Pedagogikk
Du har valgt: Grunnskolelærer
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff i Grunnskolelærer

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Trondheim
21 Aug
Har du fullført en lærerutdanning ved NTNU eller tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag og har lys... [+]
Har du fullført en lærerutdanning ved NTNU eller tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag og har lyst til å utvide kompetansen din? Fyll på med enkeltemner som inngår i lærerstudiet. Enkeltemnene går over både ett og to semester. Se hvilke emner som går i lista under "Kursbeskrivelse".Du søker først om studierett etter fullført grad i NTNUs Søknadsweb. Dette kan gjøres fra starten av mars 2017.   Informasjonsside om studierett etter fullført grad.   Fra 15. mai vil du få anledning til å velge emner. Dette gjøres per e-post til studier@ilu.ntnu.no. NB! Frist for å velge emner er 15. juni.   Emnene du kan velge blant, er samme emner som tilbys tredje- og fjerdeårsstudentene i den fireårige grunnskolelærerutdanningen.   Du kan velge emne enten for kun høsten 2017 eller kun våren 2018, eller begge semestrene (30 studiepoeng per semester). Alternativt kan du velge emne som går over både høst 2017 og vår 2018 (15 studiepoeng per semester).   Du får plass på kun ett emne per semester.   Oppdatert oversikt over valgemner med ledig plass: De emnene som er listet opp nedenfor er emner med ledig plass som du kan velge blant. Emner på 30 studiepoeng som går over to semester: Engelsk 2 for 1.-7. trinn (15 studiepoeng per semester) Kroppsøving 2 for 1.-7. trinn (15 studiepoeng per semester) Lenke til studiemodell med emnebeskrivelser (det er kun emnene i listen over som har ledig plass og som du kan velge): Tredje studieår 1.-7. trinn Emner på 30 studiepoeng høst 2017: RLE 1 for 1.-7. trinn Samfunnsfag 1 for 1.-7. trinn Musikk 1 for 1.-7. trinn Naturfag 1 for 1.-7. trinn Lenke til studiemodell med emnebeskrivelser (det er kun emnene i listen over som har ledig plass og som du kan velge): Fjerde studieår - høst, 1.-7. trinn Emner på 30 studiepoeng vår 2018: Naturfag 2 for 1.-7. trinn Samfunnsfag 2 for 1.-7. trinn Produksjon for sal og scene for 1.-7. trinn IKT og læring for 1.-7. trinn Musikk 2 for 1.-7. trinn Lenke til studiemodell med emnebeskrivelser (det er kun emnene i listen over som har ledig plass og som du kan velge): Fjerde studieår - vår, 1.-7. trinn Det gjøres oppmerksom på at du bør ha emne 1 før du tar emne 2 i et fag, jamfør anbefalte forkunnskaper skissert i emnebeskrivelsene.   Hvordan søke opptak Søk studierett etter fullført grad i NTNUs søknadsweb (tilgjengelig fra starten av mars). Velg emner (du kan prioritere inntil to emner per semester) ved å sende e-post til studier@ilu.ntnu.no (frist 15. juni) Dersom det er flere søkere til et emne enn ledige plasser, vil det måtte foretas en rangering. Forskrift om opptak til studier ved NTNU, §17. Emnet går på dagtid, i klasser med studenter i tredje og fjerde studieår på grunnskolelærerstudiet. [-]
Les mer
Trondheim
21 Aug
Har du fullført en lærerutdanning ved NTNU eller tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag og har lys... [+]
Har du fullført en lærerutdanning ved NTNU eller tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag og har lyst til å utvide kompetansen din? Fyll på med enkeltemner som inngår i lærerstudiet. Enkeltemnene går over både ett og to semester. Se hvilke emner som går i lista under "Kursbeskrivelse".Du søker først om studierett etter fullført grad i NTNUs Søknadsweb. Dette kan gjøres fra starten av mars 2017.   Informasjonsside om studierett etter fullført grad.   Fra 15. mai vil du få anledning til å velge emner. Dette gjøres per e-post til studier@ilu.ntnu.no. NB! Frist for å velge emner er 15. juni.   Emnene du kan velge blant, er samme emner som tilbys tredje- og fjerdeårsstudentene i den fireårige grunnskolelærerutdanningen.   Du kan velge emne enten for kun høsten 2017 eller kun våren 2018, eller begge semestrene (30 studiepoeng per semester). Alternativt kan du velge emne som går over både høst 2017 og vår 2018 (15 studiepoeng per semester).    Du får plass på kun ett emne per semester. Oppdatert oversikt over valgemner med ledig plass: De emnene som er listet opp nedenfor er emner med ledig plass som du kan velge blant. Emner på 30 studiepoeng som går over to semester: Engelsk 2 for 5.-10. trinn (15 studiepoeng per semester) RLE 2 for 5.-10. trinn (15 studiepoeng per semester) Samfunnsfag 2 for 5.-10. trinn (15 studiepoeng per semester) Lenke til studiemodell med emnebeskrivelser (det er kun emnene i listen over som har ledig plass og som du kan velge): Tredje studieår 5.-10. trinn Emner på 30 studiepoeng høst 2017: Musikk 1 for 5.-10. trinn Lenke til studiemodell med emnebeskrivelser (det er kun emnet i listen over som har ledig plass og som du kan velge): Fjerde studieår - høst, 5.-10. trinn Emner på 30 studiepoeng vår 2018: Musikk 2 for 5.-10. trinn Matematikk 3: med vekt på matematikkvansker for 5.-10. trinn Norsk 3: Med vekt på lese- og skrivevansker for 5.-10. trinn Produksjon for sal og scene for 5.-10. trinn Samfunnsfag 1 for 5.-10. trinn Naturfag 1 for 5.-10. trinn IKT og læring for 5.-10. trinn Lenke til studiemodell med emnebeskrivelser (det er kun emnene i listen over som har ledig plass og som du kan velge): Fjerde studieår - vår, 5.-10. trinn med matematikk / Fjerde studieår - vår, 5.-10. trinn med norskDet gjøres oppmerksom på at du bør ha emne 1 før du tar emne 2 i et fag, jamfør anbefalte forkunnskaper skissert i emnebeskrivelsene. Hvordan søke opptak Søk studierett etter fullført grad i NTNUs søknadsweb (tilgjengelig fra starten av mars). Velg emner (du kan prioritere inntil to emner per semester) ved å sende e-post til studier@ilu.ntnu.no (frist 15. juni) Dersom det er flere søkere til et emne enn ledige plasser, vil det måtte foretas en rangering. Forskrift om opptak til studier ved NTNU, §17. Emnet går på dagtid, i klasser med studenter i tredje og fjerde studieår på grunnskolelærerstudiet. Vi tar forbehold om oppstart. [-]
Les mer
Kristiansand 1 semester
På forespørsel
Viderutdanningen er beregnet for lærere, skoleledere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste. [+]
Viderutdanningen er beregnet for lærere, skoleledere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Tilpasset opplæring er et av grunnprinsippene i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning i grunnskole og videregående skole. Studiet skal kvalifisere for oppgaver i tilknytning til dette.   Studiet består av to emner à 15 studiepoeng:• Tilpasset opplæring i skolen• Elevens personlige og faglige utvikling [-]
Les mer