IT-kurs
IT kompetanse
Du har valgt: Aust-Agder
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Aust-Agder ) i IT kompetanse

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettbasert kurs Hele landet 1 år 562 kr
På forespørsel
Dette kurset gir en introduksjon til informasjonsteknologiens verden. For å kunne benytte en datamaskin mest mulig effektivt bør du kjenne til en del nøkkelbegrep, hvo... [+]
Dette kan for eksempel være kommunikasjon i et nettverk eller via Internett. Det er viktig å ha kunnskap om IT i et samfunnsperspektiv, og hvordan datamaskiner kan påvirke helse og miljø. Sikkerhet og aktuelt lovverk i forbindelse med bruk av datamaskiner og programvare blir også gjennomgått.     Innhold:– Grunnleggende begreper– Maskinvare– Programvare– Informasjonsnettverk– Datamaskiner i hverdagen– Helse, miljø og sikkerhet– Sikkerhet– Opphavsrett og lovgivning     Sertifisering:Kurset dekker pensumet for Datakortets modul 1 – Grunnleggende IT-forståelse.     Innholdsfortegnelse:   Grunnleggende begreperMaskinvare, programvare og IT   DatamaskintyperDatamaskinens oppbygningDatamaskinens ytelse   MaskinvareProsessorMinneInn-enheterUt-enheterLagringsenheter   ProgramvareProgramvaretyperOperativsystemBrukerprogrammerGrafisk brukergrensesnittProgramvareutvikling   InformasjonsnettverkLokalnett og fjernnettInternett, intranett og ekstranettTelenettet   Datamaskiner i hverdagenInformasjonssamfunnetDatamaskiner i arbeidslivetDatamaskiner i offentlig sektorDatamaskiner i skolenDatamaskiner i hjemmetElektronisk postElektronisk handel   Helse, miljø og sikkerhetErgonomi og helseSikkerhetMiljø   SikkerhetInformasjonssikkerhetDatavirus   Opphavsrett og lovgivningOpphavsrettPersonopplysningsloven     Læremiddel: DataPower Learning Online   Morsomme og informative instruksjoner med video, lyd, tekst, bilder, oppgaver. Kunnskapskartlegging før, under og etter opplæring. Fullført kurs gir kursbevis!   DataPower Learning Online er motiverende fordi brukeren integreres og er aktivt med i opplæringsforløpet. Visuell simulering av problemstillinger og – løsninger styrker læreprosessen og fremmer varig og anvendbar kunnskap.   DataPower Learning Online har et behagelig, oversiktlig og brukervennlig læringsmiljø. De viktigste suksesskriterier for vellykket e-læring blir ivaretatt i opplæringen.   Det ligger bevisste pedagogiske tanker bak DataPower Learning Online. Metodikken bygger på pedagogiske elementer som motivasjon, aktivitet, konkretisering, individualisering, visualisering og integrasjon.   Tar vi for mye i når vi hevder at dette er markedets beste og mest komplette læremiddel?     Estimert tidsbruk: 16 - 24 timer. Dette kurset inkluderer ikke lærerstøtte [-]
Les mer
Grimstad 2 år
På forespørsel
Studiet i helse- og sosialinformatikk skal gi teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan IKT kan forbedre tjenestetilbudet i helse- og sosialsektoren. [+]
Studiet i helse- og sosialinformatikk skal gi teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan IKT kan forbedre tjenestetilbudet i helse- og sosialsektoren. Kandidatene skal få kompetanse til å se sammenhenger mellom IKT og personal- og organisasjonsutvikling og utvikle en rekflektert holdning til fagrettet bruk av IKT.   Studiet inneholder seks emner:   Teknologiforståelse Systemutvikling, prosjektstyring og evaluering Prosjekt 1 IKT, ledelse, organisasjon og metode samt helse og sosialpolitikk Forskningsmetode Prosjekt 2     [-]
Les mer
Grimstad 3 år
På forespørsel
Til tross for de siste års svingninger, vil behovet være stort i årene som kommer for kvalifisert arbeidskraft som behersker den digitale hverdagen. [+]
Om studiet: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har etablert seg som en grunnpilar innenfor utvikling og drift i alle typer virksomhet. Til tross for de siste års svingninger, vil behovet være stort i årene som kommer for kvalifisert arbeidskraft som behersker den digitale hverdagen.   Studiene på datalinjen gir spennende muligheter. Ikke minst finnes det interessante oppgaver i modellering, grafiske systemer, drift av datasystemer, multimedia, web/html/XML og Java. Datalinjen bruker primært operativsystemene Windows og Linux. Universitetet ligger i en teknologipark sammen med en rekke IKT-bedrifter. Dette gir flotte muligheter for realistiske prosjektoppgaver i samarbeid med sentrale bedrifter.   Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.       - DatateknikkStudieretningen datateknikk omfatter opplæring i utvikling, anvendelse og vedlikehold av programmer og systemer. Det blir lagt stor vekt på objektorientert programmering. Programmeringsspråkene som benyttes er Java, C#, C/C++ og SQL. Det er gode muligheter til å fordype seg i multimediefag (grafisk databehandling, (3D Studio Max), multimedieteknologi og multimediedesign).       Videre utdanningStudiet kvalifiserer for en rekke masterprogram i inn- og utland. Ved Universitetet i Agder kan studentene fortsette videre på masterstudier i informasjons- og kommunikasjonsteknologi eller i industriell økonomi og informasjonsledelse.     - Nettverksdrift og sikkerhetStudieretningen nettverksdrift og sikkerhet utdanner ingeniører som kan ta ansvar for bedriftens data- og kommunikasjonssystemer. Studiet gir kompetanse i innføring, drift, konfigurering og tilrettelegging av maskiner, programmer, applikasjoner, systemer og nettverk, inkludert moderne mobile totalløsninger og IP-telefoni. Spesielt fokuseres det på sikkerhet knyttet til nettverk og datasystemer. Studiet gir også innføring i strategi, økonomi og organisasjon. I en jobb som IT-sjef eller IKT-koordinator kan utfordringer på disse områdene bli like viktige som den datatekniske kompetansen. [-]
Les mer