Økonomikurs
Du har valgt: Fusjon - fisjon
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Fusjon - fisjon

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettbasert kurs 2 000 kr
Kursets målsetting er å gi oversikt over regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige regler vedrørende fusjon og fisjon, herunder reglene for små foretak. [+]
Kurset legger vekt på den praktiske anvendelsen av reglene og spørsmål som erfaringsvis ofte oppstår. Reglene vil bli belyst ved bruk av praktiske eksempler. Kurset skal bidra til at regnskapsførere kan delta mer aktivt i prosessen knyttet til fusjoner og fisjoner gjennom økte kunnskaper knyttet til regnskapslovgivningens, selskapslovgivningens og skattelovgivningens krav til gjennomføring av slike transaksjoner.   Praktiske utfordringer og gjennomgang av:   •Hvilke regler som må være oppfylt for at fusjonen/fisjonen skal være         lovlig •Hvilke regler som må være oppfylt for å gjennomføre fusjon/fisjon             med skattemessig kontinuitet •Fusjons-/fisjonsprosessen •Metodeanvendelse     - Transaksjon – virkelig verdi     - Kontinuitet – selskapskontinuitet og konsernkontinuitet •Måling og tilordning av anskaffelseskost •Tidspunkt for regnskapsføring •Egenkapitalføringer     - Kapitalforhøyelse/-nedsettelse •Regnskapet i fusjons-/fisjonsåret •Eksempler om:     - Mor-datter fusjon     - Fusjon av selskaper med samme eier     - Fusjon av selskaper med ulike eiere     - Fisjon av virksomhet til søsterselskap     - Fisjon hvor eiere skiller lag   Kurset skal også gi en gjennomgang av nødvendige dokumenter ved de ulike eksemplene.  [-]
Les mer