er på vei.  Norsk grunnkurs førstehjelp lærer deg både livreddende førstehjelp for livstruende situasjoner og enkel førstehjelp som det kan bli behov for i det daglige. Norsk Grunnkurs Førstehjelp er et aktivt kurs som tar sikte på å gi deltakerne praktisk kunnskap. Varighet: 5 timerMaks antall deltakere: 15 pr. instruktør Kurset tar for seg følgende tema i teori og praksis: Varsle 1-1-3 Undersøkelse av livløs person Fri luftvei / sideleie Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsninger, 30:2:30 Fremmedlegeme i luftveien Akutte sykdomer Opptreden på skadested/trafikkulykke Hverdagsulykker Fjerning av hjelm Indre blødninger Alle deltakere får kurshefter og kursbevis. Instruktøren kommer til deres lokaler, og har med seg treningsdukker og annet treningsmateriell. Førstehjelp for deg sine instruktører er sertifiserte av Norsk Resucitasjonsråd.   [-]
Les mer
6 timer
Grunnkurs førstehjelp [+]
Innhold: Søk hjelp på riktig sted Varsling til medisinsk nødtelefon Undersøkelse av hjelpeløs person Hjerte- lungeredning (HLR) Fremmedlegeme i luftveiene Akutt hjerteinfarkt Akutt hjerneslag Opptreden på skadested Blødninger Bruddskader Brann- og etseskader Trygg Sektor Redning er en kursbedrift som  har hovedfokus på å levere innovative og kunnskapsrike kurs med høy kvalitet, for din trygghet. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre våre kurs og instruktører for å gi våre kurskandidater den beste læringen. Vi har sett at ved å øke kompetansen innenfor førstehjelp kan vi bidra til å bygge kunnskap, slik at flere kan mestre førstehjelp når behovet melder seg. Kunnskap er viktig innen førstehjelp! Det å inneha kompetanse slik at man vil være forberedt dersom ulykken inntreffer. De første minuttene er de mest avgjørende for hvordan utfallet kan bli. Våre instruktører har høy kompetanse innenfor førstehjelp, og har lang erfaring som instruktører og foredragsholdere. Instruktørene er svært engasjerte, og har gode pedagogiske evner til å lære vekk stoffet. Alt dette gjør vi f for at du som deltaker får en god læringsopplevelse på våre kurs, og sitter igjen med maksimalt læringsutbytte.Våre Kurs har er utviklet av pedagoger, grafiske designere og kvalifiserte førstehjelpere med lang erfaring. Vi kan også spesialtilpasse kurset etter deres egne ønsker og behov. Ta kontakt for et uformelt tilbud [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 5 timer 815 kr
AOF tilbyr førstehjelpskurs "for hvermansen”, et selvinstruerende nettkurs med fokus på hjerte- og lungeredning (HLR), dagliglivets skader, varsling og opptreden på... [+]
Et førstehjepskurs er noe vi alle bør gjennomføre med jevne mellomrom, uansett hvor vi jobber, ferdes eller bor. Et førstehjelpskurs kan utgjøre en viktig forskjell om ulykken er ute og noe skjer med en kollega, en kunde, en nabo, familiemedlem eller andre vi møter. For enhver virksomhet innebærer det å ha førstehjelpskompetanse hos ansatte en ekstra trygghet for kunder, klienter, gjester og ansatte. Invester noen få timer på kurs hos AOF og du kan utgjøre den viktige forskjellen mellom liv og død. AOF tilbyr førstehjelpskurs "for hvermansen”, et selvinstruerende nettkurs med fokus på hjerte- og lungeredning (HLR), dagliglivets skader, varsling og  opptreden på skadested.  Kurset går gjennom følgende emner: Kjeden som redder liv Opptreden på skadested Hjerte- og lungeredning Heimlichmanøver Sirkulasjonssvikt Blødninger Brannskader Brudd Hode-,nakke og ryggskader Øyeskader Hete- og kuldeskader Hjertekrampe og infarkt Hjerneblødning Astma Diabetes Kramper   Etter gjennomført kurs må deltager bestå en ettertest for å kunne skrive ut kursbevis. [-]
Les mer
Hele landet 3 timer 4 800 kr
Nasjonale retningslinjer anbefaler at hjertestarter inngår i all førstehjelpsberedskap. Vi tilbyr kurs i HLR og bruk av hjertestarter. Se også tilbud på kurs inkl hje... [+]
KURS I HJERTE-LUNGEREDNING OG BRUK AV HJERTESTARTER Mange bedrifter, institusjoner og offentlige arenaer velger å anskaffe og utplassere hjertestartere på bakgrunn av sterke anbefalinger i nasjonale retningslinjer for HLR. Da det for mange er skremmende å skulle ta denne typen utstyr i bruk uten å ha trent på dette tidligere, anbefales det samtidig å gjennomføre opplæring i førstehjelp og bruk av hjertestarter. Førstehjelp er et fag som må trenes og øves i praksis. Ved å gjennomføre et kurs i HLR og bruk av hjertestarter senkes terskelen for å gripe inn dersom ulykken er ute, noe som er livreddende i situasjoner der sekundene teller. Kurset har typisk 3 timers varighet og fokuserer primært på praktisk trening og «hands on». Det kan også utvides til både 4 og 5 timer dersom det ønskes tid til ytterligere praktisk trening eller en utvidet del om generell førstehjelp. Kurset kan gjennomføres både for førstegangsdeltakere og som gjenoppfriskningskurs. Kurset passer for alle som ønsker kunnskaper og ferdigheter i utøvelse av hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter. Det være seg alt fra små og store bedrifter til skoler eller organisasjoner som foreninger og idrettslag. Vi tilpasser øvelsene de faktiske forholdene på din arena. Med oss har vi hjertestartere for trening som oppfører seg likt som de ulike hjertestarterne man finner utplassert på offentlige steder i Norge. På denne måte blir treningen svært realistisk og gir en mulighet til å øve livreddende førstehjelp i trygge omgivelser. Våre engasjerte instruktører er alle helsepersonell som jobber med akuttmedisin i sin arbeidshverdag. Vi kjenner til utfordringene dere står overfor og ønsker å gjøre dere godt forberedt til å kunne utføre livreddende tiltak umiddelbart i det en ulykke oppstår, og frem til profesjonell hjelp er på plass. Kurset baserer seg på gjeldene nasjonale retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd. Alle deltakere får kursbevis. Prisen er 4800,- for 3 timers kurs på avtalt tidspunkt i deres lokaler med inntil 16 deltakere (pris gjelder våren 2016). 1000,- per ekstra time. Nasjonale retningslinjer anbefaler at hjertestarter inngår i all førstehjelpsberedskap.Se vårt gode tilbud på hjertestarter inkludert kurs.   [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Vestnes Volda Og 21 andre steder 5 timer 6 990 kr
Norsk grunnkurs HLR med bruk av hjertestarter (DHLR) [+]
”Norsk grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter (DHLR)”er et kvalitetssikret grunnkurs i HLR med bruk av hjertestarter for legfolk med pålagt eller selvpålagt hjertestarterberedskap. Kurset skal sikre at beredskapen holder en forsvarlig kvalitet og egner seg for alle som har påtatt seg frivillig beredskap eller som i yrkessammenheng har beredskap med hjertestarter. Eksepler på dette kan være: - brann- og redningspersonell - politi - vektere - kabinpersonell - akutthjelpere (jfr. akuttforskriften) og ”first responders” - vaktpersonell i svømmehaller og på idrettsarrangementer - personell i bedriftshelsetjeneste og bedriftsvernet - frivillige med selvpålagt hjertestarterberedskap som hjelpekorpspersonell, etc. Kurset er i 2016 modernisert, og knyttet til fordypningsstoff og oppgaver som skal løses på internett før selve kursdagen. Alle må forberede seg med å lese kursboka, gjøre de nettbaserte oppgavene og ta nettbasert teoriprøve før kurset.  Forskning viser at god basal HLR er nødvendig for å ”kjøpe tid” for å holde pasienten i live mens hjertestarteren hentes og klargjøres. Derfor er nå basal HLR en del av DHLR-kurset.   Varighet: 5 timerMaks antall deltakere: 10 pr. instruktør Kurset tar for seg følgende tema i teori og praksis: Varsle 1-1-3 Undersøkelse av livløs person Puster/puster ikke Ufrie luftveier Hjerte-lungeredning  30:2 Fysiologi ved hjerteinfarkt og hjertestans Hva er hjertestarter Bruk av hjertestarter Vedlikehold av hjertestartar Vedlikehold av kunnskap Praktiske øvelser  Alle deltakere får kurshefter og kursbevis. Instruktøren(e) kommer til deres lokaler, og har med seg treningsdukker, treningsstartere og øvrig treningsmateriell. Førstehjelp for deg instruktører er sertifiserte av Norsk Resucitasjonsråd NRR.      [-]
Les mer
Oslo 3 timer 1 500 kr
04 May
19 Oct
Førstehjelpskompetanse redder liv og skaper trygghet for kunder og ansatte. Praktisk rettet kurs i livreddende tiltak. Målrettet og effektivt kurs. [+]
Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter. Gjennom sin kompetanse vil kursleder formidle kunnskap og skape engasjement. Dette er et praktisk rettet kurs, som vil gi deg et godt utbytte. Sikkerhetsledelse AS består av rådgivere med mange års varierende kompetanse innen HMS-, sikkerhets- og beredskapsområdet. Rådgiverne har lang praktisk erfaring fra forebygging og håndtering av reelle uønskede hendelser, herunder spesialkompetanse fra Politiet. Vi har mange store aktører på vår referanseliste. Kursleder har mange års erfaring som verneingeniør innen bedriftshelsetjeneste og som kursholder. Kurset tar for seg kjeden av tiltak som redder liv på en lettfattelig og praktisk måte.Læringsmål: Få grunnleggende kunnskap, slik at du er i stand til å utføre livreddende førstehjelp inntil helsefaglig personell overtar. Kursinnhold: Kjeden som redder liv Varslingsrutiner Pasientvurdering ABC Stabilt sideleie Hjerte-/lungeredning Blokkerte luftveier/kvelning Om hjerteinfarkt Skadestedsledelse Hverdagsulykker: Bruddskader, brann, kjemikalier og strømulykker Kursmateriell og kursbevis er inkludert.Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet.   [-]
Les mer
Fræna 5 timer 1 590 kr
08 May
Ved å ha en førstehjelpsdefibrillator i nærheten kan mulighetene til å overleve økes med mer enn 50 %. Hvis du allerede behersker HLR vil opplæringen i bruk av før... [+]
På kurset lærer man i livreddende førstehjelp med fokus på hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader. Hjertestarterkurset er et aktivt kurs som tar sikte på å gi deltakerne praktisk kunnskap.Varighet: 5 timerMaks antall deltakere: 10 pr. instruktørKurset tar for seg følgende tema i teori og praksis: Varsle 1-1-3 Undersøkelse av livløs person Puster/puster ikke Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsinger, 30:2:30 Fysiologi ved hjerteinfarkt og hjertestans Bruk av hjertestarter Praktiske øvelser  Kursbevis/sertifikat: Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Vi sender kursbevis på epost til deg og evt kurskoordinator. Ønsker en kursbevis i kortformat, koster dette kr 99,- Praktisk informasjon:  OVERNATTING: Ved kurs i Fosnavåg har RQM hotellavtale med Thon Hotel Fosnavåg. Pris pr pers. inkludert frokost er 1190,- pr døgn. TRANSPORT: RQM har fastpris avtale med Herøy Taxi. For mer informasjon om våre hotellavtaler, transportavtale o.l, sjekk ut www.rqm.no  Avmelding - Avlysning - Betaling Avbestilling av kurs må skje senest en uke før kursstart. Ved avbestilling etter 1 uke før kursstart blir kurset belastet med 50 %. Ved avbestilling samme dag som kurs/ikke oppmøte, belastes 100 % av kursavgiften. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis det er færre enn 2 påmeldte, eller på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). Melding om avlysning som følge av få påmeldte, vil komme innen 5 dager før kursstart vist ikke annet er avtalt Vi tilbyr betalingsløsninger som nettbetaling eller faktura. For betaling med faktura kommer det i tillegg et fakturagebyr på 89,-. Bedriftsinterne kurs: Når flere medarbeidere har behov for opplæring innenfor samme tema, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted. For mer informasjon om bedriftsinterne kurs, kontakt oss på tlf: 70 30 11 22 eller e-post: roger@rqm.no Hvorfor ta kurs hos oss? Vi samarbeider og utvikler kurs ilag med flere store aktører innen stillas, fallsikring, gassmåling, kran, simulator osv. for og kunne gi våre kunder et førsteklasses kurs. Vi håndplukker de beste instruktørene innenfor hvert fagområde for å innfri våre kunders forventninger. Våre kursledere skal rangere høyt både når det gjelder faglig kompetanse og pedagogisk fremstilling. Hvert kurs blir nøye evaluert, og bekrefter at våre kursledere leverer på et høyt nivå. RQM har følgende sertifiseringer: ISO 9001:2008 DNV, STCW MARITIM PROVIDER, ACHILLES, KOSAR og ASAS. Du kan lese mer om våre samarbeidspartnere og sertifiseringer på vår hjemmeside www.rqm.no [-]
Les mer
Oslo 3 timer 550 kr
10 May
13 Jun
Grunnleggende førstehjelpskurs og Hjertestarterkurs som passer for alle. [+]
Førstehjelpskurset og hjertestarterkurset passer for alle som ønsker å lære mer om livreddende førstehjelp. Kunnskap i førstehjelp bidrar til å redde liv og det krever god opplæring for å skaffe seg den nødvendige kunnskapen. For å holde kompetansen vedlike og bli oppdatert anbefales årlig kurs for sentrale medarbeidere.  Kursene holdes hos Vertikal Helse og har en varighet på tre timer og koster kr 550 per person. Kurset starter kl 18 og avsluttes kl 21.   Kurset gir god innføring i: kjeden som redder liv pasientundersøkelse opptreden på skadested stabilt sideleie frie luftveier hjertekompresjon/ innblåsinger akutte sykdommer: hjerteinfarkt, hjerneslag, kramper og diabetes brudd og blødinger Praktiske øvelser   Kurset passer for alle som ønsker å lære mer om livreddende førstehjelp.   Kursene kan variere mht innhold og vi tilpasser også egne førstehjelpskurs til bedriftener. Grupper på inntil 15-20 personer vil få kurset til kr 6 000. [-]
Les mer
Oslo 3 timer 550 kr
23 May
13 Jun
14 Dec
Hjertestarterkurs [+]
Vertikal Helse eies av Landsforeningen for hjerte og lungesyke, tilbyr hjertestarterkurs, samt tilpasser kurs i forhold til bedriftenes risikoanalyse og behov.   Kurset gir god innføring i: •kjeden som redder liv •pasientundersøkelse •stabilt sideleie •frie luftveier •hjertekompresjon/ innblåsinger: voksen og barn •hjertestarter. Opplæring og bruk  •Akutte sykdommer: hjerteinfarkt, hjerneslag og kramper •Etter hendelsen  I alle kurs inngår praktiske øvelser   Kurset ovenfor varer 3 timer, men vi setter gjerne opp ekstra timer med annet innhold som brudd, kutt, hodeskader eller spesialtilpassede temaer for de bedrifter som ønsker det. [-]
Les mer
Oslo 5 695 kr
08 Jun
Kurs i pleie og behandling av kroniske sår. Kurset er meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 14 timer. [+]
Lær bakgrunn og historikk om sårheling, og hvordan og hvorfor kroniske sår utvikles. Kurset gir en solid gjennomgang av ulike typer sår, og gode råd om materiell som bør brukes i de ulike sammenhengene.   7 gode grunner til å delta Dyktig kursleder vil gi deg gode råd du kan ta i bruk i ditt arbeid  Kurset blir mest sannsynlig godkjent som tellende i klinisk fagstige  Få fagboken «Sårbehandling og hudpleie» (påmeldingsfrist 2.10.12) Bli oppdatert på kunnskapsutviklingen innenfor fagområde Øk din forståelse for faktorer som influerer på og regulerer sårhelingen Du får større kunnskap om de ulike sårtypene Vit hva som er nytt på markedet i forhold til sårbehandlingsmateriell Godkjenninger: Kurset er godkjent av Norsk Sykepleier Forbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 14 timer. Kurset er godkjent tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere og øvrige helsefaglige personellgrupper med 14 timer av Fagforbundet og Norsk Helsesekretærforbund.   Bli sikrere i din jobb innen sårbehandling! [-]
Les mer
Stavanger 5 dager 7 800 kr
02 May
19 Jun
Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve praktiske ferdigheter. [+]
Beskrivelse Kurset har til hensikt å gi opplæring til personell som skal inn i beredskapsfunksjon på førstehjelpslag. Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve praktiske ferdigheter. Målsetting Med fullført kurs, skal deltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlige skader og sykdom. Kunne assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter. Innhold Beredskap/organisering Generell førstehjelp Pasientundersøkelse Bevisstløshet Blødninger Buk skader Sirkulasjonssvikt Hodeskader Rygg- og nakkeskader Brann- og etseskader Brudd Blodtrykkmåling Hjertesykdommer Pustevansker Hjerte-lunge-redning Assistere en sykeplaier ved infusjon Generell nedkjøling Mentale reaksjoner ved stress Oppbygning av et skadested   [-]
Les mer
Stavanger 1 dag 3 900 kr
19 May
12 Jun
Praktisk og holdningsskapende kurs om farer ved hydrogensulfid Passer for alle som skal jobbe i områder hvor H2S kan forekomme. [+]
Grunnleggende H2S-opplæring Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr. Målgruppe:Kurset passer for personell som skal jobbe i områder hvor H2S kan forekomme. Kursinnhold:• Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldikosid (SO2)• Kilder til H2S og SO2• Riktig bruk av deteksjonsutstyr• Symptomer på eksponering• Redningsteknikker og førstehjelp til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering• Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis• Kunnskap om vindretning og evakuering• Prosedyrer for entring av lukket rom• Grenseverdier for H2S og SO2 Sluttkompetanse:Etter fullført kurs kan deltakerne arbeide i H2S-utsatte områder*. *I tillegg til kurset, skal alt personell som skal arbeide i H2s-utsatte områder få opplæring på arbeidsstedet hvor det gjennomgås rutiner og beredskapsprosedyrer som er spesifikke for arbeidsstedet. Kurset bygger på følgende regelverk:• API recommended practice 49 Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide• Arbeidstilsynets Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for hydrogensulfid• Forskrift om tiltaks- og grenseverdier best. Nr. 704 Varighet: 1 dagUndervisningstid: 09:00 - 15:00 Bedriftsinternt: Vestteknikk arrangerer åpne kurs i våre kurslokaler i Stavanger. Alle våre kurs kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs på ønsket sted i landet. Kontakt oss for tilbud.   Påmelding:Meld deg på via våre nettsider eller via mail til kurs@vestteknikk.no [-]
Les mer
Oslo 3 timer 500 kr
04 May
07 Jun
Førstehjelpskurs med fokus på barn. Et 3 timers grunnleggende kurs som passer for alle, også barnehageansatte eller de som har omsorgen for barn. [+]
Kurset er rettet mot deg som har barn og/eller jobber med barn. Du vil lære de viktigste tingene når det gjelder førstehjelp til spedbarn og barn. Kursen holdes hos Vertikal Helse i Oslo og koster kr 500 pr deltaker, par kr 900. Vi tilby også felleskurs for grupper på inntil 20 personer. Kurset koster kr 6 000.    Kurset har en varighet på 3 timer.   På kurset vil vi gjennomgå: Hva gjør du når skaden inntrer Handlingsplan/livreddende kjede Undersøkelse av pasient:Fremmedlegeme i luftveiene Frie luftveier-forskjellige teknikker hos barn Hjerte-lungeredning barn/spedbarn Brannskader Forgiftninger Nakke og ryggskader Bruddskader Hva er barn utsatt for? Forskjeller fra voksen til barn Neseblødning hos barn Praktiske øvelser [-]
Les mer