Oversikt over relevante kurs innen Film- og videoproduksjon i Kristiansand

Velg Kategori

Fant 3 kurs!

Litteratur, film og teater, årsstudium

Kristiansand 1 år 0 kr
Studentene skal kunne kombinere kreativt arbeid med litteratur, film og teater med analytisk og teoretisk refleksjon Les mer

Litteratur, film og teater - bachelor

Kristiansand 3 år 0 kr
Bachelorstudiet begynner i det tverrfaglige (se årsstudiet i litteratur, film og teater), for så å åpne seg for fordypningi ett av disse kjerneområdene. Les mer

Litteratur, film og teater - årsstudium

Kristiansand 1 år 0 kr
skapende arbeid i form av framvisninger og kunstneriske uttrykk med en mer teoretisk tilnærming til litteratur, film og teater. Les mer