Oversikt over relevante kurs innen Finans i Hordaland

Velg Kategori

Fant 5 kurs!

Hvordan forhandle med banken

Oslo 3 timer 2 500 kr
Dette kurset gir deg og din bedrift innsikt i bankens tankegang og hvordan å redusere finanskostnader. Les mer

Finansiering og investering

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 1 semester 8 500 kr
Emnet gir deg en innføring i grunnlaget for tidsverdien av penger, risikojusterte avkastningskrav og relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium fo... Les mer

Masterprogram i statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk

Bergen 2 år 0 kr
For deg som kan tenkje deg å arbeide som aktuar, er dette det rette studieprogrammet. Her får du ei innføring i teori og teknikkar innanfor forsikringsmatematikk. Les mer

REG101D Finansregnskap

Bergen 1 semester 0 kr
Kurset skal oppøve deltakernes evne til å forstå et årsregnskap og trekke ut informasjon av dette Les mer

PhD Doktorgrad - Finance

Bergen 3 år 0 kr
The NHH three-year PhD programme in finance provides training that enables students to produce original research of high quality. Les mer