Høgskole: JO203 Medier, etikk og livssyn II (10 stp)

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.
Målgruppe, kompetanse og utdanningsløp
Målgruppa for Medier, etikk og livssyn II er mediebrukere og medieprodusenter, spesielt dem som arbeider eller ønsker å arbeide innen journalistikken.

 

Emnet gir økt kompetanse i å forstå livssyn og verdier i mediene generelt, og for den journalistiske etikk spesielt.

 

JO203 Medier, etikk og livssyn II inngår i Mediehøgskolens bachelorgrad i journalistikk i fjerde semester.


 

Mål
Gjennom arbeidet med emnet skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om:
  • et spekter av aktuelle livssyn.
  • den (post-)moderne kontekst.
  • journalistikkens kunnskapssyn.
  • journalistiske grunnverdier.
 • ferdigheter til å kunne:
  • analysere livssyn.
  • anvende journalistikkens grunnverdier.
  • drøfte forholdet mellom journalistikkens ideal og praksis.
 • holdninger som fremmer:
  • respekt for eget og andres livssyn.
  • respekt for journalistiske grunnverdier .
  • kritisk bevissthet om journalistisk praksis.


Innhold
Faget gir kompetanse i etikk og livssyn og utdyper perspektivene fra JO103 Medier, etikk og livssyn I. Faget profilerer på en særlig måte Mediehøgskolens kristne verdigrunnlag.

Faget består av to delemner:


JO203-1 Grunnlagsspørsmål i etikk og livssyn II
Medienes og journalistikkens rolle i en ”postmoderne” kontekst drøftes. På grunnlag av dette legges det til rette for et kritisk-normativt møte med det postmoderne livssynsmangfoldet med utgangspunkt i et kristent livssyn.


Pensum (343 s.)


JO203-2 Etikk for journalister II
Denne delen viderefører tematikken fra første år. Forholdet mellom journalistikkens ideal (etikk) og praksis (moral) drøftes i lys av journalistikkens yrkesideologi og kunnskapssyn. Fokus rettes, på denne bakgrunn, mot journalistikkens grunnverdier og aktuelle etiske saker/dilemmaer.


Pensum (360 s.)


 

Organisering og arbeidsmåter
Undervisningen består av forelesninger og seminarer. På seminarene vil aktuelle journalistiske saker drøftes.

 

 

Arbeidskrav
Følgende arbeidskrav må være oppfylt for å få vurdert eksamen:

a) Refleksjonsnotat må være levert innen fastlagt(e) frist(er).
b) Refleksjonsnotat må være vurdert og bestått.


 

Vurdering og vurderingsuttrykk
Vurderingen i JO203 er todelt:

a) Etisk refleksjonsnotat fra ekstern praksis (40 prosent).
b) Fire timers skriftlig eksamen med utgangspunkt i pensum (60 prosent).

 

Vurderingen skjer etter en gradert skala fra A til F der A er best og F er ikke bestått. Det er den samlede karakteren som føres på vitnemålet.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved Mediehøgskolen. Det vises ellers til forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen Gimlekollen.Forkunnskaper


For emnet kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.Be om gratis info
JO203 Medier, etikk og livssyn II (10 stp) hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere