Personaladministrasjon

Velg Kategori

Fant 14 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Frokostmøte - Atferdsøkonomi

Oslo Stavanger 3 timer 298 kr
I samarbeid med Marshmallow inviterer vi i Positiv Opplæring til et nyttig og smakfullt frokostmøte. TEMA: Hvorfor mislykkes 90 % av alle endringsprosesser? Les mer

Personalledelse - HRM

Nettbasert kurs 29 800 kr
Dette høgskolestudiet gir deg bred kompetanse til å jobbe med ledelse og personalarbeid innen Human Resource Management. Studiet leder frem til eksamen fra Høgskolen i... Les mer

Håndtering av personalopplysninger - hva har arbeidsgiver lov til?

Oslo 1 dag 4 100 kr
På dette kurset får du en innføring i hvordan arbeidsgiver skal håndtere og oppbevare opplysninger om virksomhetens ansatte.. Les mer

Lønns- og personalmedarbeider

Nettbasert kurs 26 000 kr
Lønns- og personalmedarbeider gir deg kompetanse på de viktigste områdene for å kunne jobbe operativt med lønns- og personalsaker. Kursene dekker arbeidsrett, lønn,... Les mer

Høgskolestudium - Lønns- og personalarbeid - 30 studiepoeng

Oppland 1 år 0 kr
Huldt & Lillevik AS samarbeider med Høgskolen i Lillehammer om kompetansegivende etter- og videreutdanning på høyskolenivå i form av et deltidsstudium i Lønns- og p... Les mer

Personalledelse

Nettbasert kurs 4 450 kr
God personalledelse er et av bedriftens store satsningsområder på linje med ø... Les mer

Strategisk HR

Oslo 2 dager 10 200 kr
Strategisk HR vektlegger mer praktisk trening og ferdigheter til å utvikle en tydelig HR-strategi. Les mer

HR-relaterte kurs

Bedriftsintern 0 kr
Habberstad har her en base av kurs relatert til typiske HR-prosesser. Noen holdes som korte kurs mens andre er preget av prosesstyring hvor Habberstad styrer kunden gjenn... Les mer

Master of Science in Human Resource Management

Nettbasert kurs 0 kr
MSc in HRM vil hjelpe deg som jobber med menneskelige ressurser til å utvikle den strategiske, funksjonelle og personlige kompetansen som er nødvendig for å møte en s... Les mer

Sluttpakker - råd og tips i forbindelse med sluttpakke

0 kr
Sluttpakke er en økonomisk kompensasjon for å frivillig fratre sin stilling i selskapet. Mange bedrifter tilbyr en sluttpakke for å gi den ansatte noe utover ren oppsi... Les mer

Langtidssyke

0 kr
Medvind kan bistå når arbeidstakere er sykemeldte Les mer

Nedbemanning - Karriereveiledning

Hele landet 0 kr
Karriereveiledning og rådgiving i forbindelse ved nedbemanning. Les mer

HRM og personalledelse

Nettstudier 40 300 kr
En av HR-funksjonens viktigste oppgaver er å anskaffe og beholde de riktige menneskene i organisasjonen, og å utvikle deres kunnskaper, ferdigheter og motivasjon. Denne... Les mer

Omstilling

0 kr
Dagens bedrifter og organisasjoner er i stadig endring. De må kunne forholde seg til raske endringer i markedet og endrede rammebetingelser i samfunnet Les mer