Juridiske kurs
Du har valgt: Hvitvaskingsloven
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Hvitvaskingsloven

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettbasert kurs 1 dag 3 000 kr
Kurset gir en oversikt over hvitvaskingsreglene i sin helhet, og omhandler regelverket, plikter og ansvar som påhviler den enkelte i regnskapsførervirksomheten. [+]
Kurset setter også reglene inn i en praktisk sammenheng og søker gjennom eksempler og case å gi svar på hva som inngår i begrepet hvitvasking. Målet er å gi tilstrekkelig kompetanse innenfor hvitvaskingsregelverket.   •Regelverket •Formålet med regelverket •Hva er hvitvasking •Generelle trender i samfunnet på hvitvaskingsområdet •Kort om terrorfinansiering •Daglig leders, hvitvaskingsansvarliges og andre ansattes roller – oppgaver og ansvar •Risikobasert kundekontroll  •Løpende oppfølging av kundeforhold  •Undersøkelsesplikten •Typetilfeller som bør utløse undersøkelse og eventuell rapportering (red flags-list) •Rapporteringsplikten •Eksempler fra praksis   [-]
Les mer