Oversikt over alle kurs innen Fusjon - fisjon

Velg Kategori

Fant 1 kurs!

Innføring i enkle fusjoner og fisjoner

Nettbasert kurs 2 000 kr
Kursets målsetting er å gi oversikt over regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige regler vedrørende fusjon og fisjon, herunder reglene for små foretak. Les mer