IT-kurs
IT kompetanse
Buskerud
Du har valgt: Ringerike
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff ( i Ringerike ) i IT kompetanse

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettbasert kurs Hele landet 1 år 562 kr
På forespørsel
Dette kurset gir en introduksjon til informasjonsteknologiens verden. For å kunne benytte en datamaskin mest mulig effektivt bør du kjenne til en del nøkkelbegrep, hvo... [+]
Dette kan for eksempel være kommunikasjon i et nettverk eller via Internett. Det er viktig å ha kunnskap om IT i et samfunnsperspektiv, og hvordan datamaskiner kan påvirke helse og miljø. Sikkerhet og aktuelt lovverk i forbindelse med bruk av datamaskiner og programvare blir også gjennomgått.     Innhold:– Grunnleggende begreper– Maskinvare– Programvare– Informasjonsnettverk– Datamaskiner i hverdagen– Helse, miljø og sikkerhet– Sikkerhet– Opphavsrett og lovgivning     Sertifisering:Kurset dekker pensumet for Datakortets modul 1 – Grunnleggende IT-forståelse.     Innholdsfortegnelse:   Grunnleggende begreperMaskinvare, programvare og IT   DatamaskintyperDatamaskinens oppbygningDatamaskinens ytelse   MaskinvareProsessorMinneInn-enheterUt-enheterLagringsenheter   ProgramvareProgramvaretyperOperativsystemBrukerprogrammerGrafisk brukergrensesnittProgramvareutvikling   InformasjonsnettverkLokalnett og fjernnettInternett, intranett og ekstranettTelenettet   Datamaskiner i hverdagenInformasjonssamfunnetDatamaskiner i arbeidslivetDatamaskiner i offentlig sektorDatamaskiner i skolenDatamaskiner i hjemmetElektronisk postElektronisk handel   Helse, miljø og sikkerhetErgonomi og helseSikkerhetMiljø   SikkerhetInformasjonssikkerhetDatavirus   Opphavsrett og lovgivningOpphavsrettPersonopplysningsloven     Læremiddel: DataPower Learning Online   Morsomme og informative instruksjoner med video, lyd, tekst, bilder, oppgaver. Kunnskapskartlegging før, under og etter opplæring. Fullført kurs gir kursbevis!   DataPower Learning Online er motiverende fordi brukeren integreres og er aktivt med i opplæringsforløpet. Visuell simulering av problemstillinger og – løsninger styrker læreprosessen og fremmer varig og anvendbar kunnskap.   DataPower Learning Online har et behagelig, oversiktlig og brukervennlig læringsmiljø. De viktigste suksesskriterier for vellykket e-læring blir ivaretatt i opplæringen.   Det ligger bevisste pedagogiske tanker bak DataPower Learning Online. Metodikken bygger på pedagogiske elementer som motivasjon, aktivitet, konkretisering, individualisering, visualisering og integrasjon.   Tar vi for mye i når vi hevder at dette er markedets beste og mest komplette læremiddel?     Estimert tidsbruk: 16 - 24 timer. Dette kurset inkluderer ikke lærerstøtte [-]
Les mer
Nettbasert kurs Ringerike 490 kr
Alle som ønsker å øke hastighet og presisjon på tastaturet. [+]
Et fullstendig, nettbasert kurs i tastaturbehandling og touchmetoden, basert på en videreutvikling av det velprøvde og anerkjente DrillPro Touch-systemet. Systemet er nå utvidet til et fullstendig e-læringskurs med tester, modulstrukturerte leksjoner, online-øvelser og medfølgende programvare. Online-basert touchtrening er integrert i kurset. Du kan dermed velge mellom å laste ned programvare for trening offline eller å gjennomføre både leksjoner og trening online.   På våre nettsider kan du ta en test som måler din gjennomsnittlige hastighet og nøyaktighet på tastaturet nå, og gir automatisk råd om videre tiltak. Ved avslutning av kurset gjennomføres en tilsvarende test, samtidig som du får utskrevet dokumentasjon på framgangen du har gjort gjennom kurset, både totalt for hver enkelt leksjon.   Kurset er bygget opp av leksjoner med økende vanskegrad. Prinsippene i selve touchmetoden forklares i første leksjon. I neste leksjon introduseres begrepet "ledetaster". Deretter blir 4-6 nye taster presentert for hver leksjon framover. De siste leksjonene tar for seg skriving av tallene, spesialtegn og utenlandske tegn og bokstaver, før kurset avsluttes med en oppsummeringsleksjon, der du får ta i bruk og teste alle dine nye tastaturferdigheter.   Hver leksjon innledes med en førtest og avsluttes med en tilsvarende ettertest. Førtesten kan bare gjennomføres én gang. Ettertesten gjennomføres før du får tilgang til neste leksjon, men du kan når som helst gå tilbake for å forbedre resultatene på alle ettertestene. Fullstendig, grafisk statistikk over alle resultater er tilgjengelig med et tastetrykk. Du ser dermed raskt hvilke taster du trenger mer trening på, og hvilken leksjoner du trenger å repetere, dersom du vil bli enda dyktigere...   [-]
Les mer