IT-kurs
IT kompetanse
Du har valgt: Østfold
Nullstill
Filter
Ferdig

-

5 treff ( i Østfold ) i IT kompetanse

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Halden 2 år
På forespørsel
Studiet består av 60 studiepoeng teoripensum og en mastergradsoppgave på 60 studiepoeng [+]
Generelt om studietStudiet består av 60 studiepoeng teoripensum og en mastergradsoppgave på 60 studiepoeng. Teoripensumet inneholder en felles del på 60 studiepoeng det første året. Mastergradsoppgaven på 60 studiepoeng kan innrettes etter studentens ønsker. Det finnes også mulighet for å ta en 30-studiepoengs masteroppgave. Vi har for tiden tre studieretninger i masterstudiet:     * Intelligente systemer    * Mobile anvendelser    * Design av digitale omgivelser   [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 1 år 562 kr
På forespørsel
Dette kurset gir en introduksjon til informasjonsteknologiens verden. For å kunne benytte en datamaskin mest mulig effektivt bør du kjenne til en del nøkkelbegrep, hvo... [+]
Dette kan for eksempel være kommunikasjon i et nettverk eller via Internett. Det er viktig å ha kunnskap om IT i et samfunnsperspektiv, og hvordan datamaskiner kan påvirke helse og miljø. Sikkerhet og aktuelt lovverk i forbindelse med bruk av datamaskiner og programvare blir også gjennomgått.     Innhold:– Grunnleggende begreper– Maskinvare– Programvare– Informasjonsnettverk– Datamaskiner i hverdagen– Helse, miljø og sikkerhet– Sikkerhet– Opphavsrett og lovgivning     Sertifisering:Kurset dekker pensumet for Datakortets modul 1 – Grunnleggende IT-forståelse.     Innholdsfortegnelse:   Grunnleggende begreperMaskinvare, programvare og IT   DatamaskintyperDatamaskinens oppbygningDatamaskinens ytelse   MaskinvareProsessorMinneInn-enheterUt-enheterLagringsenheter   ProgramvareProgramvaretyperOperativsystemBrukerprogrammerGrafisk brukergrensesnittProgramvareutvikling   InformasjonsnettverkLokalnett og fjernnettInternett, intranett og ekstranettTelenettet   Datamaskiner i hverdagenInformasjonssamfunnetDatamaskiner i arbeidslivetDatamaskiner i offentlig sektorDatamaskiner i skolenDatamaskiner i hjemmetElektronisk postElektronisk handel   Helse, miljø og sikkerhetErgonomi og helseSikkerhetMiljø   SikkerhetInformasjonssikkerhetDatavirus   Opphavsrett og lovgivningOpphavsrettPersonopplysningsloven     Læremiddel: DataPower Learning Online   Morsomme og informative instruksjoner med video, lyd, tekst, bilder, oppgaver. Kunnskapskartlegging før, under og etter opplæring. Fullført kurs gir kursbevis!   DataPower Learning Online er motiverende fordi brukeren integreres og er aktivt med i opplæringsforløpet. Visuell simulering av problemstillinger og – løsninger styrker læreprosessen og fremmer varig og anvendbar kunnskap.   DataPower Learning Online har et behagelig, oversiktlig og brukervennlig læringsmiljø. De viktigste suksesskriterier for vellykket e-læring blir ivaretatt i opplæringen.   Det ligger bevisste pedagogiske tanker bak DataPower Learning Online. Metodikken bygger på pedagogiske elementer som motivasjon, aktivitet, konkretisering, individualisering, visualisering og integrasjon.   Tar vi for mye i når vi hevder at dette er markedets beste og mest komplette læremiddel?     Estimert tidsbruk: 16 - 24 timer. Dette kurset inkluderer ikke lærerstøtte [-]
Les mer
Halden 3 år
På forespørsel
Dette studiet forsøker å følge fagets raske utvikling samtidig som det tar vare på en del av de «tradisjonelle» sidene ved datafag som programmering, databaser og d... [+]
InnholdDette studiet forsøker å følge fagets raske utvikling samtidig som det tar vare på en del av de «tradisjonelle» sidene ved datafag som programmering, databaser og datanettverk. Hovedfokuset er lagt på fag innen programmering. Dette støttes opp med fag som matematikk, datakommunikasjon, operativsystemer og samfunnsinformatikk for å øke forståelsen for omgivelsene som systemene skal brukes i. Moderne bruk av web omhandles også i emner som programmering for web og dynamiske webapplikasjoner.   Hvert studieår inneholder ett valgfag som kan velges fra en liste med interessante fag. Denne listen kan variere fra år til år, og ser for tiden slik ut:     * Spillprogrammering med FLASH    * Mobilprogrammering    * Dynamiske webapplikasjoner    * .NET    * Servere og nettverksdrift   Siste semesteret i studiet avsluttes med et 20 studiepoengs hovedprosjekt hvor du får bruk for kunnskaper og ferdigheter du har tilegnet det i løpet av studiet. Dette prosjektet kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift eller en annen ekstern oppdragsgiver.   Det er mulig å avslutte studiene etter to år og få tittelen høgskolekandidat. Kombinert med ett års studium innen et annet fag, vil dette kunne gi en såkalt breddebachelor.     Studier i utlandetStudenter som ønsker det kan ta ett semester av studiet ved et lærested i utlandet i sitt andre eller tredje studieår. For mer informasjon se nettsiden for å studere i utlandet.     Yrker og videreutdanningDet er mange muligheter etter endt utdanning. Du kan gå rett ut i arbeidslivet eller søke opptak på vårt eget masterstudium eller ved universitet eller høgskole i inn- og utland. Studiet er internasjonalt orientert, og høgskolen har avtaler om samarbeid med flere utenlandske universiteter. Høgskolens informatikkstudier har et godt renommé i næringslivet.   Med denne bachelorgraden vil du kunne velge mellom mange spennende jobber. Våre kandidater arbeider for eksempel som programmerere, IT-konsulenter, driftsansvarlige, designere og innen kundeservice og salg. Uteksaminerte kandidater er i dag ansatt i de fleste større IT-bedrifter i Norge.   Flere har også startet egen virksomhet. Antall bedrifter med kandidater fra HiØ viser styrken av den næringsrettete undervisning som gis ved avdeling for informasjonsteknologi. [-]
Les mer
Halden 1 år
På forespørsel
Studiet egner seg som et tilleggsår til en annen utdanning, for eksempel som en del av en lærer-, språk- eller økonomiutdanning [+]
Studiet egner seg som et tilleggsår til en annen utdanning, for eksempel som en del av en lærer-, språk- eller økonomiutdanning     Videre utdanning Studiet tas ofte som del av en lengre utdanning, og kan inngå i en bachelorgrad. For deg som har arbeidserfaring, men mangler datakunnskaper er studiet også aktuelt. Det kan benyttes som videreutdanning eller som starten på et lengre IT-studium.   [-]
Les mer
Østfold 1 år
På forespørsel
Studiet egner seg som et tilleggsår til en annen utdanning, for eksempel som en del av en lærer-, språk- eller økonomiutdanning. [+]
Studiet egner seg som et tilleggsår til en annen utdanning, for eksempel som en del av en lærer-, språk- eller økonomiutdanning. Det egner seg også for å prøve ut et informatikkstudium, for deretter å søke seg over på det mer tradisjonelle bachelorstudiet.   Tabellen nedenfor viser en oversikt over hvilke emner som inngår i dette studiet, med forbehold om endringer.   Opptakskrav Generell studiekompetanse/realkompetanse. I tillegg er det spesielt opptakskrav: Matematikk R1/2MX eller Matematikk S2/2MX. For dem som mangler tilstrekkelig matematikkbakgrunn, kan høgskolen tilby et forkurs tilsvarende det spesielle opptakskravet. Henvend deg til avdeling for informasjonsteknologi for mer informasjon om dette (se kontaktperson i faktaboksen på toppen). Videre utdanning Studiet tas ofte som del av en lengre utdanning, og kan inngå i en bachelorgrad. For deg som har arbeidserfaring men mangler datakunnskaper, er studiet også aktuelt. Det kan benyttes som videreutdanning eller som starten på et lengre IT-studium. [-]
Les mer