Oversikt over relevante kurs innen Forretningsjus i Hordaland

Velg Kategori

Fant 5 kurs!

RET101D Jus I

Bergen 1 semester 0 kr
Gir deltakerne en innføring i juridisk tenkemåte og de rettsregler om forretningsavtaler og kjøp som er særlig aktuelle i forbindelse med næringsvirksomhet Les mer

Integrert masterprogram i rettsvitskap

Bergen 5 år 0 kr
Profesjonsstudiet i rettsvitskap er normert til fem år og byggjer på ein årskullmodell. Dette inneber at alle studentane i utgangspunktet tek dei same kursa i same rek... Les mer

RET 104D Skatterett II

Bergen 1 semester 0 kr
Kurset er ment å gi en grunnleggende innføring i beskatning av personlige næringsdrivende og næringsselskaper samt å gi deltakerne øvelse i å anvende reglene på p... Les mer

RET102D Jus II

Bergen 1 semester 0 kr
Gir deltakerne en innføring i juridisk tenkemåte og de rettsregler som er særlig aktuelle i forbindelse med næringsvirksomhet (bortsett fra de regler som behandles i ... Les mer

RET103D Skatterett I

Bergen 1 semester 0 kr
Kurset er ment å gi en grunnleggende innføring i reglene for beskatning av personer for inntekt og formue (beskatning av næringsinntekt holdes utenfor), samt å gi del... Les mer