Oversikt over relevante kurs innen ITIL i Oslo

Velg Kategori

Fant 52 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

ITIL Practitioner

Oslo Og 3 andre steder 2 dager 15 500 kr
ITIL Practitioner dekker Continual Service Improvement (CSI) tilnærmingen i måten å strukturere eventuelle forbedringstiltak. Les mer

ITIL Continual Service Improvement

Oslo 3 dager 15 000 kr
This 3 day course offers training towards a free-standing Continual Service Improvement qualification, but is also one of the Lifecycle modules leading to the ITIL Expert... Les mer

ITIL Operational, Support & Analysis

Oslo 4 dager 21 000 kr
Målsetning Formålet med CSI kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på aktiviteter som kan gjennomføres for å forbedre kvaliteten på IT... Les mer

ITIL® V3 Planning, Protection & Optimization

Oslo 5 dager 25 000 kr
This 5-day course explains the terminology, process structure, roles, functions and activities within the Service Strategy and Design phases of the ITSM Lifecycle, based ... Les mer

ITIL Planning, Protection & Optimizing

Oslo 4 dager 21 000 kr
Formålet med Planning, Protection & Optimization kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre r... Les mer

ITIL Lifecycle: Continual Service Improvement (CSI)

Oslo 3 dager 16 000 kr
urset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Continual Service Improvement-fasen (CSI). Kurset dekker styring og kontroll av a... Les mer

ITIL Capability: Release, Control and Validation (RCV)

Oslo Og 2 andre steder 4 dager 21 000 kr
Kursets målsetning er å gi dyptgående kunnskaper om prosessene, funksjonene, rollene og aktivitetene relatert til Release, Control & Validation innen Service Lifecycle... Les mer

ITIL V3

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
Introduksjon til ITIL v3 med utgangspunkt i tjenestelivssyklusmodellen. Gjennomgang av livssyklusfasene tjenestestrategi, tjenestedesign, tjenesteovergang, tjenesteadmini... Les mer

ITIL Service Operation

Oslo 3 dager 16 000 kr
Formålet med Service Operation kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som skal sikre riktig kvalitet innenfor IT Service... Les mer

ITIL Service Strategy

Oslo 3 dager 16 150 kr
• Tilegne deg kunnskap om hvordan en utvikler IT-strategi ! • Forstå hvordan service management kan brukes som et virkemiddel til å nå strategiske mål. Les mer

ITIL Service Strategy

Oslo 3 dager 16 000 kr
Formålet med Service Strategy kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på aktiviteter som kan gjennomføres for å forbedre kvaliteten på I... Les mer

ITIL Lifecycle: Service Strategy (SS)

Oslo 3 dager 16 000 kr
Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Kurset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Service S... Les mer

ITIL Practitioner

Oslo 2 dager 14 500 kr
ITIL Practitioner kurset gir praktisk veiledning til hvordan ta i bruk ITIL rammeverket for å ... Les mer

ITIL Capability: Operational Support and Analysis (OSA)

Oslo Og 2 andre steder 4 dager 21 000 kr
Kursets målsetning er å gi dyptgående kunnskaper om prosessene, funksjonene, rollene og aktivitetene relatert til Operational Support og Analysis innen Service Lifecyc... Les mer

ITIL Service Offerings & Agreements

Oslo 4 dager 21 000 kr
Målsetning Formålet med Service Offerings & Agreements kurset er å få k... Les mer