Høgskole: JO103 Medier, etikk og livssyn I (10 stp)

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.
Målgruppe, kompetanse og utdanningsløp
Medier, etikk og livssyn I er aktuelt både for mediebrukere og medieprodusenter, og spesielt for dem som arbeider eller ønsker å arbeide innen journalistikken.

 

Emnet gir kompetanse i å forstå livssyn og verdier i mediene generelt, og for den journalistiske etikk spesielt.

 

JO103 Medier, etikk og livssyn I inngår i Mediehøgskolens bachelorgrad i journalistikk i andre semester.


 

Mål
Gjennom arbeidet med emnet skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om:
  • livssynsbegrepet og aktuelle livssyn.
  • grunnlagsetiske teorier.
  • journalistiske verdier, prinsipper og etiske retningslinjer.
  • aktuelle presseetiske dokumenter.
 • ferdigheter til å kunne:
  • reflektere bevisst omkring eget og andres livssyn.
  • gjenkjenne livssyn i mediebudskap.
  • analysere etiske resonnementer.
  • anvende journalistiske etiske prinsipper.
 • holdninger som fremmer:
  • forståelse for ulike livssyn .
  • respekt for etisk argumentasjon.
  • etisk bevisst journalistisk praksis.


Innhold
Faget består av to delemner:


JO103-1 Grunnlagsspørsmål i etikk og livssyn I
Denne delen gir en grunnleggende innføring i livssyn (med verdispørsmål, menneskesyn, virkelighetsoppfatning og tro som grunnleggende elementer) og etikk. Fokus rettes mot aktuell etisk teori og et kristent etisk perspektiv.


Pensum (407 s.)


JO103-2 Etikk for journalister I
Dette delemnet gir en innføring i og drøfter etiske verdier, prinsipper og retningslinjer for norske journalister. Vi gjennomgår presseetiske dokumenter og drøfter aktuelle etiske dilemmaer.


Pensum (384 s.)


 

Organisering og arbeidsmåter
Undervisningen består av forelesninger og seminarer. På seminarene vil aktuelle journalistiske saker drøftes.


 

Internasjonalisering
Dette emnet planlegges også på engelsk som fjernstudium med desentralisert innføringsuke i sentral-Europa og/eller England.


 

Vurdering og vurderingsuttrykk
Vurderingen i JO103 består av en sekstimers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved Mediehøgskolen. Det vises ellers til forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen Gimlekollen.Studiepoeng


10Be om gratis info
JO103 Medier, etikk og livssyn I (10 stp) hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere