HMS og sikkerhet
HMS-kurs
Du har valgt: HMS-kurs for ledere
Nullstill
Filter
Ferdig

-

39 treff i HMS-kurs for ledere

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Oslo Bergen 1 dag 2 900 kr
11 May
15 Jun
17 Aug
HMS for ledere tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til HMS-opplæring for bedriftens øverste leder. [+]
HMS-kurs for ledere   Positiv Opplæring har over 20 års erfaring med å tilby opplæring i HMS. Vi har hatt 1000-vis av deltakere innen HMS opplæring gjennom de siste årene og er en av landets mest erfarne kurstilbydere innen HMS.   Arbeidsmiljølovens §3-5 pålegger bedriftens øverste leder å dokumentere gjennomført opplæring innen HMS. Dette HMS-kurset har en direkte og praktisk arbeidsform hvor det varierer mellom teori og praktiske oppgaver.   Du vil få god innsikt i hvilke krav som stilles, og gode tips slik at man står godt rustet til å påvirke HMS-kulturen i egen virksomhet. Kurset har også som et klart mål å vise hvordan HMS-strategier kan benyttes som et virkemiddel for økt lønnsomhet.   Kurset tar for seg blant annet : Dagens og fremtidens arbeidsmiljø Nytteeffekter av HMS arbeidet Den nye arbeidsmiljøloven HMS areid i et ledelsesperspektiv Rolle og ansvar i HMS arbeidet Krav til internkontroll Virkemidler i HMS arbeidet Verneombud og arbeidsmiljøutvalget Krav til arbeidsmiljøet Det psykososiale arbeidsmiljøet   Hvem passer kurset for:Kurset passer for ledere på alle nivå, samt andre som har behov for en innføring i arbeidsmiljøloven og dens forskrifter, samt internkontrollsystem. Kurset tilfredsstiller krav til HMS-kunnskaper for bedriftens øverste leder.   Varighet:1 dag med undervisning   Inkludert i kurset:Alle kursdeltakere får elektronisk kursdokumentasjon som inneholder kurspresentasjon. I tillegg får en også læreboken "Strategisk HMS-arbeid i bedriften" skrevet av kursleder Sikke Otteren. Det serveres lunsj, kaffe og forfriskninger på kursdagen.     Kursleder:Sikke Otteren har over 20 års erfaring som en av Norges mest erfarne HMS kursledere, og hun får veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.  Sikke er utdannet innen organisasjonspsykologi, Human Resource management, pedagogikk og ledelse. Hun er og forfatter av boken "Strategisk HMS-arbeid i bedriften". Boken inngår som en del av kursdokumentasjonen på våre HMS-kurs.   Skreddersydd kurs etter deres ønske? Vi tilbyr også HMS-kurs med skreddersøm for din virksomhet. Er dere flere fra samme bedrift/organisasjon som har behov for kurs kan det lønne seg å gjennomføre kurset som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss for forslag og et godt tilbud.   BEGRENSET MED PLASS - MELD DEG PÅ NÅ!   [-]
Les mer
Stavanger Oslo 1 dag 3 290 kr
05 May
01 Jun
01 Jun
Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring ... [+]
HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig. Dette kurset tilfredsstiller kravene til emner som er satt opp for kurset, og gir en innføring i det som er viktig  i HMS-arbeidet  og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon. Følgende tema blir bl.a. gjennomgått: - Systematisk HMS-arbeid, leders ansvar og plikt til å bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS-systemer- Innføring i Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og andre aktuelle forskrifter- Risikovurderinger og internkontroll- Roller og oppgaver innen HMS-arbeidet for ledere, verneombud, medlemmer av AMU.- Krav til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet- Fokus på et godt arbeidsmiljø for alle - Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen Les mer om kurset her Krav til forkunnskaper Ingen Varighet: 1 dag  fra  kl. 09:00 — 15:30 Kursavgiften inkluderer fyldig  kursmateriell, deilig lunsj og utstedelse av kompetansebevis. Alle våre kursdelateker får gratis siste utgave av boken: «Helse, miljø og sikkerhet» skrevet av kursleder Sikke Otteren. [-]
Les mer
Sarpsborg Bærum 1 dag 3 200 kr
07 Jun
07 Jun
07 Jun
Gi nødvendig kunnskap om sentrale områder innen Helse, miljø og sikkerhets (HMS)- lovgivningen og arbeidsmetoder innen HMS - arbeid. [+]
Dette kurset ivaretar og tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter om krav om opplæring for daglig leder (Arbeidsmiljøloven §3-5). Kurset omfatter bl.a: - Arbeidsmiljøloven og tilhørende arbeidsmiljøforskrifter - Systematisk HMS-arbeid (internkontroll) - Sykefraværsoppfølging - Risikovurdering - Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø - AKAN (rus- og spilleavhengighet) [-]
Les mer
Oslo 1 dag 1 900 kr
22 May
Godt HMS-arbeid gir din bedrift et konkurransefortrinn gjennom lojale medarbeidere, lavt sykefravær og fornøyde kunder. [+]
Kurset tilfredstiller kravet i Arbeidsmiljølovens §3-5 som pålegger at arbeidsgiver har nødvendig opplæring innen HMS-arbeid og internkontroll, og setter fokus på faktorer som styrker organisasjonskulturen og bidrar til økt trivsel på arbeidsplassen. En god organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø reduserer sykefravær, mobbing, stress, konflikter og bidrar samtidig til tydeligere og bedre kommunikasjon internt og eksternt.INNHOLD- Arbeidsmiljø og trivsel - Oppfølging av sykefravær - Hva er HMS? - HMS-lovgivningen - Systematisk HMS-arbeid - Hvorfor er HMS-arbeid viktig for din bedrift?   TDO Consulting holder til i Oslo, og har 15 års erfaring med gjennomføring av kurs, trening og opplæring for norske bedrifter innen områdene HMS, salg, service, kommunikasjon og presentasjonsteknikk. Thore Dahl-Olsen har en lang karriere på mer enn 20 år innen B2B-salg av produkter og tjenester. Han har masterfaget Helse, miljø og sikkerhetsledelse ved Universitetet i Stavanger, samt Personalledelse og kompetansestyring ved Universitetet i Agder. Hans kunder sier at han er klar og tydelig i sin kommunikasjon, er tillitskapende og en dyktig og engasjert foredragsholder som motiverer til læring. Thore har jobbet med bedrifter som bl.a Hewlett-Packard Norge AS, Seagourmet Norway AS, Technopolis AS, Norske Shell AS, First Hotels AS, Varanger HMS Bedriftshelsetjeneste, Arctic Catch AS, McDonalds Norge AS, Pm retail AS, Burger King Scandinavia AS, Color Line AS, Allkopi AS, Byggeriet-kjeden og Viju Norge AS.   Tilbakemeldinger fra kursdeltakere: “Spennende kurs og kursleder med mye erfaring og oversikt.” “En veldig god opplevelelse som jeg kan bruke gjennom min jobb.” “Veldig bra kurs. Likte vekslingen mellom undervisning og gruppearbeid.”  “Kurset har vært informativt, lærerikt og nyttig. Det har og til tider vært morsomt. Jeg likte godt at Thore var direkte I spørsmålstillingen.” “Effektivt, interessant og særdeles flink kursleder.” “En glede å lære HMS på denne måten.”     [-]
Les mer
Fjell 1 dag 2 275 kr
27 Jun
Grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og HMS for ledere iht. Arbeidsmiljølovens krav til at arbeidsgiver skal ha gjennomgått HMS-opplæring. [+]
Kursinnhold: Arbeidsmiljøloven HMS system (internkontroll) Hovedprinsipper i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Regelverket - hvordan henger det sammen? Krav til leder og de øvrige aktørene i HMS-arbeidet Hvordan skape en god HMS kultur? Økonomiske gevinster ved et aktivt HMS-arbeid   Gjennomføring: Kurset går over en dag med klasseromsundervisning, diskusjoner og gruppearbeid. 8 timer. [-]
Les mer
Oslo 1 dag 4 500 kr
vi ønsker å lære deg mer om hvordan du som leder kan forebygge arbeidsuhell, men også øke trivsel og miljøet på en arbeidsplass. Kurset passer for deg som er bedri... [+]
Hos oss i Kompetansebedriften AS kan du som bedriftsleder lære mer om viktigheten av HMS for din bransje og arbeidsplass. For mange bransjer er HMS svært viktig, og vi ønsker å lære deg mer om hvordan du som leder kan forebygge arbeidsuhell, men også øke trivsel og miljøet på en arbeidsplass. Hos oss vil du møte en erfaren instruktør som har erfaring med HMS fra din bransje og som forstår hvilke aspekter innen HMS som er viktig for deg. Hva er formålet med vårt HMS- kurs for deg som leder? Arbeidsmiljøloven §3-5 krever at alle virksomheters øverste ledere skal kunne dokumentere opplæring i HMS- arbeid. Formålet med vårt HMS-kurs for deg som leder er å gi deg innblikk og innføring i de viktigste aspektene i HMS. Det å kunne se hvordan du kunne øke kvaliteten på arbeidsplassen er svært viktig for alle bedrifter. Hvem passer kurset for? Kurset passer for deg som er bedriftsleder, gjerne i en yrkessektor hvor HMS har en viktighet.   Innhold i vårt HMS- kurs for ledere: - Innføring og orientering i Arbeidsmiljøloven - Ansvarsroller i HMS- arbeidet - Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø - Krav til arbeidsmiljø - Oppstart og vedlikehold av HMS-system på arbeidsplassen   Tidspunkt: Pris: Vi forstår at du ønsker å være sikker før du melder deg på vårt kurs. Dersom du ønsker mer informasjon om vårt HMS-kurs for deg som leder, kan du trygt ta kontakt med oss. Vi har den erfaringen som skal til for å kunne svare deg godt. [-]
Les mer
Oslo 2 dager 4 800 kr
14 Jun
27 Sep
22 Nov
Kurset har fokus på grunnleggende lov- og forskriftskrav og hvordan du i praksis skal gjennomføre de faste HMS-aktivitetene i virksomheten. Engasjerende gruppeoppgaver. [+]
Er du som verneombud eller medlem av arbeidsmiljøutvalget usikker på de viktigste lov- og forskriftskravene innen HMS-arbeidet? Trenger dere konkrete tips på hvordan dere på en praktisk og funksjonell måte kan bidra i HMS-arbeidet og være en ressurs for deres kolleger? Kurset hjelper deg med blant annet dette. Sikkerhetsledelse AS består av rådgivere med mange års varierende kompetanse innen HMS-, sikkerhets- og beredskapsområdet. Rådgiverne har lang praktisk erfaring fra forebygging og håndtering av reelle uønskede hendelser, herunder spesialkompetanse fra Politiet. Vi gjennomfører årlig ca 20 HMS-kurs for ledere og verneombud, og har mange store aktører på vår referanseliste. Kursleder har mange års erfaring som verneingeniør innen bedriftshelsetjeneste og som kursholder. Kurset tar for seg hvordan HMS-arbeidet skal utøves på en praktisk og funksjonell måte. Engasjerende og målrettet opplæring.Læringsmål: Gi nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen, risikoforhold og systematisk HMS-arbeid. Være i stand til å utøve din HMS-funksjon på en forsvarlig måte. Kursinnhold: Arbeidsmiljøloven Kartleggingsmetoder Konflikthåndtering Trakassering Rusmisbruk Personlig verneutstyr Den gode arbeidsplassen Oppbygging og drift av HMS-systemet Arbeidsmiljøloven, kursmateriell, kursbevis og lunsj er inkludert. Sentrale HMS dokumentmaler oversendes etter kurset.Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet.Kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, forutsatt at arbeidsgiver og arbeidstakerne har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Grunnlaget for dette er at partene i fellesskap har kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Dette avdekkes gjerne via risikovurderingen av virksomheten. Arbeidstilsynet kan likevel pålegge arbeidsgiver å sørge for mer omfattende opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg enn det er besluttet i virksomheten. [-]
Les mer
Stavanger 6 timer 2 490 kr
04 May
06 Jun
04 Sep
HMS-kurs for ledere er lovpålagt og skal føre til at ledere i alle bedrifter har oversikt over hvordan HMS-arbeidet i bedriften kan utføres og hvilken nytte dette har. [+]
Bakgrunn og mål Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgivere skal kunne dokumentere opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig. Formålet med kurset er å gjøre bedriftens ledere bedre i stand til å jobbe proaktivt for å forhindre at bedriften utsettes for store kostnader knyttet til belastningslidelser, yrkesskader, konflikter og høyt sykefravær som følge av dårlig fysisk og/eller psykososialt arbeidsmiljø. Kursinnhold Dette kurset tilfredsstiller arbeidstilsynets krav til innhold, og gir en innføring i hva HMS-arbeidet omfatter og hvordan dette kan gjennomføres og organiseres i bedriften. Kursbevis utstedt etter gjennomført kurs oppfyller kravet til skriftlig dokumentasjon. Opplæringen skal gi arbeidsgiver: Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur. Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter. Kjennskap til arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje. Kunnskap om: Arbeidsgivers plikter. Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning. Verneombudets funksjon og oppgaver. Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver. Bedriftshelsetjenestens funksjon. Følgende tema blir bl.a. gjennomgått: Innføring i Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og andre aktuelle forskrifter Systematisk HMS-arbeid, leders ansvar og plikt til å bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS-systemer Risikovurderinger og internkontroll Roller og oppgaver innen HMS-arbeidet for ledere, verneombud, medlemmer av AMU. Krav til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet Fokus på et godt arbeidsmiljø for alle  Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen   [-]
Les mer
Oslo 5 timer 2 500 kr
16 Jun
05 Sep
17 Oct
Kurset tar for seg grunnleggende lovkrav og hvordan man i praksis skal gjennomføre de faste HMS-aktivitetene i din virksomhet. Engasjerende og lettfattelig. [+]
Er du som leder usikker på de viktigste lov- og forskriftskravene innen HMS-arbeidet? Trenger dere konkrete tips på hvordan et enkelt og funksjonelt HMS-system innføres i virksomheten på en tidsbesparende måte? Dette kurset hjelper deg med svar på blant annet dette. Sikkerhetsledelse AS består av rådgivere med mange års varierende kompetanse innen HMS-, sikkerhets- og beredskapsområdet. Rådgiverne har lang praktisk erfaring fra forebygging og håndtering av reelle uønskede hendelser, herunder spesialkompetanse fra Politiet. Kursleder har mange års erfaring som verneingeniør innen bedriftshelsetjeneste og som kursholder. Kurset tar for seg hvordan HMS-arbeidet skal utøves på en praktisk og funksjonell måte. Engasjerende og målrettet opplæring.Læringsmål: Kjenne til de mest sentrale kravene i HMS-lovgivningen. Få nødvendig kompetanse slik at systematisk HMS-arbeid blir ivaretatt i egen virksomhet. Kursinnhold: Lover og forskrifter Roller og oppgaver Varsling om kritikkverdige forhold Lovpålagte krav til arbeidsmiljøet Kontrolltiltak i virksomheten Arbeid av barn og ungdom Oppbygging og drift av HMS-system Arbeidsmodell Risikovurdering Opplæring og trening Avvikssystem Stoffkartotek Vernerunder  Beredskap og krisehåndtering Nedbemanningsprosess Personalkonflikthåndtering Interne misligheter Alvorlig ulykke Kursmateriell, kursbevis og lunsj er inkludert. Sentrale HMS dokumentmaler oversendes etter kurset.Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet. [-]
Les mer
Vikna 3 dager
02 May
19 Jun
23 Oct
Kurset er beregnet for offiserer som har tjenestegjort minst 12 av de siste 60 måneder på skip som har sikkerhetsstyringssystem som ivaretar krav om sikkerhetskompetans... [+]
Oppdatering offiserer dekk og maskin Kurset er beregnet for navigatører og maskinister som har tjenestegjort minst 12 av de siste 60 måneder på skip som har sikkerhetsstyringssystem som ivaretar krav om sikkerhetskompetanse. OBS! Dekksoffiserer må i tillegg gjennomføre oppdatering i medisinsk behandling, Tabell VI/4-2 som går på siste da på Repetisjon for navigatører i samme uke. Kurset er tilpassert ankomst med fly samme dag til kursstart kl 11.30. Kurset avsluttes kl 16.00 siste kursdag.  Krav til forkunskap: Kursdeltager skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til videregående sikkerhetsopplæring tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Dokumentasjon på 12 måneders fartstid i sertifikatpliktig stilling i løpet av de siste 5 år kreves ved oppgradering av kompetansesertifikat iht. STCW 78 konvensjonen med endringer (dvs.2010 Manila endringer). Læremål: Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabeller A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene) Varighet: 24 timer fordelt på 3 dager Pris: Det tilkommer MVA på kursprisen Overnatting:  www.ssras.no [-]
Les mer
Oslo Trondheim Og 6 andre steder 1 dag 3 500 kr
08 May
29 May
29 May
Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS-arbeid. Plikten er personlig og kan ikke deligeres og gjenn... [+]
Kurset gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.Følgende emner blir bl.a. gjennomgått: Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur. Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter. Roller i HMS-arbeidet Krav til arbeidsmiljø Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen   Praktisk informasjon Kurset avholdes fra kl. 10.00 — 16.00, For øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset. [-]
Les mer
Oslo Lillehammer 3 timer
Kurset er i samsvar med Arbeidstilsynets veiledning om krav til innhold og har som formål å gi HMS opplæring til virksomhetens leder. [+]
Den nye arbeidsmiljøloven § 3-5 stiller krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse -, miljø- og sikkerhetsarbeid. Med arbeidsgiver menes virksomhetens øverste leder.   Denne plikten kan ikke delegeres. Hensikten med personlig møteplikt for arbeidsgiver/øverste leder i en virksomhet er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.   Arbeidsgiver har i følge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt ut forsvarlig og også være i stand til å ta de riktige beslutningene i forhold til hvilke krav som gjelder og hva som skal til for å få til et godt sikkerhetsarbeid i virksomheten.   Kurset er i samsvar med Arbeidstilsynets veiledning om krav til innhold og har som formål å gi HMS opplæring til virksomhetens leder.    [-]
Les mer
Stavanger 5 900 kr
31 May
Mandatory HSE-training for employers (§3-5 in WEA). HMS-opplæring for ledere, på engelsk. [+]
Managers are responsible for ensuring that the company they manage at all times fulfills requirements from Norwegian government and local authorities. Also, The HSE management system is monitored regularly by an internally organized HSE organization with elected HSE representatives. In Norway, these local HSE committees with employee representatives are a mandatory requirement under Norwegian law. You will learn to manage, organize and meet the HSE requirements you as a manager in Norway are responsible to fulfill. After attending this course, you will have a certificate necessary to meet the demands stated by Norwegian Law (§3-5 WEA), and you have gained an insight in Norwegian HSE organization and culture. This training can be arranged within your company as an internalt course. Ask for more information on kurs@arbeidsmiljo.no [-]
Les mer
Oslo 7 timer 4 000 kr
23 May
02 Jun
21 Jun
Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i mast kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstaker... [+]
Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i mast kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» § 17.Arbeid i høyden) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i hvordan man kan jobbe på en sikker måte i mast. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle myndighetenes krav til dokumentasjon. Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i HMS-kurs for ledere: – Lover og forskrifter – Kontroll, daglig og periodisk – Oppbevaring og vedlikehold – Evakuering med smartline – Kameratredning med smartline – Risikovurdering Målgruppe: Elektro-, tele- og annet personell som arbeider i master. Praktisk informasjon: Kursbeviset er gyldig i 12 måneder. For øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset. Varighet: 7,5 timer. Kurset avholdes fra kl. 08.30 — 16.00. Krav til forkunnskaper: fylte 18 år. Pris: Totalprisen på kurset er kr. 4.000,- per deltaker og inkluderer utstedelse av opplæringsbevis. Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel. [-]
Les mer
Oslo 5 timer 2 500 kr
16 Jun
05 Sep
17 Oct
Kurset tar for seg grunnleggende lovkrav og hvordan man i praksis skal gjennomføre de faste HMS-aktivitetene i din virksomhet. Engasjerende og lettfattelig. [+]
Er du som leder usikker på de viktigste lov- og forskriftskravene innen HMS-arbeidet? Trenger dere konkrete tips på hvordan et enkelt og funksjonelt HMS-system innføres i virksomheten på en tidsbesparende måte? Dette kurset hjelper deg med svar på blant annet dette. Sikkerhetsledelse AS består av rådgivere med mange års varierende kompetanse innen HMS-, sikkerhets- og beredskapsområdet. Rådgiverne har lang praktisk erfaring fra forebygging og håndtering av reelle uønskede hendelser, herunder spesialkompetanse fra Politiet. Vi gjennomfører årlig ca 20 HMS-kurs for ledere og verneombud, og har mange store aktører på vår referanseliste. Kursleder har mange års erfaring som verneingeniør innen bedriftshelsetjeneste og som kursholder. Kurset tar for seg hvordan HMS-arbeidet skal utøves på en praktisk og funksjonell måte. Engasjerende og målrettet opplæring.Læringsmål: Kjenne til de mest sentrale kravene i HMS-lovgivningen. Få nødvendig kompetanse slik at systematisk HMS-arbeid blir ivaretatt i egen virksomhet. Kursinnhold: Lover og forskrifter Roller og oppgaver Varsling om kritikkverdige forhold Lovpålagte krav til arbeidsmiljøet Kontrolltiltak i virksomheten Arbeid av barn og ungdom Oppbygging og drift av HMS-system Arbeidsmodell Risikovurdering Opplæring og trening Avvikssystem Stoffkartotek Vernerunder  Beredskap og krisehåndtering Nedbemanningsprosess Personalkonflikthåndtering Interne misligheter Alvorlig ulykke Kursmateriell, kursbevis og lunsj er inkludert. Sentrale HMS dokumentmaler oversendes etter kurset.Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet. [-]
Les mer