Høgskole: JO202 Samfunnskunnskap for journalister (10 stp)

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand NorskMålgruppe, kompetanse og utdanningsløp
Målgruppa for JO202 er studenter som ønsker en teoretisk og praktisk innføring i ulike samfunnsinstitusjoner som journalisten møter i sitt arbeid.

Emnet tar sikte på å gi studentene den grunnleggende innføring på dette felt. Et viktig mål er å bidra til at studentene får opparbeidet et kildeunivers.

JO202 Samfunnskunnskap for journalister inngår i Mediehøgskolens bachelorgrad i journalistikk i tredje semester.


 

Mål
Gjennom arbeidet med emnet skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om:
  • viktige samfunnsinstitusjoner lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.
 • ferdigheter til å kunne:
  • orientere seg i viktige samfunnsinstitusjoner på ulike nivå.
  • gjennomføre journalsøk i offentlig postjournal.
 • holdninger som fremmer:
  • en samfunnsbevisst holdning.

 

Innhold
Faget konsentrerer seg om de organer og organisasjoner i samfunnet som journalister oftest kommer i kontakt med i sin daglige yrkesutøvelse. Disse organers oppbygging, oppgaver og arbeidsmåter blir gjennomgått. Det blir også lagt vekt på samfunnsteori der endring og maktforståelse står sentralt. I undervisningen får studentene også et overblikk over moderne norsk historie innen politikk og økonomi.

 

Emnet er delt inn i følgende fem hovedtemaer:

1. Journalisten i møte med den offentlige forvaltning og det politiske liv
En grunnleggende innføring i samfunnsteori, politisk styring og forvaltningens oppbygging og oppgaver.

 

2. Journalisten i møte med globale utfordringer
Undervisning om journalistens møte med globale spørsmål og en innføring i noen av de internasjonale organisasjonene Norge er medlem av. Ulike utviklingsteorier og internasjonal nyhetsformidling står også sentralt.

 

3. Journalisten i møte med næringslivet
En grunnleggende innføring i næringslivsjournalistikk.

 

4. Journalisten i møte med politi, påtalemyndighet og rettsvesen.
En grunnleggende innføring i kriminaljournalistikk.

 

5. Journalisten i møte med organisasjons-Norge/det sivile samfunn
En grunnleggende innføring i hvordan frivillige og humanitære organisasjoner, interessegrupper og bevegelser fungerer og deres samspill med politikere og forvaltningen.

 


Organisering og arbeidsmåter
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper.

 


Vurdering og vurderingsuttrykk
Vurderingen i faget skjer på grunnlag av en todagers skriftlig hjemmeeksamen. Eksamenen vurderes etter en gradert skala fra A til E som bestått og F som ikke bestått.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved Mediehøgskolen. Det vises ellers til forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen Gimlekollen.Studiepoeng


10

Be om gratis info
JO202 Samfunnskunnskap for journalister (10 stp) hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere