Høgskole: JO106 Journalistisk teori og metode I (10 stp)

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand NorskMålgruppe, kompetanse og utdanningsløp
Målgruppa for JO106 er først og fremst studenter som ønsker en grunnleggende forståelse av journalistisk teori og metode for praktisk arbeid i faget. Emnet vil også være nyttig i forhold til informasjons- og pr-arbeid.

Emnet gir kompetanse om de ulike medienes særpreg med spesielt vekt på nyhetsjournalistikk. Emnet gir også en mer teoretisk forståelse av mediene generelt.

 

JO106 Journalistisk teori og metode I inngår i Mediehøgskolens bachelorgrad i journalistikk på første semester.

 


Mål
Gjennom arbeidet med emnet skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om
  • journalistikk.
  • kildesøk og kildekritikk.
  • Intervjuteknikk, mediespråk og journalistisk presentasjon.
  • offentlighetsloven.
 • ferdigheter til å kunne
  • vurdere massemedienes kildesøk og kildekritikk.
  • bruke offentlighetsloven som et journalistisk verktøy til innhenting av informasjon.
  • vurdere mediespråk, intervjuteknikk og journalistisk presentasjon.
 • holdninger som fremmer
  • en sannhetssøkende og balansert journalistikk.
  • en kritisk tilnærming til kilder og journalistiske arbeidsmetoder.
  • aktiv og oppsøkende journalistikk i tråd med journalistikkens samfunnsoppdrag.

 

Innhold
Emnet er delt inn i tre hovedtemaer:

 

1. Journalistiske arbeidsmetoder
Her gis en grunnleggende innføring i hvordan en journalist arbeider for å skaffe seg informasjon, finne kilder og undersøke fakta. Sentrale tema er kildekritikk, intervjuteknikk og observasjon. Studentene får også kunnskap om hvilke rettigheter offentlighetsloven gir og hvordan de skal få tilgang til ulike typer offentlig informasjon.

 

2. Fortellerteknikk og presentasjon
Det gis en første innføring i hvordan journalistiske saker bygges opp og presenteres på ulike medieplattformer. Studentene får et grunnlag for emnet JO107 Journalistisk praksis.

 

3. Mediekonvergens
Et av de mest sentrale trekk ved medieutviklingen nå er sammensmeltningen av mediene og fremveksten av flermediale mediehus. Denne delen av emnet vies til de utfordringer fremtidige journalister står overfor som følge av mediesammensmelting.


 

Organisering og arbeidsmåter
JO106 danner grunnlag for mye av undervisningen i JO107 Praktisk journalistikk I, og er lagt til første halvdel av første semester.

Undervisningen i emnet blir i hovedsak gitt i plenumsforelesninger med enkelte øvinger. Gjennom teori og aktuelle eksempler fra mediene fokuseres det på ulike sentrale journalistiske utfordringer. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper.


 

Arbeidskrav
Følgende arbeidskrav må være levert innen fastsatt frist i høstsemesteret og være vurdert som bestått eller godkjent for å kunne gå opp til skriftlig eksamen:

a) Prøve i informasjonssøk.


 

Vurdering og vurderingsuttrykk
Emnet avsluttes med en fire timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått..

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved Mediehøgskolen. Det vises ellers til forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen Gimlekollen.Studiepoeng


10Be om gratis info
JO106 Journalistisk teori og metode I (10 stp) hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere