Kurs: IT og informasjonssystemer - bachelor
Universitetet i Agder