Oversikt over relevante kurs innen IT kompetanse i Halden

Velg Kategori

Fant 6 kurs!

Objektorientert systemutvikling

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Utviklingsprosesser. Modellering. UML. Verktøy. Objektorientert analyse Objektorientert design. Bruk av arkitektoniske stiler og design mønstre. Implementasjon og test. Les mer

Datamaskinteknikk

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontroll... Les mer

Masterstudium i informatikk

Halden 2 år 0 kr
Studiet består av 60 studiepoeng teoripensum og en mastergradsoppgave på 60 studiepoeng Les mer

Bachelor i informatikk

Halden 3 år 0 kr
Dette studiet forsøker å følge fagets raske utvikling samtidig som det tar vare på en del av de «tradisjonelle» sidene ved datafag som programmering, databaser og d... Les mer

Årsstudium i informatikk

Halden 1 år 0 kr
Studiet egner seg som et tilleggsår til en annen utdanning, for eksempel som en del av en lærer-, språk- eller økonomiutdanning Les mer

Grunnleggende IT-forståelse

Nettbasert kurs Hele landet 1 år 562 kr
Dette kurset gir en introduksjon til informasjonsteknologiens verden. For å kunne benytte en datamaskin mest mulig effektivt bør du kjenne til en del nøkkelbegrep, hvo... Les mer