Høgskole: Mediekommunikasjon

Mediehøgskolen Gimlekollen

Klasserom1 årHeltidHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand NorskAktualitet og profil
Kunnskaper om medier og kommunikasjon er aktuelt, og etterspørres på mange områder i det moderne mediesamfunnet. Studiet mediekommunikasjon gir en grunnleggende innføring i kommunikasjon og journalistikk, og følger i hovedsak samme opplegg som radio- og tv-linja på første året av journalistikkstudiet. Det gjør mediekommunikasjon til et aktivt studium med stor andel praksis. Studiet gir også kompetanse i etikk og livssyn som bakgrunn for medieanalyse og journalistikk.


Særpreg og relevans

Årsstudiet i mediekommunikasjon radio og fjernsyn er tverrfaglig i sin oppbygning. Studiet drar veksler på medievitenskap, samfunnsvitenskap, livssynskunnskap og sosialantropologi.

Mediekommunikasjon er kjennetegnet av mye praksis og tett oppfølging av studentene. Studentene gis grunnleggende opplæring i publiseringsplattforme for radio og fjernsyn. Studiet knytter teori og praksis nært sammen, og høgskolen er blant annet tilrettelagt med redaksjonsrom og nødvendig produksjonsutstyr tilnærmet et moderne mediehus.

Høgskolens kristne verdigrunnlag kommer til uttrykk gjennom vektleggingen av medie-etikk og sentrale verdimessige spørsmål. Forståelse av ulike livssyn inngår også som en del av undervisningen. I et stadig mer globalisert samfunn gir det nyttig ballast.

Studiet kvalifiserer for journalistisk arbeid av ulik karakter. Det gir også verdifull kompetanse inn mot informasjons – og pr-arbeid.

Årsstudium i mediekommunikasjon radio og fjernsyn  kan inngå i en bachelorgrad i tverrkulturell kommunikasjon eller kommunikasjon og livssyn ved Mediehøgskolen. Dersom det er ledige plasser på andreår journalistikk, kan man søke om opptak og eventuell innpassing til bachorgrad i journalistikk.

Studenter som ønsker å innpasse årsstudium i mediekommunikasjon radio og fjernsyn  eller enkeltemner fra studiet ved Mediehøgskolen i en bachelorgrad ved en annen institusjon som omfattes av Lov om universiteter og høyskoler, må søke den andre institusjonen om dette.

 

Mål

Gjennom studiet skal studenten opparbeide seg målbare faglige og metodiske kvalifikasjoner. På denne bakgrunn har årsstudium i mediekommunikasjon radio og fjernsyn noen overordnede mål. Studentene skal tilegne seg:

 • kunnskap om
  • journalistikk og medier, og de politiske, sosiale, kulturelle og livssynsmessige sammenhenger de er knyttet til og fungerer i.
  • kommunikasjonsteorier og -prosesser med fokus på medienes rolle overfor enkeltmennesket og samfunnet som helhet.
  • presse-etikk, etisk teori og livssynsteori.
 • ferdigheter til å kunne
  • utføre den journalistiske arbeidsprosessen på en profesjonell måte.
  • kritisk vurdere og analysere egne og andres mediebudskap, kilder og tekster.
  • kunne ta gode, etisk begrunnede valg i journalistiske arbeidsprosessen.
 • holdninger som fremmer
  • demokratiske verdier som ytringsfrihet, trykkefrihet og informasjonsfrihet.
  • søk etter sannhet og en kildekritisk grunnholdning.
  • et bevisst og aktivt forhold til medienes samfunnsrolle.
  • kritisk refleksjon og etisk bevissthet på fagfeltet i forhold til eget og andres arbeid.
  • bevissthet rundt eget og andres verdigrunnlag som yrkesutøvere og aktører i et mediesamfunn. 

 

Emneliste for årsstudium i mediekommunikasjon radio og fjernsyn:

JO102 Kommunikasjon og medier (20 stp)
JO103 Medier, etikk og livssyn I (10 stp)
JO106 Journalistisk teori og metode I (10 stp)
MK107B Journalistisk praksis (20 stp)

Be om gratis info
Mediekommunikasjon hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere