Universitet: Bachelorprogram i helsefremmande arbeid

Universitet i Bergen

Klasserom3 årHeltidUniversitet
Start Sted Språk
Ta kontakt Bergen Norsk 

Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng med innføringsemne, medrekna ex.phil., og 105 studiepoeng med spesialisering innanfor helsefremjande arbeid. Alle eller delar av dei siste 45 studiepoenga kan veljast frå andre fag. Studiet er bygd opp av dei følgjande faga:

 • Det første semesteret består av tre emne: 1) ex.phil., 2) ex.fac. og 3) innføring i pedagogikk og helsefremjande arbeid. Desse emna gir ei grunnleggjande innføring i ulike tenkjemåtar kring kunnskap og vitskap generelt, ein introduksjon til fagspesifikk historie og vitskapsteori, og ei innføring i faget pedagogikk og helsefremjande arbeid.
 • Psykologiske forskingsmetodar gir ei innføring i metode, og emnet tek føre seg både kvalitative og kvantitative forskingsmetodar.
 • Helsefremjande arbeid, helsepsykologi og positiv psykologi vil gi ein introduksjon til ulike tilnærmingar som er viktige for feltet helsefremjande arbeid.
 • Folkehelse, epidemiologi og offentleg helsepolitikk set fokus på ulike forvaltingsnivå, utviklinga av helsetenesta, og kva for ideologiske, politiske og lovmessige føringar som set rammer for åtferd og tiltaksarbeid.
 • Helseøkonomi gir deg blant anna innsikt i metodar for evaluering av helsetiltak, betalings- og finansieringssystem i helsesektoren, marknads- og konkurranseformer ved produksjon av helsetenester, marknader for legemiddel, og fordeling av helsetenester i befolkninga.
 • Litteratursøk og litteratursyntese vil gi deg kjennskap til ulike informasjonskjelder og lære deg å definere informasjonsbehov og utvikle søkestrategiar, i tillegg til å gi deg ei forståing av kva som ligg i omgrepet kjeldekritikk.
 • Historiske og kulturelle perspektiv på helse vil setje helsefremjande arbeid inn i ein større historisk og kulturell samanheng.
 • Utvikling og evaluering av helsefremjande og førebyggjande tiltak vil leggje vekt på utvikling av kunnskap omkring metodar som måler effekt av tiltak. Målet er å forstå implementering, effekt av og mekanismar i tiltak betre.
 • Bacheloroppgåva skal gi ei innføring i korleis eit fagleg sjølvstendig arbeid blir bygd opp. Studentane skal utvikle ei vitskapleg tilnærming til eit større skrifteleg arbeid. Oppgåva er også ei god moglegheit til å gå grundig inn i eit relevant tema.
 • Blant valfrie emne kan du velje så godt som alle fag på høgskole- og universitetsnivå. Vi tilrår fag innan samfunnsvitskap, økonomi, humaniora, psykologi og helsefag.

Nedanfor ser du korleis bachelorprogrammet i helsefremjande arbeid er lagt opp:

1. semester

 • Examen philosophicum
 • Examen factultatum, psykologi
 • Innføring i pedagogikk og helsefremjande arbeid

2. semester

 • Helsefremjande arbeid og helsepsykologi
 • Forskingsmetodar

3. semester

 • Folkehelse, epidemiologi og offentleg helsepolitikk
 • Helseøkonomi
 • Litteratursøk og litteratursyntese

4. semester

 • Utvikling og evaluering av helsefremjande og førebyggjande tiltak
 • Historiske og kulturelle perspektiv på helse

5. semester

 • Valfrie emne

6. semester

 • Valfritt emne
 • Bacheloroppgåve

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønskjer å ta delar av utdanninga di i eit anna land. Universitetet i Bergen har mange utvekslingsavtaler, både i og utanfor Europa. Du må gjerne ta eitt eller fleire emne ved utanlandske universitet. Det er ein fordel om du reiser ut i den valfrie delen av programmet.

Yrkesvegar

Utdanninga opnar for arbeid i helseforvaltinga, frivillige organisasjonar og anna arbeidsliv der kunnskap om folkehelse, helsefremjande arbeid og førebyggjande arbeid er etterspurd.

Vidare studium

Studiet gir grunnlag for opptak til ulike masterstudium innanfor helsefag.

Forkunnskaper


Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studiepoeng


180 studiepoengBe om gratis info
Bachelorprogram i helsefremmande arbeid hos Universitet i Bergen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Universitet i Bergen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere