Kurs: RET102D Jus II


Klasserom1 semesterDeltidKurs
Start Sted Språk
Ta kontakt Bergen NorskFormål/læringsmål:
Å gi deltakerne en innføring i juridisk tenkemåte og de rettsregler som er særlig aktuelle i forbindelse med næringsvirksomhet (bortsett fra de regler som behandles i RET101D Jus I). Hensikten er videre å øve opp deltakernes vurderingsevne og sette dem i stand til å identifisere og løse rettslige problemer av ulik karakter.

 


Innhold/emneoversikt: Det er særlig følgende emner som behandles:

    * forvaltningsrett - kortfattet oversikt over alm. forvaltningsrett, vedta, enkeltvedtak, klageadgang mv.
    * Selskapsrett – særlig om aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
    * Pengekrav – betalingsmidler og betalingsformidling, innskudd og utlån, kredittpapirer, veksler og gjeldsbrev, overdragelse av fordringer.
    * Sikkerhet for gjeld – kausjon, panterett (hovedregler, pant i fast eiendom, pant i løsøre, salgspant, leasing, factoring).
    * Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandlinger og konkurs.
    * Økonomiske sider ved ekteskapet - ektefellenes representasjonsrett, formueordningen mellom ektefeller, deling av formuen ved separasjon og skilsmisse mv.
    * Arv og dødsboskrifte - arv etter loven, testamentsarv, dødsboskifte mv.
    * Erstatningsrett – kort gjennomgang av hovedregler, vilkår for erstatningsansvar, erstatningsberegningen etc.
    * Økonomisk kriminalitet - sentrale begrep i strafferetten, straffbarhetsvilkår, gjennomgang av ulike typetilfeller av økonomisk kriminalitet.

 

 

Obligatorisk litteratur:
Gundersen, F. F. og Brudvik, A.: ”Jus for økonomer”, siste utgave.
Norges Lover.
Pensum er foreløpig inntil forelesningsplanen for kurset foreligger.

 

Anbefalt litteratur:
Eventuell tilleggslitteratur oppgis ved behov av kursleder.

 

 

Undervisningsopplegg:
Kurset består av ordinære forelesninger og oppgaveløsning underveis (36 timer undervisning). Det er obligatorisk innlevering av en skriftlig besvarelse i løpet av kurset. Kursadministrasjonssystemet It’s learning brukes i undervisningen.

 

 

Dataverktøy:
Ingen spesielle krav eller behov.

 

 

Krav til kursgodkjenning:
Det stilles krav om å oppnå bestått på en obligatorisk innleveringsoppgave.

 

 

Vurderingsform:
Fire timers skriftlig eksamen.

 

 

Hjelpemidler til eksamen:
Generelle hjelpemidler

 Forkunnskaper


Ingen spesielle. Det er en fordel, men ingen betingelse at deltakerne har fulgt RET101D Jus I

Studiepoeng


7.5

 

Påmelding
RET102D Jus II hos NHH - Norges Handelshøyskole
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

KAMPANJE!!!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
NHH - Norges Handelshøyskole vil snart kontakte deg og bekrefte! 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere