Kurs: REG101D Finansregnskap


Klasserom1 semesterDeltidKurs
Start Sted Språk
Ta kontakt Bergen NorskInnhold/emneoversikt:
Kurset gir innledningsvis en oversikt over de prinsipper og regler som gjelder for utarbeidelse av finansregnskapet. En går deretter grundig inn på de vurderinger som må gjøres i forbindelse med årsregnskapet, og som i stor grad påvirker de tall som presenteres. Verdsetting av varelager/beregning av varekostnad og verdsettelse av varige driftsmidler/beregning av avskrivninger står sentralt. Problemstillingen drøftes dels med et teoretisk utgangspunkt, og dels med utgangspunkt i lov og god regnskapsskikk. Utsatt skatt tas også opp.

 

I kurset drøftes videre analyse av regnskapet, og kontantstrømanalyse gjennomgås. En kommer inn på korrigering/gruppering av regnskapsdata. Videre drøftes beregning av de viktigste forholdstall som gir indikasjoner på lønnsomhet, finansiering, soliditet og likviditet.

 

 

Obligatorisk litteratur:
Kinserdal, A.: "Finansregnskap med analyse", Cappelen Akademisk Forlag, siste utgave.
Pensum er foreløpig inntil forelesningsplanen for kurset foreligger.

Anbefalt litteratur:

 

Supplerende litteratur:
Kinserdal, A.: "Grunnleggende regnskapsforståelse", Cappelen Akademisk Forlag, siste utgave.

 

 

Undervisningsopplegg:
Kurset består av ordinære forelesninger med vekt på oppgavetrening underveis. Det legges opp til en obligatorisk innlevering. Kursadministrasjonssystemet It’s learning anvendes.

 

 

Dataverktøy
Ingen spesielle krav eller behov.

 

 

Krav til kursgodkjenning (obligatoriske oppgaver/innleveringer):
Det stilles krav om å oppnå bestått på en besvarelse av ett innleveringsoppgavesett.

 

 

Vurderingsform:
Fire timers skriftlig skoleeksamen

 

 

Hjelpemidler til eksamen:
Generelle hjelpemidler og godkjent kalkulator

 Forkunnskaper


Det stilles ingen eksplisitte forkunnskapskrav, men det er en fordel om deltakerne har grunnleggende regnskapsforståelse. Kurset BED100D Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap er velegnet til å fylle dette behovet

Studiepoeng


7.5

 

Påmelding
REG101D Finansregnskap hos NHH - Norges Handelshøyskole
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

KAMPANJE!!!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
NHH - Norges Handelshøyskole vil snart kontakte deg og bekrefte! 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere