Kurs: RET103D Skatterett I


Klasserom1 semesterDeltidKurs
Start Sted Språk
Ta kontakt Bergen NorskInnhold/emneoversikt:
Kurset omfatter beskatning av alminnelig inntekt og personinntekt utenfor næring, beskatning av formue samt arveavgiftsreglene. Man vil komme inn på reglene om skattesubjekter (herunder ektefellebeskatning), skattested, klassefradrag, særfradrag m.v. og hva som er skattepliktig inntekt og fradragspostene. Periodisering av inntekt og fradrag vil bli behandlet.

 

Videre vil man komme inn på beskatning av fordel vunnet ved eiendom (direkte ligning og prosentligning av eiendom), kapital og arbeid. Under fordel vunnet ved arbeid vil man komme inn på reglene for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser. Skattereglene i forbindelse med dødsfall og arveavgiftsreglene vil bli behandlet. Dessuten vil man gå gjennom skattereglene vedrørende gevinst/tap ved realisasjon av formuesobjekter som f.eks. verdipapirer, fast eiendom (herunder bolig), innbo, valuta, opsjoner etc.

 

Man vil videre se på beskatning av personinntekt utenfor næring (trygdeavgift og toppskatt). Beskatning av formue vil bli gjennomgått, herunder reglene for hva som skal anses som skattemessig formue og skattemessig gjeld, samt hvordan formuesobjektene verdsettes. Dessuten vil man kort komme inn på skattebetalingsordningen og likningsforvaltningen.

 

 

Obligatorisk litteratur:
Brudvik, A.J.: «Skatterett for økonomer», siste utgave.
Brudvik, A.J.: «Skatterett – Oppgavesamling med løsningsforslag», siste utgave.

Gjems-Onstad, Ole eller Jarøy, Jacob: «Norsk skattelovsamling», siste utgave (eller tilsvarende).
Vårdal, Leiv: «Avgift på arv og visse gaver», kompendium, siste utgave.

 

 

Anbefalt litteratur:
Eventuell tilleggslitteratur oppgis ved behov av kursleder.

 

 

Undervisningsopplegg:
Kurset består av ordinære forelesninger og oppgaveløsning underveis. Det legges opp til en obligatorisk innlevering. Kursadministrasjonssystemet It’s learning anvendes.

 

 

Dataverktøy:
Ingen spesielle krav eller behov.

 

 

Krav til kursgodkjenning (obligatoriske oppgaver/innleveringer):
Det stilles krav om å oppnå bestått på en besvarelse av ett innleveringsoppgavesett.

 

 

Vurderingsform:
Fire timers skriftlig skoleeksamen

 

 

Hjelpemidler til eksamen:
Generelle hjelpemidler og godkjent kalkulator

 Forkunnskaper


Ingen spesielle

Studiepoeng


7.5

 

Påmelding
RET103D Skatterett I hos NHH - Norges Handelshøyskole
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

KAMPANJE!!!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
NHH - Norges Handelshøyskole vil snart kontakte deg og bekrefte! 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere