Høgskole: JO205 Teoretisk semesteroppgave i journalistikk (10 stp)

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand NorskDet er derfor viktig at journalister har en øvelse i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder!

 

 

Målgruppe, kompetanse og utdanningsløp
Målgruppa for emnet er studenter som ønsker å få ytterligere kjennskap til samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder samtidig som de kan fordype seg teoretisk i et journalistisk område som er av særlig interesse og relevans for den enkelte.

 

JO205 Teoretisk semesteroppgave i journalistikk inngår i Mediehøgskolens bachelorgrad i journalistikk. Emnet kan erstattes av JO204 Studietur.


 

Mål
Gjennom arbeidet med emnet skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om
  • hvordan man skriver om et avgrenset tema i forbindelse med en teoretisk oppgave.
  • hvordan man innhenter data.
  • hvordan man finner relevant litteratur.
  • de formelle sidene ved å skrive en teoretisk oppgave.
 • ferdigheter til å kunne
  • argumentere sammenhengende, klart og selvstendig om et medierelatert tema.
  • behandle temaet tilfredsstillende ut fra reist problemstilling og valgt metode.
  • innhente nødvendige data.
  • finne og bruke relevant litteratur.
  • skrive i henhold til gitte retningslinjer for oppgavens struktur og form.
 • holdninger som fremmer
  • forståelse for arbeidet som ligger bak større og mindre forskningsprosjekter.
  • Interesse for forskningsprosjekter og kunnskapen de gir.
  • En kritisk holdning til og evne til refleksjon over eget og andres forskningsprosjekt

 

Innhold
Studenten velger fritt tema for oppgaven sin innenfor følgende rammer:
Temaet for semesteroppgaven må ha relevans for fagområdet JO206 og JO207A eller B, men kan samtidig ta utgangspunkt i andre fagområder i studieplanen. Dette betyr at studenten kan velge å skrive en oppgave som er nært knyttet til sin spesialisering, enten ved å drøfte spørsmål knyttet til ulike former journalistikk, eller ved å analysere og vurdere journalistiske produkter.

Semesteroppgaven kan også være en teoretisk drøfting av spørsmål knyttet til journalistikk som fag og profesjon, eller av tema hentet fra andre fagområder i studieplanen.


Pensum (600 s.)
Oppgavens tekst skal basere seg på relevante deler av det toårige studiets pensum i tillegg til et selvvalgt pensum på omtrent 600 sider. Materiale fra egne undersøkelser og/eller relevant verkpensum gir rett til redusert selvvalgt pensum.


Anbefalt tilleggsmateriale
Avhengig av oppgavens tema og fokus, kan man benytte seg av relevant pensum fra JO106, JO107, JO103, JO202, JO206 og JO207.

 


Organisering og arbeidsmåter
Studenten velger selv tema for oppgaven, men det skal godkjennes av veileder. Studenten har krav på inntil tre veiledningsmøter underveis. Ytterligere spesifikasjoner for oppgaven finnes i Manual for skriving av teoretisk semesteroppgave i journalistikk.


 

Vurdering og vurderingsuttrykk
Prosjektet, som har et omfang på cirka 6000 tegn, vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved Mediehøgskolen. Det vises ellers til forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen Gimlekollen.Forkunnskaper


For emnet kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.Be om gratis info
JO205 Teoretisk semesteroppgave i journalistikk (10 stp) hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere