Kurs: SIKKERHETSPOLICY |FRA TEORI TIL PRAKSIS


Bedriftsintern1 dagHeltidKursNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.


En sikkerhetspolicy er et styringsverktøy som kan erstatte kaos og farer med sikkerhet og trygghet. Det blir stadig oftere stilt krav om at virksomheter skal ha sikkerhetsbestemmelser – enten i sammenheng med anbud og tilbud, eller som en følge av lover og forskrifter.
Kurset er basert på bruk av ISO 27001. Vi fokuserer på praktiske øvelser som gir deltakeren innsikt og forståelse av en sikkerhetspolicy sin funksjon, og dermed koblingen mellom teori og praksis.

Kursinnhold

  • Teoretisk fundament
  • Begrepsavklaring
  • Praktisk erfaring
  • Eksisterende standarder/retningslinjer
  • Hovedpunktene i ISO 27001
  • Momenter i et erfaringsbasert rammeverk


Stedsbeskrivelse


OsloForkunnskaper


Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha gjennomført kurset IT-sikkerhet for ledere eller tilsvarende. Det er en fordel å kjenne til virksomhetens forretningsprosesser, samt å ha grunnleggende IKT forståelse.Varighet


1Kurset settes opp bedriftsinternt - og kan tilpasses virksomheten etter behov. Send en mail til: kurs@watchcom.no for et tilbud på et bedriftsinternt kurs.

Målgruppe


IT-ledere,
sikkerhetsansvarlige 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere