Oversikt over relevante kurs innen IT kompetanse i Bergen

Velg Kategori

Fant 13 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Datamaskinteknikk

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontroll... Les mer

Objektorientert systemutvikling

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Utviklingsprosesser. Modellering. UML. Verktøy. Objektorientert analyse Objektorientert design. Bruk av arkitektoniske stiler og design mønstre. Implementasjon og test. Les mer

Certified Ethical Hacker v9

Bergen Og 2 andre steder 5 dager 27 500 kr
For å slå en hacker, må du tenke som en hacker! Dette er forutsetningen for flaggskip-sertifiseringen, Certified Ethical Hacker (CEH), som lærer deg verktøy og tekni... Les mer

Masterprogram i datalingvistikk og språkteknologi

Bergen 2 år 0 kr
Masterprogrammet skal gi deg ei grundig fordjuping i utvalde emne for vidarekomne i datalingvistikk og språkteknologi innanfor hovudområda språkmodellering (i vid fors... Les mer

Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Bergen 3 år 0 kr
Studiet gir kompetanse i alt frå bruker- og organisasjonsmessige vurderingar til spesifisering, utforming og implementering av programsystem. Les mer

Bachelorprogram i informasjonsvitskap

Bergen 3 år 0 kr
Informasjonsvitskap er studiet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til individ, grupper, organisasjonar og samfunn. Les mer

Masterprogram i informatikk

Bergen 2 år 0 kr
Ferdige kandidatar skal ha fått solid, vitskapleg fundert kunnskap om og kompetanse i informatikk. Les mer

Masterprogram i informasjonsvitskap

Bergen 2 år 0 kr
Masterprogrammet i informasjonsvitskap gir deg ei framtidsretta IKT-utdanning på høgt nasjonalt og internasjonalt nivå. Les mer

Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi

Bergen 3 år 0 kr
På bachelorstudiet i informatikk, matematikk og økonomi lærer du korleis du modellerer økonomiske problemstillingar med metodar frå matematikk, statistikk, informati... Les mer

Årsstudium i informasjonsvitskap

Bergen 1 år 0 kr
Informasjonsvitskap er studiet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til individ, grupper, organisasjonar og samfunn. Les mer

Bachelorprogram i informatikk

Bergen 3 år 0 kr
I dag blir nesten all tekst, bilete og talmateriale vist fram i digital form. Dette har revolusjonert måten vi lagrar, tilverkar og sender data på. Les mer

Masterprogram i humanistisk informatikk

Bergen 2 år 0 kr
Målet med masterprogrammet er å gi deg ei brei og grundig innføring i aktuelle problemstillingar, metodar og vitskaplege arbeidsteknikkar i IKT og humaniora Les mer

Grunnleggende IT-forståelse

Nettbasert kurs Hele landet 1 år 562 kr
Dette kurset gir en introduksjon til informasjonsteknologiens verden. For å kunne benytte en datamaskin mest mulig effektivt bør du kjenne til en del nøkkelbegrep, hvo... Les mer