IT-kurs
IT strategi
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

72 treff ( i Oslo ) i IT strategi

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Oslo 2 dager 16 850 kr
01 Jun
24 Oct
ITIL® Practitioner er et kurs som vil bistå organisasjoner og enkeltpersoner med å øke verdien de får av å bruke ITIL ved å tilby ytterligere praktisk veiledning f... [+]
Kursinnhold ITIL Practitioner kurset gir praktisk veiledning til hvordan ta i bruk ITIL rammeverket for å supportere virksomhetenes forretningsmål. Kurset er neste steg etter ITIL Foundation for personer som allerede er kjent med grunnprinsippende rundt IT Service Management (ITSM) og verdien av gode prosesser og tjenester. Der ITIL Foundation fokuserer på "hva" og "hvorfor", vil man på ITIL Practitioner kurset vise "hvordan" man kan tilpasse ITIL rammeverket til organisasjonenes praktiske hverdag, samt gi deltakerne trygghet i deres tilnærming til å strukturere og bidra til ITSM initiativ.   Kursmateriell og eksamen Vi stiller med erfarne norske instruktører. Kursmateriell og eksamen er på engelsk.Eksamen varer i 120 minutter og gjennomføres på slutten av siste kursdag,  om ikke annet er avtalt. Det bør beregnes ca 6 timer til selvstudium i løpet av kursets varighet. Kursdokumentasjon og sertifiseringstest er inklusive i kursavgiften. Se mer om ITIL Practitioner kurset på Axelos sine hjemmesider.ITIL®, Prince2®, MoV®, MoP®, MoR®, MSP® and P3O® are registered trade marks of AXELOS Limited. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 15 000 kr
04 Dec
Kurset gir viser deg hvordan anvende COBIT5 i spesifikke forretningsproblemer, hendelser og risikosenarioer. Lær hvordan implementerer COBIT5 både i din eller din kunde... [+]
Get a practical appreciation of how to apply COBIT® 5 to specific business problems, pain points, trigger events and risk scenarios within the organization. Learn how to implement and apply COBIT 5 into your enterprise and how to effectively use it for client initiatives. Attendees will walk away with an appreciation of how to effectively use COBIT 5 for different organizational scenarios. The course is supported by practical exercises and engaging case-based scenarios. Candidates learn how to apply the COBIT 5 continual improvement lifecycle approach to address requirements and establish and maintain a sustainable approach to governing and managing enterprise IT as “normal” business practice. At the end of this course, participants will gain competencies in: Key challenges of using IT IT governance concepts and benefits COBIT 5 framework, principles, and enablers Relationship between stakeholder needs and governance Implementation approach for using COBIT 5 Structure of COBIT 5 process reference model Governance and management domains Components of COBIT 5 processes Need for capability assessments COBIT 5 ISO/IEC 15504 approach Application of COBIT 4 maturity model approach with COBIT 5 Other COBIT 5 enablers for IT governance and management   [-]
Les mer
Oslo 4 dager 21 150 kr
• Lær deg hvordan du skal styre tjenesteleveranser og hvordan du skal bygge opp kontraktene. • Forstå hvordan en skal håndtere kundekommunikasjon. [+]
Service Offerings & Agreements Oversikt Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Service Portfolio Management, Service Catalogue Management, Service Level Management, Demand Management, Supplier Management, Financial Management og Business Relationship Management som en integrert del av sin tjenesteleveranse modell.   Mål Formålet med Service Offerings & Agreements kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus-perspektivet som beskrevet i ITIL. Kurset gir deltakerne en praktisk veiledning om utforming og implementering av integrerte ende-til-ende prosesser som er basert på beste praksis fra flere foretak. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Offerings & Agreements eksamen.   Hvem bør delta? Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Service Offerings & Agreements prosesser og hvordan de kan brukes til å forbedre kvaliteten på IT tjenestetilbudet innen en organisasjon. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat. Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.   Faglige kvalifikasjoner Kurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer. Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 4 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.   Kurs struktur 4-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 5) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt f. eks 3+2 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge. Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.   Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker: Service Portfolio Management som sikrer at tjenester blir riktig faset inn og ut av porteføljen basert på foretningsmessige vilkår.Service Catalogue Management som er opptatt av produksjon og dokumentasjon av tjenestekatalog.Service Level Management som setter opp en Service Level Agreement (SLA) og sikrer at alle SLAs har en underliggende støttestruktur på plass.Demand Management som identifiserer forbruksmønstret i virksomheten.Supplier Management som sørger for alle partnere og leverandører styres i riktig retning og inkluderer kontraktsstyring.Financial Management som inkluderer og sikrer forståelse av tjenestens verdi samt styring av alle økonomiske forhold.Business Relationship Management som har ansvar for å håndtere kunder samt å sikre at tjenestekatalogen og porteføljen inneholder riktige tjenester.Operasjonelle aktiviteter og prosesser som dekkes i andre livssyklusfaser eller prosesser.Organisering av operasjonelle funksjoner som utføres innenfor tjenesteavtalene.Roller og ansvar innenfor fagområdet.Vurderinger rundt implementering og teknologi.Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer .CSI som en konsekvens av effektive tjenestavtaler. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 13 800 kr
Kursinnhold   Kursbeskrivelse 3-dagers, instruktør-ledet grunnkurs som gir en oversikt d... [+]
Kursinnhold   Kursbeskrivelse 3-dagers, instruktør-ledet grunnkurs som gir en oversikt de viktigste begrepene innenfor  IT styring og kontroll som beskrevet i COBIT 5 rammeverket. COBIT  er et omfattende rammeverk som bistår organisasjoner med å skape optimal verdived å sikre en balanse mellom gevinstrealisering,  optimalisere risikoer og ressursbruk.  COBIT 5 bistår virksomheten å styre og forvalte på en helhetlig måte: ·         ende-til-ende forretnings-og IT funksjonelle ansvarsområder ·         vurderer IT-relaterte områder,  inkludert interne og eksterne interessenter. COBIT 5 Foundation sertifikat er obligatorisk for ytterligere COBIT  opplæring , inkludert COBIT 5 Implementation og Assessor kurs. Kursinnhold  Modul 1 - De viktigste funksjonene i COBIT 5 ·         Hvorfor  COBIT 5 er utviklet ·         Historien om COBIT ·         Bakgrunn for utvikling av rammeverket ·         Fordelene med å bruke COBIT 5 ·         COBIT 5 format, produkter og arkitektur ·         COBIT 5 og andre rammeverk  Modul 2 -  COBIT 5 prinsippene ·         Emne 1: Enabler fokus ·         Emne 2: Fra Governance Practices til Management Practices ·         Emne 3: Fra COBIT ® 4.1 til COBIT ® 5  Modul 3 - COBIT 5 hjelpemidlene ·         Enabler 1 - Prinsipper, normer og rammeverk ·         Enabler 2 - Prosesser ·         Enabler 3 - Organisatoriske strukturer ·         Enabler 4 - Kultur, etikk og adferd ·         Enabler 5 - Informasjon ·         Enabler 6 - Tjenester, infrastruktur og applikasjoner ·         Enabler 7 - Mennesker, ferdigheter og kompetanse ·         Gjennomgang av kaskademodellen  Modul 4 - Introduksjon til COBIT 5 implementering ·         Livssyklustilnærming ·         Inter relaterte komponenter i livsløpet ·         Forstå virksomhetens interne og eksterne faktorer ·         Viktige suksessfaktorer for implementering   Sertifiseringstest COBIT® 5 Foundation [-]
Les mer
Oslo 3 dager 16 150 kr
• Lær deg hvordan du skal bygge opp en effektiv organisasjon med prosesser for å sikre kontroll på endringer. • Lær hvordan du skal integrere Service management... [+]
Service Transition   Oversikt Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset. Kurset dekker livstids perspektivet innen Service Transition og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor livssyklusen. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor design prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability kursene).   Mål Formålet med Service Transition kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som skal sikre riktig kvalitet innenfor IT Service Management og sikrer at kandidaten forstår konseptet, prosessene, funksjonene og aktivitetene som er involvert i livssyklusen. Kurset gjennomgår også roller og organisering innenfor Service Transition. Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Transition eksamen.   Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Service Transition livssyklus. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat.Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.   Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.   Kurs struktur 3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f. eks 2+1 dager). Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Transition. Disse kan kjøpes hos NordicAware Norge eller fra itSMF Norge.Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.   Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:•De viktigste prinsipper og mål innen Service Transition•Organisatoriske forhold innenfor Service Transition•Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer.•Betraktninger rundt teknologi knyttet til Service Transition•Aktiviteter som gjennomføres innenfor Service Transition•Vurdering av kritiske suksessfaktorer og risikostyring i Service Transition   Kurset dekker også ledelsesmessig og tilsynsmetodikk innenfor:•Service Asset and Configuration Management, Change Management, Release and Deployment Management, Service Validation and Testing, Evaluation og Knowledge Management [-]
Les mer
Oslo 1 dag 5 000 kr
This 1-day course provides an introduction to IT Governance, and examines the need, value and benefits of governance to any IT organization. The course reviews IT governa... [+]
Overview   This 1-day course provides an introduction to IT Governance, and examines the need, value and benefits of governance to any IT organization. The course reviews IT governance drivers in the marketplace outlining the history and background of each. It includes a comparison of the available methodologies and their content and offers guidance on how and when each might be best used. Attendees should have a basic understanding of ITIL (IT Infrastructure Library), but regardless, ITIL will be briefly described and used as a baseline against which other methodologies are compared and contrasted.    Key topics   • The IT Infrastructure Library (ITIL) • CMM/CMMI • eTOM • Basel II • Cobit (and COSO) • Six Sigma • Sarbanes-Oxley (SOX) • Standards: BS15000, BS7799, ISO9000, ISO20000  Next steps     • Attendees who have not already attended IT Service Management training may be interested to attend the ITIL Foundations for ITSM course H1846S• Practitioner and Manager’s level training in IT Service Management. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 15 900 kr
03 Jul
18 Sep
Kurset COBIT5 Assessor er et 3 dagers kurs som gir deg basisen for å kunne vurdere et selskaps forretningsmessige evner ihht. COBIT 5 Process Reference Model (PRM). [+]
In the COBIT® 5 Assessor course participants will master the understanding of how to perform a formal Process Capability Assessment and how it can be used to enable business goals, prioritize improvement activities and identify opportunities for improving the governance and management of IT assets. The course provides the basis for assessing an enterprise’s process capabilities against the COBIT 5 Process Reference Model (PRM). Evidence-based to enable a reliable, consistent and repeatable way to assess IT process capabilities, this model helps IT leaders gain C-level and board member buy-in for change and improvement initiatives. Assessment results provide a determination of process capability. They can be used for process improvement, delivering value to the business, measuring the achievement of current or projected business goals, benchmarking, consistent reporting and organizational compliance. The course is supported by practical exercises and engaging case-based scenarios. A successful practitioner candidate will be able to become an assessor or a lead assessor and apply for full ISACA certification if they can supply further proof of the competences required by ISACA. Learning Objectives At the end of this course, participants will gain competencies in:  How to perform a process capability assessment using the Assessor Guide / COBIT 5 How to apply the Process Assessment Model (The PAM) in performing a process capability assessment Specifically: To use the Process Reference Model, in particular to be able to use the 37 processes outlined in the PRM. To apply and analyse the measurement model in assessing process capability levels. To apply and analyse the capability dimension using generic criteria outlined in the PAM How to identify and assess the roles and responsibilities in the process capability assessment process How to perform and assess the 7 steps outlined in the Assessor Guide Specifically: Initiate a process assessment. Scope an assessment, using the tools provided and the PAM for the selection of the appropriate processes. Plan and brief the teams. Collect and validate the data. Do a process attribute rating. Report the findings of the assessment. How to use the self-assessment guide   [-]
Les mer
Oslo Og 2 andre steder 3 dager 13 800 kr
06 Jun
07 Aug
28 Aug
This three day, instructor-led IT Governance Foundation Course provides an overview of the main concepts of IT Governance according to COBIT® 5, ISACA® ’s latest gove... [+]
This three day, instructor-led IT Governance Foundation Course provides an overview of the main concepts of IT Governance according to COBIT® 5, ISACA® ’s latest governance framework, and how they can be applied. COBIT® 5 provides a comprehensive framework that assists enterprises create optimal value from IT by maintaining a balance between realising benefits and optimizing risk levels and resource use. COBIT® 5 enables IT to be governed and managed in a holistic manner for the entire enterprise, taking in the full end-to-end business and IT functional areas of responsibility, considering the IT-related interests of internal and external stakeholders. This course and the COBIT® 5 Foundation certificate are mandatory for additional COBIT® 5 training, including the COBIT® 5 Implementation Course and Assessor Program Training.    At the conclusion of the course attendees will understand: The major drivers for the development of a Framework The business benefits of using COBIT® 5 The COBIT® 5 Product Architecture. The IT management issues and challenges that affect enterprises. The 5 Key Principles of COBIT® 5 for the governance and management of Enterprise IT How COBIT® 5 enables IT to be governed and managed in a holistic manner for the entire enterprise. The key concepts in a Process Capability Assessment and the key attributes of the COBIT® 5 PAM (Process Assessment Model) How the COBIT® 5 processes and the Process Reference Model (PRM) help guide the creation of the 5 Principles and the 7 Governance and Management Enablers. The COBIT® 5 Foundation certificate is to confirm that a candidate has sufficient knowledge and understanding of the COBIT® 5 guidance to: Be able to understand the enterprise Governance and Management of Enterprise IT Create awareness with their business executives and senior IT Management Assess the current state of their Enterprise IT with the objective of scoping what aspects of COBIT® 5 would be appropriate to implement. Course Outline 1. THE KEY FEATURES OF COBIT® 5 The Reasons for the Development of CO-BIT®5 The History of COBIT® The Drivers for developing a Framework The Benefits of using COBIT®5 The COBIT® 5 Format & product Architec-ture COBIT® 5 and Other Frameworks 2. THE COBIT® 5 PRINCIPLES Topic 1: Enabler Focus Topic 2: Control Objectives to Manage-ment Practices Topic 3: From COBIT® 4.1 Management Guidelines to COBIT® 5: Enabling Process-es Guidelines 3. THE COBIT® 5 ENABLERS Enabler 1 – Principles, Policies and frame-works Enabler 2 – Processes Enabler 3 – Organisational Structures Enabler 4 – Culture, Ethics, and Behaviour Enabler 5 – Information Enabler 6 – Services, Infrastructure and Applications Enabler 7 – People, Skills and Competen-cies Walk Through on using Goals cascade to scope Processes 4. INTRODUCTION TO COBIT® 5 IM-PLEMENTATION The Life cycle Approach Inter related components of the life cycle Understanding the enterprise internal and external factors Key success factors for implementation The seven phases of the Life Cycle model explained The seven Change Enablement character-istics used in the life cycle. Change Enablement relationships to the Continual Improvement Life Cycle Making the Business case The differences between COBIT® 4.1 and COBIT® 5 5. PROCESS CAPABILITY ASSESS-MENT MODEL What is a process assessment What is the COBIT® Assessment Pro-gramme The differences between a capability and maturity assessment Differences to the COBIT® 4.1 CMM Overview of the COBIT® Capability Model & Assessments The Process Reference Model (PRM) The Process Assessment Model (PAM) The Measurement Framework Introduction to the Assessor Training Steps 6. EXAM Topic 1: preparation for the exam Topic 2: taking the exam Kursmateriale – papirfrie kurs! Glasspaper har valgt en miljøvennlig profil og gir deltakeren fra og med 2015 online kursdokumentasjon. Tilgang til dokumentasjonen vil bli sendt ut i forkant av kurset. Dette krever at man har med bærbar PC/MAC eller nettbrett på kurset. Du får tilgang til kursmaterial noen dager før kursstart - dette er elektronisk. Du trenger derfor å ta med PC eller et nettbrett på selve kurset  [-]
Les mer
Oslo 3 dager 16 000 kr
06 Jun
21 Aug
Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Kurset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Service S... [+]
Dette er et av fem kurs innen Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL® Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITILs kjernebøker. Kurset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Service Strategy-fasen. Kurset dekker styring og kontroll av aktiviteter og teknikker innenfor Service Strategy, men ikke detaljer innen de understøttende prosesser. Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. Kurset går over 3 dager fra kl 09.00-16.30. Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår.    Deltagelse på dette kurset vil gi deg flg kompetanse: Forstå Service Management i praksis og Service Strategi prinsipper, hensikt og mål Forstå hvordan alle Service Strategi-prosessene samhandler med andre livssyklus prosesser De aktiviteter, metoder og funksjoner som brukes i hver av Service Strategy-prosessene Roller og ansvar innenfor Service Strategy, og aktiviteter og funksjoner for å oppnå optimal drift Hvordan man måler Service Strategy ytelsen Forstå teknologi og krav til implementering til støtte for Service Strategy Utfordringene, kritiske suksessfaktorer og risikoer forbundet med Service Strategy   [-]
Les mer
Oslo 2 dager 11 000 kr
15 Jun
The target audience for this course is report designers who are experienced Web Intelligence users and who need to create complex Web Intelligence documents.. [+]
Participants will gain the comprehensive skills and in-depth knowledge needed to apply alternative query and reporting techniques when creating complex Web Intelligence documents. After completing this course, participants will be able to create combined queries and use sub-queries. They will also be able to use character and date string functions, create variables using "If" logic, and redefine calculation contexts. They will learn how to link Web Intelligence documents using the hyperlink functionality and also create their documents using various SAP data sources. Content: Reviewing Web Intelligence core report design Working with advanced query techniques Working with calculation contexts Creating formulas with character and date string functions Using If logic Working with additional reporting techniques Creating hyperlinks Creating a document using other data sources [-]
Les mer
Oslo 4 dager 23 150 kr
26 Sep
Målsetning Formålet med CSI kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på aktiviteter som kan gjennomføres for å forbedre kvaliteten på IT... [+]
Kursinnhold Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation-kurset. Dette gjør det mulig for bedriften å innføre Event Management, Incident Management, Request Fulfilment, Problem Management og Access Management prosesser samt funksjonene Service desk, Technical Management, IT Operations Management og Application Management.  ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Den modulbaserte oppbygningen av Intermediate-nivået setter kandidatene i stand til å spesialisere seg innenfor ITIL. Operational Support and Analysis-modulen vil bidra til å gi deg de tekniske kunnskaper og ferdigheter som trengs for detaljert utførelse og implementering av konkrete ITIL-prosesser. Som for de andre Intermediate-modulene er det ingen obligatoriske krav, men to til fire års yrkeserfaring fra IT Service Management er i høyeste grad ønskelig Operational Support and Analysis-kurset passer for kandidater innen følgende IT-yrker eller roller: Configuration Manager, IT Operations Manager, Incident Manager, Problem Manager, Availability Manager, Applications Support, Network Support, Network Control and Operation, Database Administrator. Vi har tatt med denne listen kun fordi den kan gi en viss orientering. Den enkeltes valg vil avhenge av kandidatens individuelle karrieremål. KursdokumentasjonOmfattende kursdokumentasjon medfølger kurset. [-]
Les mer
Oslo 5 dager 25 000 kr
This 5-day course explains the terminology, process structure, roles, functions and activities within the Service Strategy and Design phases of the ITSM Lifecycle, based ... [+]
Overview   This 5-day course explains the terminology, process structure, roles, functions and activities within the Service Strategy and Design phases of the ITSM Lifecycle, based on ITIL® v3. The course is part of the Capability stream, which offers participants a balanced knowledge of ITIL® best practices used daily. The primary focus is on process activities, execution and use throughout the Service Lifecycle.   Key topics   • The activities, methods and functions used in each ITIL® Planning, Protection & Optimization process as well as the process roles and responsibilities  • Capacity and Availability Management as a capability to realize successful service design • Information Security Management as part of the overall Corporate Governance framework • Participants will also gain the knowledge necessary to prepare for the “ITIL® Planning, Protection & Optimization” examination from EXIN, ISEB or APM Group. This certificate is worth 4 credits in the ITIL Version 3 Qualification Scheme. • The importance of the concept of Service Management as a Practice • IT Service Continuity Management as a capability to support overall Business Continuity Management  • Technology and Implementation Considerations, as well as the Challenges, Critical Success Factors and Risks surrounding ITIL® Planning, Protection & Optimization  [-]
Les mer
Oslo 3 dager 15 950 kr
26 Jun
30 Jul
30 Aug
Kurset gir deg en grunnleggende innføring i ITIL beste praksis rammeverket versjon 3. Kurset gir innføring i basis konseptet, prinsippene, prosessene og funksjonene som... [+]
  Forkunnskaper Ingen   Kursinnhold Introduksjon Kurset gir deg en grunnleggende innføring i ITIL® beste praksis rammeverket versjon 3. Kurset gir innføring i basis konseptet, prinsippene, prosessene og funksjonene som er definert som beste praksis. Kurset vil også forberede deg til å gjennomføre ITIL Foundation sertifiseringtest. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Hvem bør delta?Målgruppen for kurset er ledere og medarbeidere som er engasjert i tjenesteleveranser. Dette omfatter både strategi, planlegging, implementering og løpende tjenesteleveranser. Kurset passer for både organisasjoner som leverer f. eks IT-, Eiendoms-, Personal- og Økonomitjenester til både interne og eksterne kundegrupper.Kursstruktur og varighet3-dagers offentlig eller bedriftsinternt kurs.Kurset starter hver dag kl 9 og avsluttes kl 1530. På dag 3 gjennomføres sertifiseringstest.ForutsetningerIngen forutsetninger for å delta på kurset.Faglige kvalifikasjonKurset leder frem til ITIL Foundation Certificate. (Sertifiseringstest gjennomføres på siste kursdag)KursdokumentasjonOmfattende kursdokumentasjon som inneholder Kurskompendium, ITIL Pocket Guide, Norsk-Engelsk ordliste, 115 testoppgaver.KursinnholdService Management as a practise• Innføring i IT Service Management• BESTE PRAKSIS: Forstå hva og hvorfor• TjenesteorienteringThe Service LifecycleInnføring i alle fasene av livssyklusen - målene og forretningsverdien for hver fase.• Service Strategy• Service Design• Service Transition• Service Operations• Continual Service ImprovementService Management processesHvordan de ulike prosessene spiller inn i livssyklusen. Vi diskuterer mål, omfang, aktiviteter, nøkkeltall og annet:Service Strategy• Strategy Management• Service Portfolio Management• Demand Management• Financial ManagementService Design• Design Coordination• Service Catalogue Management• Service Level Management• Supplier Management• Availability Management• Capacity Management• IT Service Continuity Management• Information Security ManagementService Transition• Transition planning and support• Change Management• Service Asset and Configuration Management• Release and Deployment ManagementService Operations• Event Management• Incident Management• Request Fulfilment• Problem ManagementContinual Service Operations• Continual Service Improvement model• The seven-step improvement processFunctionsForstå mål, organisasjonsstruktur, bemanning, nøkkeltall og sammenhenger i ulike funksjoner• Service Desk• Technical Management• Application Management• IT Operations Management (IT Operations Control, Facilities Management)RolesAnsvar og funksjon hos de to nøkkelrollene i Service Management og innblikk i øvrige roller.• RACI modell• Process owner• Service ownerTechnology and Architecture• Service Management Technology SertifiseringInkludert i kursprisen er ITIL Fondation eksamen EXIN. Eksamen gjennomføres på ettermiddagen dag 3 - den avholdes skriftlig og er på engelsk. Eksamensformen er multiple choice - 40 spørsmål skal besvares, og du består ved 65% korrekte svar (dvs 26 av 40 spørsmål). Deltakerne har 1 time og 15 minutter til rådighet på eksamen. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 17 950 kr
12 Sep
Formålet med Service Transition kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som skal sikre riktig kvalitet innenfor IT Servic... [+]
Kursinnhold OversiktKurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation kurset.Kurset dekker livstids perspektivet innen Service Transition og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor livssyklusen. Kurset dekker ikke detaljnivå innenfor design prosessene (dette er dekket av ITIL Intermediate Capability kursene). ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.MålFormålet med Service Transition kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som skal sikre riktig kvalitet innenfor IT Service Management og sikrer at kandidaten forstår konseptet, prosessene, funksjonene og aktivitetene som er involvert i livssyklusen. Kurset gjennomgår også roller og organisering innenfor Service Transition.Kurset forbereder kandidatene til ITIL® Service Transition eksamen.Hvem bør delta?Kurset passer for personer som krever en dyp forståelse av Service Transition livssyklus. Dette gir en naturlig karriereutvikling for utøveren som allerede innehar ITIL® Foundation sertifikat.Før du tar kurset anbefales det, selv om det ikke kreves, at du har arbeidserfaring og kunnskap om grunnleggende begreper innen IT og beslektede områder på minst to år.Faglige kvalifikasjonerKurset er en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringsprogram. Eksamen vil bestå av en sammensatt flervalgsliste bestående av 8 spørsmål som skal besvares innen 90 minutter. For å bestå må en ha minst 70% korrekt eller mer.Ved bestått eksamen vil kandidatene vil bli tildelt 3 credits mot ITIL® Expert kvalifisering.Kursstruktur3-dagers (sertifiseringstest kan eventuelt tas på dag 4) offentlig eller bedriftsinternt kurs (Fleksibelt oppdelt f. eks 2+1 dager).Kurset er basert på OGC's Best Practice retningslinjer som beskrevet innen ITIL® Service Lifecycle bøker og dette kurset er sentrert rundt boken Service Transition. Bøkene kan kjøpes hos itSMF Norge.Det anbefales at kandidatene gjennomfører minst 21 timer med selvstudie ved å gjennomgå pensum og relevante bøker i forberedelsene til eksamen. Kurset er en kombinasjon av teori og oppgaver som løses i grupper eller selvstendig.Dokumentasjon Omfattende kurs dokumentasjon utleveres ved kursstart og dette dekker:• De viktigste prinsipper og mål innen Service Transition• Organisatoriske forhold innenfor Service Transition• Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer.• Betraktninger rundt teknologi knyttet til Service Transition• Aktiviteter som gjennomføres innenfor Service Transition• Vurdering av kritiske suksessfaktorer og risikostyring i Service TransitionKurset dekker også ledelsesmessig og tilsynsmetodikk innenfor:• Service Asset and Configuration Management, Change Management, Release and Deployment Management, Service Validation and Testing, Evaluation og Knowledge Management.   [-]
Les mer
Oslo 4 dager 24 850 kr
15 Aug
Kurset gir en samlet oversikt rundt ITIL® livssykluser og Service Management. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å oppnå sertifiseringen ITIL® Expert. [+]
Kursinnhold Denne modulen er rettet mot personer som er interessert i å oppnå ITIL® Expert nivå. Modulen er påkrevet og viktig for dette formålet. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited. Etter fullført utdannelse og bestått eksamen skal kandidatene ha tilegnet seg kompetanse på følgende områder:  Sentrale konsepter innenfor tjenestelivssyklusen  Kommunikasjon og  stakeholder-ledelse  Integrasjon av Service Management-prosesser over hele tjenestelivssyklusen  Administrasjon av tjenester over hele tjenestelivssyklusen  Ledelse (governance) og organisering  Måling  Implementering og forbedring av evne til tjenesteledelse KursdokumentasjonOmfattende kursdokumentasjon medfølger kurset. [-]
Les mer