Journalistutdanning

Velg Kategori

Fant 13 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

JO205 Teoretisk semesteroppgave i journalistikk (10 stp)

Kristiansand 0 kr
I journalistikken er det ofte behov for å trenge dypere inn i relevante og aktuelle tema. Det kan være i forbindelse med en sak som krever mer bakgrunnskunnskap, eller ... Les mer

Bachelorprogram i journalistikk

Bergen 3 år 0 kr
I eit moderne mediesamfunn skal ein uavhengig journalistikk få fram maktkritisk informasjon og bidra til at samfunnsborgarar kan delta aktivt i samfunnslivet. Les mer

Bachelor i Journalistikk

3 år 0 kr
Den digitale revolusjonen endrer mediene. Det tar vi på alvor. Samtidig gir vi deg en grundig opplæring i det journalistiske håndverket, uavhengig av publiseringsplatt... Les mer

JO206 Journalistisk teori og metode II (10 stp)

Kristiansand 0 kr
Journalistikk er både en profesjon og en akademisk disiplin. Som et fundament for praktisk journalistisk arbeid er det nødvendig med kjennskap til og forståelse for ul... Les mer

JO106 Journalistisk teori og metode I (10 stp)

Kristiansand 0 kr
Journalistikk er både en profesjon og en akademisk disiplin. Som et fundament for praktisk journalistisk arbeid er det nødvendig med kjennskap til og forståelse for ul... Les mer

JO203 Medier, etikk og livssyn II (10 stp)

Kristiansand 0 kr
JO203 viderefører og utdyper perspektivene fra JO103 med vekt på livssynsanalyse, postmodernitet og journalistikkens kunnskapssyn. Les mer

Bachelorstudiet i journalistikk

Kristiansand 3 år 0 kr
Bachelorstudiet i journalistikk er beregnet på deg som vil bli journalist eller jobbe innen media. Les mer

JO103 Medier, etikk og livssyn I (10 stp)

Kristiansand 0 kr
Mediemangfoldet utfordrer både til kartlegging av livssyn i mediene, til refleksjon omkring grunnlaget for etikken generelt og til forståelse og anvendelse av journalis... Les mer

JO102 Kommunikasjon og medier (20 stp)

Kristiansand 0 kr
Alle har en mening om mediene og om kommunikasjon. Mye av dette er personlig synsing. Målet med JO102 er å skaffe reell kjennskap til dette fagfeltet. Les mer

Avisjournalistikk & foto

Drammen 1 år 0 kr
Er du nysgjerrig? Liker du å skrive? Da er kanskje et år på redaksjonslinjen noe for deg. Les mer

JO202 Samfunnskunnskap for journalister (10 stp)

Kristiansand 0 kr
Samfunnet er den arena der journalistene utfører sine oppgaver. For at disse oppgavene skal være mulig å utføre på en tillitsvekkende og god måte, må journalistene... Les mer

Mediekommunikasjon

Kristiansand 1 år 0 kr
Mediekommunikasjon er et studium av medier og kommunikasjon med vekt på praktisk radio- og fjernsynsjournalistikk. Studiet tilbys kun som årsstudium, og er særlig rele... Les mer

Forfatterstudiet

Drammen 1 år 0 kr
Som forfatterstudent jobber du med kreative skriveprosesser, manusskriving og tekstproduksjon i ulike skjønnlitterære sjangere. Les mer