Høgskole: Bachelorstudiet i journalistikk

Mediehøgskolen Gimlekollen

Klasserom3 årHeltidHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand Norsk 

Du velger mellom fordypning i avis-/nettavisjournalistikk og radio-/fjernsynsjournalistikk. I begge tilfeller tilbyr Mediehøgskolen et aktivt studium med stor vekt på praktisk produksjon.  Bachelorstudiet kan kun tas på heltid på grunn av obligatorisk praksis, men det er mulig å ta teoretiske emner som enkeltemner. Det gis tilbud om studietur til Afrika i tredje semester.

 

Aktualitet, profil og relevans
Mediekunnskap og journalistiske ferdigheter etterspørres i det moderne kommunikasjons- og mediesamfunnet. Mediebedriftene etterspør ikke minst journalister som kan verktøyene som brukes i redaksjonene i dag, og allsidige journalister som behersker flere medier. Vår praktiske profil gjør at du forberedes godt på den praktiske virkeligheten i redaksjonene. Du forberedes til den flermediale virkeligheten gjennom perioder med praktisk øvelse i bruk av ulike medier. I sammenheng med den praktiske profilen legger vi forøvrig stor vekt på oppfølging av våre journalistikkstudenter. Et annet særtrekk ved vårt journalistikkstudium er fokuset på forholdet mellom medier, etikk og livssyn.

 

Relevante bachelor-kombinasjoner
Bachelorstudiet består av toårig yrkesutdanning i journalistikk på heltid og et tredje år. Som tredjeår anbefaler Mediehøgskolen høgskolens egne årsstudier, men også studier fra andre høgskoler og universitet kan godkjennes. Som journalist i dag vil du jobbe i en sammensatt virkelighet preget av et større kulturelt og livssynsmessig mangfold enn tidligere. Derfor tror vi våre studier i tverrkulturell kommunikasjon og i kommunikasjon og livssyn gir en svært relevant ballast for en journalist.

 

Internasjonal profil
Studieturen til Afrika på andreåret er et uttrykk for Mediehøgskolens internasjonale orientering. Mediehøgskolen planlegger master i global journalistikk, og har allerede vært med og drevet masterutdanning i journalistikk noen år i Kosovo og Etiopia.

 

Mål
Gjennom bachelorstudiet skal studenten opparbeide seg målbare faglige og metodiske kvalifikasjoner. På denne bakgrunn har bachelorgraden i journalistikk noen overordnede mål for hva studentene skal ha tilegnet seg ved fullført grad. Studentene skal tilegne seg:

- kunnskap om journalistikk og medier, og de politiske, sosiale, kulturelle og livssynsmessige sammenhenger de er knyttet til og fungerer i.
- kommunikasjonsteorier og -prosesser med fokus på medienes rolle overfor enkeltmennesket og samfunnet som helhet.
- samfunnets organisering, virkemåter og aktuelle temaer.
presse-etikk, etisk teori og livssynsteori.
r- elevante tilnærminger til forsknings- og utviklingsarbeid innen journalistikk som fag og profesjon.
- ferdigheter til å kunne utføre den journalistiske arbeidsprosessen på en profesjonell måte.
- kritisk vurdere og analysere egne og andres mediebudskap, kilder og tekster.
- kunne ta gode, etisk begrunnede valg i journalistiske arbeidsprosessen.
orientere seg i viktige institusjoner på ulike nivå i samfunnet.
- holdninger som fremmer demokratiske verdier som ytringsfrihet, trykkefrihet og informasjonsfrihet.
- søk etter sannhet og en kildekritisk grunnholdning.
- et bevisst og aktivt forhold til medienes samfunnsrolle.
- kritisk refleksjon og etisk bevissthet på fagfeltet i forhold til eget og andres arbeid.
- bevissthet rundt eget og andres verdigrunnlag som yrkesutøvere og aktører i et mediesamfunn.Forkunnskaper


For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man ha generell studiekompetanse eller tilfredsstille krav til realkompetansevurdering etter gjeldende regler. Fremmedspråklige søkere må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.

For øvrig gjelder de til enhver tid fastsatte forskrifter og reglement ved Mediehøgskolen.

 Varighet


3 år

Studiepoeng


120

 

Påmelding
Bachelorstudiet i journalistikk hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

KAMPANJE!!!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg og bekrefte! 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere