Oversikt over relevante kurs innen Journalistikk i Vest-Agder

Velg Kategori

Fant 9 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

JO202 Samfunnskunnskap for journalister (10 stp)

Kristiansand 0 kr
Samfunnet er den arena der journalistene utfører sine oppgaver. For at disse oppgavene skal være mulig å utføre på en tillitsvekkende og god måte, må journalistene... Les mer

Mediekommunikasjon

Kristiansand 1 år 0 kr
Mediekommunikasjon er et studium av medier og kommunikasjon med vekt på praktisk radio- og fjernsynsjournalistikk. Studiet tilbys kun som årsstudium, og er særlig rele... Les mer

JO203 Medier, etikk og livssyn II (10 stp)

Kristiansand 0 kr
JO203 viderefører og utdyper perspektivene fra JO103 med vekt på livssynsanalyse, postmodernitet og journalistikkens kunnskapssyn. Les mer

JO103 Medier, etikk og livssyn I (10 stp)

Kristiansand 0 kr
Mediemangfoldet utfordrer både til kartlegging av livssyn i mediene, til refleksjon omkring grunnlaget for etikken generelt og til forståelse og anvendelse av journalis... Les mer

JO106 Journalistisk teori og metode I (10 stp)

Kristiansand 0 kr
Journalistikk er både en profesjon og en akademisk disiplin. Som et fundament for praktisk journalistisk arbeid er det nødvendig med kjennskap til og forståelse for ul... Les mer

Bachelorstudiet i journalistikk

Kristiansand 3 år 0 kr
Bachelorstudiet i journalistikk er beregnet på deg som vil bli journalist eller jobbe innen media. Les mer

JO102 Kommunikasjon og medier (20 stp)

Kristiansand 0 kr
Alle har en mening om mediene og om kommunikasjon. Mye av dette er personlig synsing. Målet med JO102 er å skaffe reell kjennskap til dette fagfeltet. Les mer

JO205 Teoretisk semesteroppgave i journalistikk (10 stp)

Kristiansand 0 kr
I journalistikken er det ofte behov for å trenge dypere inn i relevante og aktuelle tema. Det kan være i forbindelse med en sak som krever mer bakgrunnskunnskap, eller ... Les mer

JO206 Journalistisk teori og metode II (10 stp)

Kristiansand 0 kr
Journalistikk er både en profesjon og en akademisk disiplin. Som et fundament for praktisk journalistisk arbeid er det nødvendig med kjennskap til og forståelse for ul... Les mer